Jag har varit på Wettershus i helgen, den här gången som retreatgäst. Det har inneburit tid att vila, tid att tänka efter, tid att se efter.
 
Eftersom jag hade kameran med så finns några bilder sparade från Wettershus omgivningar. Nu vill jag gärna dela med mig av några spridda intryck och några av de tankar som dessa väckte. 
Att få sitta ner en stund. Andas djupt. Känna efter. Hitta mina rötter. Blicka upp i grenverket. Att få sitta ner en stund.

I Guds tystnad får jag vara
ordlös,stilla, utan krav.
Klara rymder, öppna dagar:
här en strand vid nådens hav.
 
I Guds kärlek vill jag vila,
vet mig önskad, älskad, sedd.
Övar mig i barnets tillit,
prövar höjd och djup och bredd.
 
I Guds ande kan jag andas:
Bön ger liv ur död som svar.
Ögonblickens närhet rymmer
allt som blir och är och var.
 
Vid Guds hjärta är jag buren,
innesluten i hans famn.
Medan hemligheten djupnar
viskar Fadern ömt mitt namn.
(Sv.ps. 522, den psalm som oftast inleder en retreat på Wettershus)

En sommar som bleknar och stilla drar sig tillbaka. Men fortfarande finns en smak av den kvar.
Där sommaren tar slut börjar något annat, något nytt, om vi bara vill.
Vi vill så gärna vara som de andra... Vi slipar till oss och byter färg och fixar och donar i våra försök att passa in. Men är man en träbit bland stenar ska man vara stolt över det och bejaka det som är unikt för en träbit!!

Det finns en väg till himmelen,
en väg till Guds Jerusalem,
den vägen är den helga tron
på Jesus Krist, Guds egen Son.
(Sv. ps. 303:1)
 
Vägen mellan Vätterstranden och Wettershus är brant, med en höjdskillnad på 90 meter. Men den är otroligt vacker och ibland dramatisk med ett stup på ena sidan så man får vara lite försiktig. Där finns gott om platser att sitta ner och vila en stund. Jag tänker att det är lite som med livsvägen, den som kan bära oss ända in i himmelen.
 
Humlesurr, ett av de allra vackraste orden och ett av de allra somrigaste ljuden!
 
Du har väl hört historien som säger att humlor egentligen inte kan flyga?
Kroppen är för stor och tung i förhållande till de små vingarna.
Men eftersom ingen talat om det för humlorna så flyger de ändå.
 
Detta får mig att fundera över vilka begränsningar vi själva gett oss alldeles i onödan?
Och vad skulle vi kunna göra om vi inte hade dem?

Att fånga en myra på bild visade sig vara svårt.
Först ska man upptäcka den.
Sedan ska man hitta den i kameralinsen.
Sedan ska man fokusera den.
Under tiden har förstås myran ilat vidare och ur bild, rädd för vad det oväntade intresset kan leda till.
 
Kanske är vi likadana. Lite rädda inför mötet med varandra eller med Gud. Vad kan det leda till?

Den mörka bakgrunden gör rosens färg så mycket klarare.
 
Kanske är det så att det mörka och svåra också behövs för att vi verkligen ska se det vackra och fantastiska med just våra liv?

Det är vackrast när det skymmer.
All den kärlek himlen rymmer
ligger samlad i ett dunkelt ljus
över jorden, över markens hus.
 
Allt är ömhet, allt är smekt av händer.
Herren själv utplånar fjärran stränder.
Allt är nära, allt är långt ifrån.
Allt är givet människan som lån.
(Pär Lagerkvist)
 
Skulle du vilja veta mer om retreater eller Wettershus så berättar jag gärna.
 
/Karina
 

 
 
 

 
Jag hade någon sorts uppfattning om boulespel... Jag hade en bild i huvudet av en liten pitoresk sydfransk stad med ett torg badande i solsken.Några distingerade äldre gentlemän med svart basker på huvudet och en näsduk knuten runt halsen. Klot som stilla dunsar ner i gruset i skuggan av ett stort träd...
 
Så fel jag hade...

Det är så här boulespel ser ut! I alla fall i Landeryd en regning tisdagskväll när damerna i 3XT bestämt sig för att spela boule oavsett väder!

