Jesus är uppstånden.
-Ja, han är sannerligen uppstånden!
Graven är tom, bara bindlarna ligger kvar, övervakade av änglar! (detalj från Tisdagsklubbens påskbord)
Glädjen var stor i Landeryds kyrka på påskdagens förmiddag då vi fick fira att Jesus uppstått! Kören sjöng, solljuset flödade och kyrkan var full av tända ljus och påskliljor!
För att ytterligare förstärka glädjen och högtiden så spelade Jan Mogren trumpet till flera psalmer och körsånger. (Och Ricky hade både kostym och slips!)
Andreas fick förmedla det goda och glada budskapet i sin predikan!
Anna-Karin ledde oss i förbön.
Vi fick fira mässa tillsammans!
Kören under det storslagna postludiet!
På vägen ut bjöds gudstjänstdeltagarna både på godis och...
 
 
...Påskliljor!
Dina händer är fulla av blommor,
vem var det du tänkte att ge dem till?
Mina blommor var tänkta för Kristi grav.
Men han fanns ej där och hans grav är tom!
 
Dina läppar är fyllda av sånger.
Säg var kommer glädjens sång ifrån?
Ifrån graven den tomma, där Jesus låg.
Han som lever nu, ger oss glädjens ton.
 
Dina ögon är fyllda av glädje.
Säg, vad har de sett för att få sånt ljus?
De har sett hur vårt liv fick en mening.
Jesus fyller mörkret med liv och ljus.
 
Jesus, uppstånden är du ibland oss.
Du som lever, lider på jorden nu.
Våra ögon är till för att se dig.
Forma våra händer till tjänst och bön.
(Sv. Ps 154)
 
 
Guds kärlek till oss är starkare än döden!
 
Detta har vi återigen fått uppleva och fira, ännu en Påskdag!
 
Tack till ALLA som medverkade och var med i dena fina gudstjänst!
Och ett alldeles särskilt TACK till Jesus!
 
/Karina
 
Sent ska syndar'n vakna, men här kommer nu äntligen ett litet reportage om fasteinsamlingen i allmänhet och Palmsöndagens familjegudstjänst i synnerhet.
 
21, 22 och 23 mars stod olik frivilliga från Långaryds församling och skramlade med bössorna vi Konsum och ICA i Hyltebruk. Det är ett ganska trevligt (men lite småkyligt) sätt att fördriva ett par timmar och samtidigt göra en rejäl insats för dem som har det sämre ställt i världen. 8 025 kronor  fick vi ihop bara genom bössinsamlingen(inklusive en eventuellt förfalskd tjuga som vi fick av en viss komissarie).
 
På Palmsöndagen avslutade vi fasteinsamlingen med familjegudstjänst och Livsloppet. Annelie och de andra i internationella gruppen gräddade våfflor för brinnande livet.
 
Marita var kyrkvärd och läste om hur Jesus red in i Jerusalem på en åsna. Och eftersom det var familjegudstjänst läste hon ur Bibel för barn.
 
Sedan var det dags för barnen i Tisdagsklubben att ställa i ordning sitt finfina påskbord. Här håller de på med intåget i Jerusalem. De flesta åskådarna är på plats, men husen i Jerusalem är fortfarande i oordning.
 
Tisdagsklubben har gjort en väldans massa figurer som skildrar allt som hände i Jerusalem under Påskveckan.
 
 
Här ser vi de tre korsen på Golgata. Rövarna hänger kvar, men Jesus är lagd i klippgraven längst till vänster.
 
Vi införde en ny tradition i vår församling också och delade ut dopänglar till de barn som döptes under 2012.
 
Och så sjöng barnkören. Högt sjöng de i refrängen och inte riktigt lika högt i versen. Fint ar det i alla fall!
 
Efter gudstjänsten var det dags för våfflor i församlingshemmet.
 
Och så var det Livsloppet också. Livsloppet är en tipspromenad där intäkterna går till Svenska kyrkans internationella arbete. Inte mindre än 59 startkort såldes!
 
Längs tipspromenaden fanns olika stationer för barnen. Här spottar de råtta. Det är inte det lättaste valet att spotta ut den goda geléråttan, men gjorde man det fick man annat gott godis istället.
 
I det här lilla trädet fanns det en massa påsksaker, men en del saker hörde inte till påsken. Det gällde att lista ut vilka. Och det var inte alldeles lätt, för en del saker var lite luriga.
 
 
 
Totalt fick vi ihop så här mycket under helgen:
Bössinsamling - 8 025 kronor
Livloppet  - 3 420 kronor
Kollekt 24/3 - 1 660 kronor
 
Tillsammans med tidigare kollekter under fastan och pengar som skänkts av syföreningarna blev det totala resultatet för fasteinsamlingen 32 297 kronor!
 
Det ska vi alla vara stolta och tacksamma över - pengarna kommer att göra stor nytta i världen. Ett stort tack till alla som har bidragit med tid, gåvor och engagemang!
 