Deltagarna lyssnar intensivt när Inger förklarar reglerna!

Och rättvist skulle det vara. När minsta tveksamhet om vilket klot som låg närmast "lillen" (den lilla röda bollen) uppstod så tog Inger fram måttbandet!

Vi fick också besök av Landeryds enda bouleligist!!! Katten Findus gjorde vad han kunde för att sabotera spelet genom att putta undan "lillen" och jaga kloten och vara allmänt i vägen för de seriöst satsande boulespelarna.

Av hänsyn till Findus anhöriga väljer vi att inte visa hans ansikte.
När skymningen smög sig på gick vi till församlingshemmet för en välförtjänt fikastund och en liten andakt.
 
Terminen är igång igen och möjligheterna till goda möten är många i vår församling!
 
Jag tror på en Gud som är helig och varm,
som ger kampglöd och identitet.
En helande Gud som gör trasigt till helt,
som stärker till medvetenhet.
(Sv.ps. 766:1)
 
/Karina
 
 
 
 
 
Tisdagen den 28 augusti
Tre x T och 40+ träffas kl 19 vid boulebanan i Landeryd. Vid regn träffas vi i församlingshemmet istället.
 
Onsdagen den 29 augusti
Gudstjänst på Höstro kl 14.30
 
Fredag den 31 augusti
Kyrkans Unga startar kl 19 i Unnaryds församlingshem
 
Söndagen den 2 september
Trettonde söndagen efter Trefaldighet
Medmänniskan
Landeryds kyrka: 15.00 Gudstjänst i lokstallarna, Berndt Olsson.
Unnaryds församlingshem: 10.00 Högmässa, Berndt Olsson.

Den  besatte och svinhjorden

5 1De kom över till trakten av Gerasa på andra sidan sjön.  2När Jesus steg ur båten kom en man emot honom från gravarna. Han var besatt av en oren ande  3och hade sitt tillhåll bland gravarna. Inte ens med kedjor kunde man längre binda honom.  4Flera gånger hade han bundits till händer och fötter, men han hade slitit av kedjorna och sprängt bojorna, och ingen kunde få bukt med honom.  5Dag och natt höll han till bland gravarna eller uppe i bergen och skrek och sargade sig med stenar.  6När han nu på långt håll fick se Jesus sprang han fram och föll ner för honom  7och ropade högt: ”Vad har du med mig att göra, Jesus, du den högste Gudens son? Jag besvär dig vid Gud: Plåga mig inte!”  8Jesus hade nämligen just sagt åt honom: ”Far ut ur mannen, du orena ande!”  9Nu frågade han: ”Vad heter du?” Mannen svarade: ”Legion heter jag, för vi är många.”  10Och han bad honom enträget att inte driva dem från trakten.

 

11Nu gick där en stor svinhjord och betade på bergssluttningen.  12Andarna bad honom: ”Skicka bort oss till svinen, så kan vi fara in i dem!”  13Det lät han dem göra. Och de orena andarna for ut ur mannen och in i svinen, och hjorden rusade utför branten ner i sjön. Omkring två tusen djur var det, och de drunknade i sjön.  14Svinvaktarna sprang därifrån och berättade alltsammans i staden och ute på landet, och folk gick för att se vad som hade hänt.  15De kom till Jesus och såg den besatte, han som hade haft legionen i sig, sitta där klädd och vid sina sinnen, och de blev förskräckta.  16Och ögonvittnena berättade vad som hade hänt med den besatte, och om svinen.  17Då uppmanade de Jesus att lämna deras område.  18När han steg i båten bad mannen som hade varit besatt att få följa med honom.  19Men han lät honom inte göra det utan sade: ”Gå hem till de dina och berätta för dem om allt som Herren har gjort med dig, hur han förbarmade sig över dig.”  20Då gick mannen sin väg och lät alla i Dekapolis höra vad Jesus hade gjort med honom, och överallt häpnade man.

 

Synagogföreståndarens dotter. Kvinnan med blödningar

21När Jesus hade farit tillbaka till andra sidan sjön samlades mycket folk omkring honom. Medan han var där vid sjön  22kom det dit en synagogföreståndare vid namn Jairos. Då han såg Jesus kastade han sig för hans fötter  23och bad enträget: ”Min lilla dotter är nära att dö. Kom och lägg dina händer på henne, så att hon räddas till livet.”  24Och Jesus gick med honom.