Nästa år ska vi bräcka den summan!
Jesus, Livsloppet, Tisdagsklubben, fasteinsamling, get,
På Långfredagens förmiddag samlades vi till gudstjänst i Landeryds kyrka
Detalj från Tisdagsklubbens fantastiska påskbord som finns i kyrkan över påskhelgen.
På altaret fanns en vas med fem röda rosor, inget mer.
En symbol för de fem sår vår frälsare fick vid korsfästelsen.
För sista gången denna fastetid sjöng Berndt litanian och för sista gången denna fastetid fick vi svara:
"Hjälp oss milde Herre Gud".
Denna dag ringde inte kyrkans klockor samman, inte heller användes orgeln, allt för att markera att detta är sorgens dag i vår kyrka.
Vår tonsäkre Ricky hjälpte oss genom psalmerna och han avslutade också med ett sjunget postludium.
Tillsammans med Jesus korsfästes två kriminella.
 
En av de kriminella svor åt honom där han hängde på sitt kors:
-Vad är du för en Messias? Rädda dig själv nu då! Rädda oss, om du kan!
Men den andre brottslingen röt åt honom att hålla tyst.
-Är det för att du får samma straff som han som du inte ens är rädd för Gud? Vi förtjänar detta, men han - han har ju inte gjort något ont.
Sedan sa han:
-Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike.
-Absolut, svarade Jesus. I dag kommer du att vara i paradiset med mig.
 
Det var nu mitt på dagen, men det blev mörkt på hela jorden, och det var mörkt i tre timmar - som om solen slocknat.
Tempeldraperiet sprack längs mitten, och Jesus ropade högt:
-Min far, jag lägger mitt liv i dina händer!
Sedan tog han sitt sista andetag.
 
(ur "The message" nya testamentet på svenska)
 
Tänk att vi har en Gud som valde att dö för vår skull - det yttersta, totala beviset på kärlek.
 
Så älskade är vi av Gud.
 
/Karina
 
På skärtorsdagskvällen firade vi mässa i Långaryds kyrka.
Under måltiden, efter att han tagit brödet och läst välsignelsen över det, bröt han det i bitar, som han gav dem med orden:
 
-Ta detta. Det är min kropp.
 
Han tog bägaren och räckte dem den, tackade Gud och lät alla dricka ur den.
 
-Detta är mitt blod,
det nya förbundet med Gud
som töms för många människors skull.
 
Jag kommer inte att dricka vin igen förrän den nya  dagen, dä jag dricker det i Guds rike.
De sjöng en lovsång och gick sedan direkt till olivberget.
 
-Världen kommer att rasa för er allihop, sa han. Och ni kommer att skylla på mig. Men det står i Skriften:
 
Jag skall slå ner herden;
fåren ska rusa åt alla håll.
 
Men sedan, när jag har rest mig, skall jag gå före er och leda er till Galileen.
 
(ur "The message" på svenska, nya testamentet)
 
Vår fantastiska ungdomskör sjöng.
Som alltid på skärtorsdagen kläddes, efter gudstjänsten, altaret av under läsning av Psaltarpsalm 22.. Konfirmander, kör och kyrkvärdar hjälptes sedan åt att bära ut allt.
 Allt är förberett för den svåra Långfredagen då vår Gud dör för oss, för att vi ska få leva.
 
Han gick in i din kamp på jorden.
Gud tog plats i din egen gestalt.
Han kände din puls. Han blev trött liksom du
och han älskade dig över allt.
 
Han gick in i din sorg och din längtan.
Gud tog plats i din egen gestalt.
Han grät med din gråt. Han blev ledsen som du
och han älskade dig över allt.
 
Han gick in i din nöd och din smärta.
Gud tog plats i din egen gestalt.
Han bar på ditt kors. Han var plågad som du
och han älskade dig över allt.
(Sv. Ps. 358)
 
/Karina
 
 
 
 
 
 
Och jag säger dig att du är Petrus, Klippan, och på den klippan skall jag bygga min kyrka, och dödsrikets portar skall aldrig få makt över den.
(Matt 16:18)
 
En kyrka och en församling kan inte finnas utan människor som engagerar sig och tar ansvar. Vi är levande stenar som tillsammans bygger Kyrkan.
 
Och det är ska man tänka lite särskilt på just i år, för i år är det kyrkoval. Så nu gäller det att fundera på om man tycker att Kyrkan är viktig. (Här på bloggen kan du se en liten del av det vi har gjort i Långaryds församling!) Tycker man det så ska man engagera sig och stå med på en lista i valet.
 
Kl 18 på Skärtorsdagen ska vi träffas i Långaryds församlingshem och fundera på vilka vi vill ha med på vår lista i valet till Kyrkofullmäktige. (Det är inte ett särskilt tungt uppdrag eftersom man bara träffas ungefär två-tre gånger om året.) Sedan utser Kyrkofullmäktige Församlingsråd (det som fram till detta val har hetat kyrkoråd) och Kyrkoråd (det som hette Kyrkonämnd innan).
 
ALLA BEHÖVS, SÅ FUNDERA OM DU KAN BIDRA MED LITE AV DIN TID!
 