 

Mycket folk följde efter och trängde sig inpå honom.  25Där fanns en kvinna som hade lidit av blödningar i tolv år.  26Hon hade varit hos många läkare och fått utstå mycket. Det hade kostat henne allt hon ägde, men ingenting hade hjälpt, snarare hade hon blivit sämre.  27Hon hade hört vad som berättades om Jesus, och nu kom hon bakifrån i hopen och rörde vid hans mantel,  28för hon tänkte att om hon bara fick röra vid hans kläder skulle hon bli hjälpt.  29Och genast stannade blodflödet, och hon kände i kroppen att hon var botad från sitt onda.  30När Jesus märkte att det hade gått ut kraft från honom vände han sig om i hopen och frågade: ”Vem rörde vid mina kläder?”  31Lärjungarna sade: ”Du ser väl hur folk tränger på, och ändå frågar du vem som har rört vid dig!”  32Han såg sig omkring efter henne som hade gjort det.  33Kvinnan, som visste vad som hade hänt med henne, kom rädd och darrande fram och föll ner för honom och talade om hur det var.  34Han sade till henne: ”Min dotter, din tro har hjälpt dig. Gå i frid. Du är botad från ditt onda.”

 

35Medan han ännu talade kom det bud till synagogföreståndaren från hans hem: ”Din dotter är död. Du skall inte besvära Mästaren längre.”  36Men Jesus, som hörde deras ord, sade till föreståndaren: ”Var inte rädd, tro bara.”  37Sedan lät han ingen mer än Petrus och Jakob och hans bror Johannes följa med,  38och de gick hem till föreståndaren. Där såg han upprörda människor som grät och klagade högt.  39Han gick in till dem och sade: ”Varför ropar ni och gråter? Flickan är inte död, hon sover.”  40Då skrattade de åt honom. Men han körde ut allesammans och tog med sig flickans far och mor och lärjungarna och gick in där hon låg.  41Så tog han barnets hand och sade: ”Talita koum!” (det betyder: Lilla flicka, jag säger dig, stig upp!).  42Och genast reste sig flickan och gick omkring, hon var tolv år gammal. De blev utom sig av förvåning,  43men han förbjöd dem att låta någon veta vad som hade hänt. Sedan sade han åt dem att ge flickan något att äta.

 

Legion kallar sig demonen. En legion var den största enheten i den romerska armén, sex tusen(!) soldater. Här kan du läsa lite till om demonen Legion. Det här med demonutdrivningar har jag redan berört i en tidigare del av sommarföljetongen. Det finns två sätt att se på demonens namn. Ett sätt är att demonerna har börjat se på sig som en enhet, som en organism. Som tusentals myror som kämpar för samma sak och där stacken är viktigare än individen. Alla de här demonerna har alltså börjat se på sig själva som den gemensamma organismen Legion.

 

Ett annat sätt man kan tolka det på är att demonerna försöker finta Jesus. I den antika kulturen var namn viktiga, inte minst i magiska sammanhang - den som kände till någons namn hade makt över honom. "Vad har du med mig att göra, Jesus, du den högste Gudens son? Jag besvär dig vid Gud: Plåga mig inte!” sa demonerna - de visar att de känner till Jesu namn, de vet vem han är och hoppas att de ska få makt över honom. Så frågar Jesus: "Vad heter du?" och får svaret "Legion". Demonerna ville inte säga sina riktiga namn utan gömmer sig bakom en gruppbeteckning för att Jesus inte ska få makt över dem. Och ändå drev Jesus ut demonerna.

 

I den andra berättelsen möter vi två människor som kommer till Jesus med sina problem - synagogföreståndaren Jairos och en kvinna med blödningar. De befann sig i olika ändar av den sociala skalan - synagogföreståndaren Jairos var antagligen en framstående man i det lokala samhället. Lite som klockare och kyrkvärdar var förr. Och så var han ju man.