När vi ska bygga församlingen räcker det inte med stora klippor, det behövs mindre stenar och murbruk för att hålla samman det hela. Så engagera dig! Utan dig blir det hål i väggen.
Kyrkoval,
måndagen den 25 mars
Bibelstudium kl 19 i Långaryds församlingshem.
 
tisdagen den 26 mars
3xT går en påskvandring i Långaryds kyrka kl 19.
 
onsdagen den 27 mars
14.30 Mässa på Höstro, Andreas Almer.
 
torsdagen den 28 mars
Skärtorsdagen – Det nya förbundet
19.00 Skärtorsdagsmässa i Långaryds kyrka, Berndt Olsson och Petter Bäckman. Konfirmanderna och Ungdomskören medverkar. Innan mässan blir det kl 18 ett möte inför kyrkovalet, dit alla är välkomna!
19.00 Skärtorsdagsmässa i Unnaryds församlingshem, Andreas Almer och Anna-Karin Samuelsson. Konfirmanderna medverkar.
 
fredagen den 29 mars
Långfredagen – Korset
11.00 Långfredagsgudstjänst i Landeryds kyrka, Berndt Olsson.
15.00 Långfredagsgudstjänst i Unnaryds församlingshem, Andreas Almer.
18.00 Aftonsång i Långaryds kyrka, Andreas Almer. Kyrkokören medverkar.
 
söndagen den 31 mars
Påskdagen – Kristus är uppstånden
10.00 Påskmässa i Landeryds kyrka, Andreas Almer och Anna-Karin Samuelsson. Kyrkokören och trumpetaren Jan Mogren medverkar.
10.00 Påskmässa i Jälluntofta kyrka, Berndt Olsson och Anna-Britta Jigsved. Kyrkokören medverkar. Busstransport från Unnaryd
 
måndagen den 1 april
Annandag Påsk – Möte med den uppståndne
10.00 Emmausvandring med mässa i Unnaryd, Andreas Almer.
Jag har varit på sopplunch i Landeryds församlingshem i dag! Gulaschsoppa till huvudrätt och våfflor till efterrätt, fantastiskt gott var det! Och som på den finaste krog var det pianobar, Ricky spelade kända muikstycken i bakgrunden, glada människor åt och hade det trevligt!
Tyvärr glömde jag kameran hemma.
 
Men när jag kom hem och sedan gick vidare ut med hunden så åkte den i alla fall med. Min förhoppning var att hitta något vackert att visa er, kanske ett vårtecken trots allt.
 
För det går ju inte längre att blunda för det...
...vintern har varit för lång, det räcker nu!!
 
Så vi gick där på halkiga snöiga grusvägar i snålblåsten och med yrande snö i ansiktet och jag tänkte på vad jag skulle kunna visa er av detta? Finns det något förlåtande i detta marsväder?
 
Och då vände jag mig om och upptäckte...
...SOLEN! Visserligen något blek men ändå, den lyste på mig genom allt det blygrå!
 
Och då vänder jag mig om och märker att du ju ser på mig,
och jag vet vad du ser och att du ser.
 
-Och jag får mina vingar tillbaka.
 
/Karina
Den nye påven Franciskus har en sak gemensamt med Långaryds församling. (Förutom att han är kristen då, förstås!) Häromdagen fick han nämligen en fin välkomstpresent av Lutheran World Federations ordförande. Och det var en lika fin välkomstpresent som den man får när man blir församlingsassistent i Långaryds pastorat, nämligen ett av Christians handmålade kors!
 
HÄR kan du läsa om när påven fick sin present!
Och HÄR kan du läsa om när jag fick min present!
 
Fred och kärlek!
Petter
Vänförsamling, församlingsassistenten, påven,
måndagen den 18 mars
Bibelstudium kl 19 i Långaryds församlingshem.
 
tisdagen den 19 mars
Tisdagsklubben och barnkören kl 17 i Landeryds församlingshem.
 
onsdagen den 20 mars
18.30 Passionsgudstjänst i Långaryds kyrka, Berndt Olsson.
 
torsdagen den 21 mars
Stor och liten kl 9.30 i Långaryds församlingshem.
Sopplunch för "Soppans vänner" kl 12 i Landeryds församlingshem.
Kyrkokören övar kl 19.
Bössinsamling till förmån för Svenska kyrkans internationella arbete vid Ica och Konsum i Hyltebruk.
 
fredagen den 22 mars
Kyrkans Unga träffa kl 19 i Unnaryds Sporthall.
Bössinsamling till förmån för Svenska kyrkans internationella arbete vid Ica och Konsum i Hyltebruk.
 
lördagen den 23 mars
18.00 Passionsgudstjänst vid helgsmål i Unnaryds församlingshem, Andreas Almer.
Bössinsamling till förmån för Svenska kyrkans internationella arbete vid Ica och Konsum i Hyltebruk.
 
söndagen den 24 mars
Palmsöndagen – Vägen till korset
9.30 Gudstjänst i Unnaryds församlingshem, Andreas Almer. Kyrkkaffe.
11.00 Högmässa i Jälluntofta kyrka, Andreas Almer.
14.00 Familjegudstjänst i Landeryds kyrka, Anna-Karin Samuelsson. Tisdagsklubben och barnkören medverkar. Efter gudstjänsten blir det Livsloppet med tipspromenad, våffelservering och insamling till Svenska kyrkans internationella arbete (fd Lutherhjälpen).
 
måndagen den 25 mars
Bibelstudium kl 19 i Långaryds församlingshem
Hell dig, Maria,
full av nåd,
Herren är med dig.
Välsignad är du bland kvinnor
och välsignad är din livsfrukt, Jesus.
Heliga Maria, Guds moder,
bed för oss syndare
nu och i vår dödstund.
Amen.
Eftersom vi hade en bild på Landeryds kyrkas Mariaskulptur förra söndagen valde jag att istället visa en annan av mina "favoritmarior", nämligen Öjamadonnan på Gotland. Skulpturen är medeltida och visar den sörjande Maria vid Jesu kors.
 
 
I Landeryds kyrka firade vi gudstjänst denna vackra söndagskväll, Berndt predikade! Jag har sagt det förut men det är något alldeles speciellt att få fira gudstjänst i Landeryds kyrka i solnedgången. Vårt vackra glasmosaikkors är aldrig så vackert som just då!
Vi hade besök av Matilda Janzon som sjöng vackra Mariasånger för oss. För akompanjemanget stod dagens födelsedagsbarn Ricky!
Matilda kommer från Kärlekens församling. Visst är det ett ovanligt vackert församlingsnamn?!
 
Ur dagens evangelium:
Ängeln kom in till henne och sade: ”Var hälsad, du högt benådade! Herren är med dig.” Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sade ängeln till henne: ”Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. Han skall bli stor och kallas den Högstes son. Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron, och han skall härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde skall aldrig ta slut.” Maria sade till ängeln: ”Hur skall detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man.” Men ängeln svarade henne: ”Helig ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall barnet kallas heligt och Guds son.
(Lukas 1)
 
/Karina
 
Oj, vilken fest det blev när församlingen bjöd in till VÄRLDENS FEST i lördags!!
Traditionsenligt satt Margaretha Åhrén och Gunnar Andersson och tog emot gästerna!
Och på andra våningen övade musiker och kör in i det sista!
Susanne Klarén (född Svensson) var kvällens alldeles speciella gäst. Hon bjöd på mycket musikglädje!
Övriga musiker är från vänster Ricky, Roger, Allan och Jörgen. Skymd bakom Susanne sitter en trummis som heter Tommy! Och så förstås hela vår fantastiska kyrkokör!!!
Så här mycket folk var det! (Den tomma raden är körens och musikernas platser). 
Det krävdes två bilder för att få med alla gäster! Vi hade 127 anmälningar men dukade till 150 och det var inte många tomma platser!
 
Tisdagsklubben bjöd oss på ett tänkvärt drama:
Dramat handlade om en pappa (Petter) och hans dotter (Rebecka) som inte var helt överens om vad de skulle se på sin stora fina PSALMSUNG teve. Här har dottern fått in en kanal som visar fattiga barn, pappan vill genast att de byter kanal...
Då fick de in en kanal som visade glada, pigga barn som öppnade presenter, pappan var nöjd!
Men dottern tryckte på fjärrkontrollen igen och då dök det upp barnsoldater på TV-skärmen.
 
Vad väljer vi att se? Eländet försvinner inte bara för att vi inte låtsas om det. Det är bättre att försöka göra något, det är bättre att dela med sig!
Om du har ett äpple, vill du dela det med mig i en äppelmelodi?
Eller vill du ha ditt goda äpple för dig själv och inte få någon melodi?
Och så en bild på diskchef Aino Larsson!
...och hennes glada medarbetare!
Under sången "Jag vill vara din Margaretha" fick Margaretha Åhrén lite oväntad uppvaktning!
I bakgrunden tar sig Bertil Larsson en svängom med sin dotter Anna!
Efter den trevliga kvällen återstod till slut bara att röja undan! Det var många som hjälpte till så det gick fort och lätt!
Världens fest inbringade 17 000 kr, pengar som går direkt och oavkortat till vår vänförsamling i El Salvador och deras arbete med Hoppets hus!
 
Tack till alla som hjälpt till att ordna och arrangera denna fest, detta är ett lagarbete på hög nivå!
 
Tack till kyrkokören för alla pajerna och för er underhållning!
Tack till syföreningarna för sallad, bröd och kakan till kaffet!
Tack till församlingskåren för arbetet med disken!
Tack till kommittén som samordnat och planerat festen!
Tack till Tisdagsklubben för ert fina drama!
Tack till kyrkorådet för dukningen!
Tack till alla musiker!
Tack till Katarina som är vår projektledare i vänförsamlingsarbetet!
Tack till alla gäster som genom att komma bidrog till det fina resultatet!
Och Tack till Ricky som alltid gör lite mer än man har rätt att förvänta sig av en kyrkomusiker!
 
Tillsammans är vi oslagbara!
 
Vi kan inte göra stora saker, bara små saker med stor kärlek!
Denna kväll har vi fått vara med och förändra världen, göra den något lite mera rimlig och rättvis!
 
/Karina
 
 
 
 
Vi satt och planerade konfirmander i källaren i Långaryds församlingshem. På våningen ovanför övade kyrkokören. Och en av de yngre konfirmandledarna undrade hur mycket Gud egentligen kan förlåta - finns det en gräns för nåden?
 
Jag svarade som jag brukar. Att Gud kan förlåta allt. För människor är det omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt. Att Guds död på korset är ett kärleksbevis. Så långt är han beredd att gå i sin längtan efter att få vara oss nära. Att uppståndelsen är Guds sätt att visa att godhet har makt över ondskan, kärlek nedkämpar hat och att livet segrar till slut.
 
En andetags tystnad. En ängel gick genom rummet.
 
Och från våningen ovanför hörs kyrkokören plötsligt:
 
Så älskade Gud världen
 
Bara de orden, och sedan var väl Ricky inte nöjd med något. Men i de orden en hälsning från Gud. Andens vind svepte genom rummet och lämnade ingen av oss oberörd.
 
Det är nämligen så att Guds paradgren är timing.
 
Fred och kärlek!
Petter
Anden, Förlåtelse, Jesus,
Vi är ju förstås inte katoliker, men ett påveval är ändå viktigt. Den romersk-katolska kyrkan är världens största samfund. Det finns fler katoliker än hinduer i världen. På så sätt blir påven viktig. En bra påve kan tjäna som förebild och andlig ledare långt i hela Kyrkan.
 
Så här ser han ut, Franciskus I. Eller gjorde i alla fall, för på den här bilden är han "bara" kardinal.
 
Några upplysningar om Franciskus I
 - han är en enkel man, som lagade sin mat själv och åkte med tunnelbanan som vilken
   Buenos Aires-bo som helst
- han är jesuit, vilket innebär att han tillhör en orden där lärdom och folklighet är viktiga
  ingredienser - många av de mest framstående teologerna är jesuiter
- han är den förste påven som väljer namnet Franciskus (efter den helige Franciskus)
  det symboliserar innerlighet, enkelhet, fördjupning och ett återvändande till trons
  kärna
 
Med den helige Franciskus ord ber vi för den nye påven:
 
O Herre, gör Franciskus I till ett redskap för din frid.
Där hat finns, låt honom få föra dit kärlek.
Där ondska finns, låt honom få komma med förlåtelse.
Där oenighet finns, låt honom få komma med enighet.
Där tvivel finns, låt honom få komma med tro.
Där osanning finns, låt honom få komma med sanning.
Där förtvivlan finns, låt honom få komma med hoppet.
Där sorg finns, låt honom få komma med glädjen.
Där mörker finns, låt honom få komma med ljuset.

O gudomlige Mästare,
låt honom sträva inte så mycket efter att bli tröstad, som att trösta,
inte så mycket efter att bli förstådd, som att förstå,
inte så mycket efter att bli älskad, som att älska.

Ty det är genom att ge, som man får,
genom att förlåta, som man blir förlåten,
och det är genom att dö,
som man uppstår till det eviga livet.
AMEN
 
/Petter
Ni vet hur det kan vara; ett steg fram och två steg tillbaka.
 
Just när man började hoppas, just när man såg en ljusning, så upptäcker man att man är tillbaka på ruta 1 igen...
..då är det OK att dra täcket över huvudet ett tag. Avvakta, se tiden an.
Vila i förtröstan, hopp och visshet att det åter kommer bättre tider.
 
Stadigt förbidade jag Herren,
och han böjde sig till mig
och hörde mitt rop.
(Psaltaren 40:1)
 
/Karina
På tisdagseftermiddagen samlades ett härligt gäng i Långaryds församlingshem för en stunds god gemenskap!
Vid detta bordet samlades några förväntansfulla Långaryds- Landeryds- och Unnarydsbor!
Och de hade all anledning att vara förväntansfulla för det var Lars Eklund, tidigare kyrkoherde i Burseryd som stod för underhållningen! Lars berättade och sjöng sånger som alla kände igen!
Programmet som Lars framförde uppskattades av alla!
Ricky kom förstås in en sväng och skojade med oss! Det framgår inte riktigt av bilden men det är en engelsk flagga Ricky har på tröjan...
 
Tack till Anna-Karin och diakonigruppen som ordnat fika åt oss. Tack till Lars för den fina underhållningen! Och tack till Ricky för spelandet till psalmerna i andakten på slutet!
Vi är ett gott team i Långaryd!
 
Gamla och unga, låtom oss sjunga:
Ära åt Herren Gud!
Vitt över jorden, ljuder de orden,
änglarnas glädjebud.
(Sv. Ps. 118:4)
 
/Karina
 

”Jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra, och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta”.

Det är nog ingen slump att Jesus väljer just ordet bröd när han ska beskriva sig själv. Bröd är något som människan levt av, och behövt så länge vi varit bofasta och jag tror att vi kommer att fortsätta äta bröd så länge jorden består även om vissa moderna hälsotrender vill få oss att låta bli.

Brödet i sig står för gemenskap, vi äter eller fikar gärna tillsammans. Det känns ovanligt passande att ha kyrkkaffe just i dag. Om en stund får vi dela bröd med varandra i församlingshemmet. Jesus kommer att vara med!

När Jesus ville lära människorna att be till vår Fader så var det med orden ”Ge oss i dag det bröd vi behöver”. För de flesta av oss innebär de orden mer än en frukostmacka med ost. Vi lägger i orden in allt det i livet vi tror oss behöva. Det kan vara allt från att vinna pengar till att bli fri från en sjukdom. En önskan om en semesterresa eller en bra familjerelation. Det finns nog egentligen inga begränsningar för vad vi vill ha i den där bönen om bröd för dagen, beroende på vår livssituation och det vi längtar efter just då. Och jag tror att vi får be så och jag tror att vi blir lyssnade på. Däremot blir svaren inte alltid de vi förväntar oss och hoppas på. Gud kan ha andra tankar än vi om vad vi behöver.

Vi önskar oss så mycket av det jordiska, vi vill bara ha mer och bättre av allt, en hunger och en törst vi försöker stilla genom att kräva allt mer. Vi kan bli materiellt överviktiga helt enkelt!  Vad väljer vi att mätta våra liv med? Om vi istället kunde nöja oss med lite mindre, om vi kunde se på allt det vi redan fått och känna att det är gott nog. Att alltid försöka vara nära Jesus, möta honom i gudstjänster, andra kyrkliga samlingar och i bönen där hemma på sängkanten innebär att vi kommer att uppleva oss både mätta och otörstiga. Kanske är det just detta Jesus menar när han säger ”den som tror på mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta.

Jesus återkommer ofta till detta med bröd, genom hela sin jordevandring. Han genomför brödundret då 5 bröd och 2 fiskar mättar tusentals hungriga. När Jesus blir frestad av djävulen så uppmanas han att göra bröd av stenar. I den sista natten med lärjungarna bryter han bröd och säger ”Ta och ät, detta är min kropp som blir utgjuten för er”. Detta bröddelande har sedan spridits i hela den kristna kyrkan och genomförs i kyrkor runt hela vår jord just nu. För vår skull, för att vi skulle få leva.

Har du föresten tänkt på att oblaterna, de små bröden i vårt nattvardsfirande är utformade som ett mynt? Vi kan se det som en lösepenning som används för att befria oss från skuld.

/Karina

tisdagen den 12 mars
God gemenskap kl 14 i Långaryds församlingshem. Lars Eklund, tidigare kyrkoherde i Burseryd, spelar och sjunger.
Ungdomskören övar kl 17 i Landeryds församlingshem.
 
onsdagen den 13 mars
9.00 Torgandakt i Unnaryds församlingshem.
14.30 Gudstjänst på Höstro, Andreas Almer.
Långaryds Norra syförening träffas hemma hos Ulla Johansson i Sotaryd kl 19.
 
torsdagen den 14 mars
Stor och liten kl 9.30 i Långaryds församlingshem.
Kyrkokören övar kl 19 i Långaryds församlingshem.
 
fredagen den 15 mars
Gammel-KU träffas kl 19 i Långaryds församlingshem.
 
lördagen den 16 mars
17.00 Världens fest i Nyarps bygdegård. Kyrkokören och alla församlingens grupper ordnar en genomtrevlig kväll till förmån för vår vänförsamling i San Salvador!
18.00 Passionsgudstjänst vid helgsmål i Unnaryds församlingshem, Berndt Olsson.
 
söndagen den 17 mars
Jungfru Marie bebådelsedag – Guds mäktiga verk
14.00 Gudstjänst i Unnaryds församlingshem, Berndt Olsson. Traditionsenlig våffelservering.
16.00 Gudstjänst i Landeryds kyrka, Berndt Olsson. Matilda Jonzon medverkar med sång
Vi var några stycken som gav oss ut i den vackra, men ack så kalla, morgonen för att fira söndagsbön i Landeryds kyrka. Livets bröd var temat för söndagen.
 
Jesus sa: Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig törsta.
(Joh 6:35)
 
Bröd är basföda, det man behöver. Och Jesus är det vi behöver, basföda för själen. Han är inte en bakelse som man kan välja till när man känner för det. (Eller kanske välja bort så här i fastetiden?) Jesus är alldeles nödvändig.
 
Söndagsbönen leddes av Karina och Ola. Och fastän vi numer har fina kassar med andaktsböcker och andra hjälpmedel till våra söndagsböner hade Karina skrivit en egen predikan. Och vilken predikan det var sen! (Har vi riktig tur dyker den upp här så småningom.) Ta nu en titt på bilden igen - ser ni att Den Heliga Anden svävar ovanför Karina som en duva?
 
Här läser Ola söndagens episteltext:
 
   Lägg bort allt slags ondska, falskhet och förställning, avund och förtal.
   Som nyfödda barn skall ni längta efter den rena andliga mjölken, för att
   växa genom den och bli räddade. Ni har ju fått smaka Herrens godhet.
                                                              (1 Pet 2:1-3)
 
Sedan fick vi be litanian i en ovanlig och vacker (ovanligt vacker!) form. Ola och Karina litade inte riktigt på sina sångröster, så de läste bönen samtidigt som Lennart Andersson (kantor för dagen) spelade litanians mjuka toner.
 
Och så fick vi Receptet på Livets bröd:
 
Ett stort mått ödmjukhet
och ett stort mått godhet
blandas med ett stort mått kärlek.
Till denna blandning tillsätter man
ett stort mått av tålamod och lika delar av
Andens kraft, lyhördhet och helighet
för fyllighetens skull.
För smakens skull tillsätter man jordens salt
och livets krydda.
7 gånger 77 gånger förlåtelse blandas i
tillsammans med ännu mer kärlek,
vänlighet, glädje och frid.
Knåda väl och varsamt.
Svep in i en bakhanduk av nåd
och ge degen en stund av frid.
Slutligen formas degen till vackra bröd
och gräddas i ugn som värmts av
Jesu kärlek och omtanke om oss.
 
Efteråt blev det bröd och kaffe för kroppen också. Det är bra med kyrkfika, för då syns det tydligare hur många vi faktiskt var i kyrkan!
 
Och nästa söndag är det Jungfru Marie Beådelsedag. Då ska vi tänka på hon som bjöd in Gud i sitt liv, bar Gud till världen fast det inte alltid var så lätt. Vilken förebild vi har i Maria!
 
All godhets Gud,
du som ger oss att äta
av brödet från himlen,
ge oss hunger och törst
efter din rättfärdighet,
och låt oss leva av din
frälsning.
Genom din Son
Jesus Kristus, vår Herre.
Amen.
 
/Petter
Vi var några stycken som fick lyckan att få vara med på konfirmandernas påskvandring lördagen den 9/3.
Med förbundna ögon fick konfirmanderna följa i Jesu spår den sista natten i Getsemane och vid Golgata. Sedan fick de fly med lärjungarna, vandra till Emmaus och där slutligen möta den uppståndne Jesus.
 
Vår uppgift var att leda de blinda konfirmanderna på denna vandring.
Rebecka läste de bibeltexter som berättar om dessa dramatiska händelser.
 
Konfirmanderna fick uppleva klampet från soldater, klirret från svärd, spikslag på Golgata, folkets rädsla och Jesus förtvivlade "Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?"
 
Till slut kunde konfirmanderna, tillsammans med lärjungarna och den uppståndne Jesus samlas i Emmaus där de fick bryta bröd tillsammans.
Befriade från sina ögonbindlar och lite tagna av upplevelsen åt konfirmanderna och deras "ledare" sedan lite bröd tillsammans.
 
Jesus, uppstånden är du ibland oss.
Du som lever, lider på jorden nu.
Våra ögon är till för att se dig.
Forma våra händer till tjänst och bön.
 
/Karina
 
 
 
 
Åter igen invaderades Landeryds församlingshem av glada, pysselsugna barn som fortsatte arbetet med det påsklandskap som ska pryda kyrkan i påsk!
Här är det diverse buskar och träd som tillverkas!
Rebecka fick fungera som limtving!
Vid detta bord tillverkades huvudbonader och hår till figurerna!
Under djup koncentration skapas det påskliljor...
..och klipps till frisyrer...
...och ritas!
Bedårande!!!
Jag säger som Ricky: Landeryds kyrka kommer att ha det finaste påskbordet någonsin!
Fina barn och fina påskfigurer har vi minsann i Långaryds församling!
 
De barn som var färdigpysslade fick gå ner i källaren och leka!
Dessa kuddar har generationer av församlingens barn lekt med.
Men det här spelet är nytt för i år. Jag tror att det heter "Twister" men jag är lite osäker på vad det går ut på...
Tydligen kan man bli utslagen och det är ju inte så skoj...
 
Något vi också har i vår församling är en massa engagerade människor! Här är en glad förälder som är engagerad i mycket, bland annat sopning av församlingshem. Och denna syssla tar hon sig som synes an med glädje!
Tack till alla som på något sätt vill vara med i vår församling och våra aktiviteter. Tack till er som ber! Tack till er som följer bloggen! Ni är ALLA en så viktig del i vårt "VI".
 
 
Gud,
hjälp mig att leva.
Hjälp mig att göra sådant
som är bra.
Låt mig få bli en del i din
gudomliga plan.
Jag behöver inte göra något stort,
även det lilla är viktigt.
Amen
 
/Karina
 
Några bilder från sinnesrogudstjänsten i Landeryds kyrka i söndags.
Tacka Herren, ty han är god,
hans nåd varar evigt.
Tacka Herren, ty han är god,
Halleluja!
Jesus, Guds son, du ljus i mitt inre,
låt inte mörkret få tala till min själ.
Jesus, Guds son, du ljus i mitt inre,
öppna mig för din kärlek och frid.
I min Gud har jag funnit styrka,
i min Herre har jag allt.
Han har öppnat för mig en väg,
och bytt min ängslan i jubelsång.
Känn ingen oro, känn ingen ängslan.
Den som har Gud kan ingenting sakna.
Känn ingen oro, känn ingen ängslan,
Gud, din Gud, bär allt.
Min frid jag lämnar, min frid jag ger er:
känn då ingen oro.
Min frid jag lämnar, min frid jag ger er.
Var inte rädda.
 
(Texter från Taizé)
 
/Karina
 
 
 
måndagen den 4 mars
Församlingskåren träffas kl 19 i Landeryds församlingshem. Katarina Åkesson talar om "Religionsundervisning förr och nu".
 
tisdagen den 5 mars
Tisdagsklubben och barnkören kl  17 i Landeryds församlingshem.
 
onsdagen den 6 mars
18.30 Passionsgudstjänst i Långaryds kyrka, Andreas Almer. Kvällsmacka med bibelsamtal.
 
torsdagen den 7 mars
Stor och liten 9.30 i Långaryds församlingshem.
 
fredagen den 8 mars
Kyrkans Unga kl 19 i Unnaryds församlingshem.
 
söndagen den 10 mars
Midfastosöndagen – Livets bröd
9.30 Söndagsbön i Landeryds kyrka, kyrkvärdarna. Kyrkkaffe.
11.00 Högmässa i Unnaryds församlingshem, Andreas Almer. Kyrkokören medverkar.
17.00 Högmässa i Långaryds kyrka, Andreas Almer och Anna-Karin Samuelsson. Konfirmandföräldramöte efteråt.
Här kommer en några fler bilder från sportlovslägret i Kulltorp 16-17 februari. Karina var ju, som vanligt, snabb med att rapportera. (Här finns det reportaget!) Jag är inte lika snabb alltid, men på det här viset kan vi ju suga lite längre på karamellen.
 
På lördagkvällen var vi sporthallen. (Jo, de har faktiskt en sådan i Kulltorp.) Rebecca och Alfred plockade fram varenda redskap som fanns och så lekte vi Skeppsbrott.
 
Och när man ser hur säkert barnen kastar sig från plinten till mattan,
klättrar på ribbstolen och balanserar på uppochnervända bänkar
undrar man hur man kan vara så säker på foten.
Jag tror att svaret är att de vågar. De tror att det kan och då kan de det.
Så många av våra begränsningar sitter i våra hjärnor.
 
Lägertemat var, som tidigare nämnts, FRÄLSARKRANSEN. Varje pärla var inslagen i ett paket som barnen fick öppna. Och sen pratade vi om just den pärlan. Barnen fick även trä egna frälsakransar. Vi var väldigt nöjda med temat, för pärlorna väckte många spännande frågor och ledde till intressanta. Barnen hade sina frälsarkransar på sig och även om ett par gick sönder så att pärlorna for över hela rummet, så fyllde sin funktion. De hängde på handleden som en påminnelse om att tänka på Gud vid varje tillfälle.
 
På söndagen delade vi upp oss. En del åkte skridskor på sjön. (Här har vi tre unnarydspojkar som är på väg till sjön.)
 
Andra stannade inne och designade supersnygga örngott.
 
En alldeles underbar sak med Kulltorp är den goda maten. Och man äter ofta, så trots att vi sprang upp och ner i pulkabacken, lekte skeppsbrott och dansade lovsångsdans tror jag att jag och många andra var något kilo tyngre när vi åkte hem.
 
Här dansar barnen till vår "nationalsång" Jag går på livets väg
 
En lite suddig bild på mig med den stora frälsarkrans som vi trädde med pärlorna från paketen. Det vackraste med frälsarkransen tycker jag är att man alltid kommer tillbaka till Gudspärlan. Det är bara en liten tystnadspärla mellan den svarta Nattens pärla och Uppståndelsepärlan. Och sedan är man hemma hos Gud igen.
 
Så tackade Helen och Pia för att vi hade fått låna barnen. Lägret var slut och efter en snabb ledarfika och utvärdering åkte vi hem.
 
Fred och kärlek!
Petter
Nu får vi fira tredje söndagen i fastan och det är precis fyra veckor tills vi åter igen får uppleva det stora påskundret, uppståndelsens glädje.
 
Jag brukar ibland fundera över hur lyckligt lottade vi faktiskt är här i norden där årstiden så väl följer fastans väntan och förberedelse inför det stora som ska komma.
Vi letar efter vårtecken och vi får dem som vårdtecken från den som har omsorg om oss.
Mitt i det grå och till synes döda tränger livet fram igen, påskunder efter påskunder efter påskunder.
 
Jesus för världen givit sitt liv:
öppnade ögon, Herre, mig giv.
Mig att förlossa offrar han sig,
då han på korset dör ock för mig.
 
O vilken kärlek, underbar, sann!
Aldrig har någon älskat som han.
Frälst genom honom, lycklig och fri,
vill jag hans egen evigt nu bli.
 
Tag mig då, Herre, upp till ditt barn,
lös mig från alla frestarens garn.
Lär mig att leva, leva för dig,
glad i din kärlek, offrande mig.
(Sv. Ps. 45)
 
Även om vårtecknen är många så ligger vinterdynan fortfarande på...
 
 
Gyllne morgon, gyllne morgon,
sista natten svunnit hän.
Vi går ut att möta frälsaren med fröjd,
Haleluja, ära vare Gud i höjd.
 
(Visingsö i morgonljus)
 
Alla bloggläsare önskas en välsignad och solig vårvinterhelg!!
 
/Karina
 
Söndagens kollektbön:
O Gud,
du som har all makt i himmelen
och på jorden,
hör våra böner och var vårt beskydd,
så att vi, frälsta från mörkrets välde,
kan vandra som ljusets barn.
Genom din Son
Jesus Kristus, vår Herre.
Amen