 

"Kvinnan med blödningar" var däremot utstött. (Notera att ingen minns hennes namn - men Jairos, som inte ens blev botad kommer vi ihåg namnet på!) Enligt renhetslagarna i Tredje Moseboken (3 Mos 15:25) var hon oren och fick inte röra någon. (Det handlar om rituell renhet.) I tolv år hade hon varit utstött. Oberörbar.

  

Trots det sträckte hon sig efter Jesus. (Och eftersom hon egentligen var oberörbar blev hon rädd när Jesus undrade vem som hade rört.) Men Jesus sa bara "Din tro har hjälpt dig." Vi ska aldrig vara rädda för att sträcka oss efter Jesus.

 

Jairos litade också på Jesus. De andra kom och sa att det var för sent, men Jesus sa "Var inte rädd, tro bara." "Lita på mig, inget är omöjligt för Gud." (Det sista sa han inte, men det är innebörden av det han faktiskt sa.) Så följde Jesus med hem till Jairos och väckte flickan med orden ”Talita koum!” Det är arameiska, det språk som judarna talade "till vardags". Här och var i evangelierna, som ju är skrivna på grekiska ("den tidens engelska"), finns det sådana här små arameiska rester som visar att Markus och de andra inte har hitta på evangelierna, för då hade med största sannolikhet inte brytt sig om att hitta på arameiska citat, utan skrivit allt på grekiska. De här små arameiska guldkornen gör helt enkelt berättelserna med trovärdiga.

 

Översatt till nutida sammanhang skulle man kunna tänka sig att någon skrev ner det jag har gjort och sagt för att hela världen skulle kunna läsa det. (Nu tror jag ju inte att någon verkligen skulle få för sig att göra det.) Då skulle denne någon antagligen skriva på engelska för att så många som möjligt skulle kunna förstå. Att det finns små arameiska citat i evangelierna är ungefär som om det i den engelska texten om mig skulle finnas små citat på remmamål.

 

Fred och kärlek!

Petter

Onsdagen den 22 augusti
Konfirmandinskrivning kl 19 i Långaryds församlingshem
 
Söndagen den 26 augusti
Tolfte söndagen efter Trefaldighet
Friheten i Kristus
Långaryds kyrka: 16.00 Gudstjänst, Rune Bolmblad.
                   Långaryds marknad. Kyrkan är öppen hela dagen och guider finns på plats.
Unnaryds församlingshem: 9.30 Gudstjänst, Rune Bolmblad.
Jälluntofta kyrka: 11.00 Mässa i enkelhet, Rune Bolmblad.
Den elfte söndagen efter trefaldighet visade sig bli en av denna sommars allra vackraste söndagar och det var lämpligt eftersom vi då planerat in en friluftsgudstjänst i Jansbergs vackra hembygdspark!
Berndt var tillbaka efter sin semester och fick denna dag predika i en gudstjänstlokal skapad av den störste arkitekten av dem alla!
Och altartavlan var målad av den störste konstnären.
Lena Carlberg Nielsen spelade flöjt till psalmsången!
 Bättre "sakristia" än skuggan under en ek får man väl leta efter?! Petter, Bosse och Berndt räknar kollekten efter gudstjänsten!
...och självklart åkte då också de medhavda kaffekorgarna fram!
Söndagens tema är "Tro oh liv" och här följer ett utdrag ur episteltexten från Romarbrevet 3:
 
Nu har Gud uppenbarat en rättfärdighet som inte beror
av lagen men som lagen och profeterna har vittnat om -
en rättfärdighet från Gud genom tron på Jesus Kristus,
för alla dem som tror. Här görs ingen åtskillnad.
Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud,
och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga genom hans nåd,
eftersom han har friköpt dem genom Jesus Kristus.
 
Med andra ord är vi inte felfria men det kommer ändå att ordna sig om vi vågar lita på Jesus och det han gjort för oss!
 
/Karina
 
 
 
Härom helgen (3-5 augusti) hade Kyrkans Unga läger i Jälluntofta och här kommer det ett litet reportage från det lägret. Här nedan ser ni lägrets deltagare (förutom Alfred som tog bilden). Vi var inte så många, men vi hade väldigt roligt!
 
KU:are bakom Jälluntofta församlingshem alldeles i början av lägret.
 
Så här roligt hade vi redan när vi planerade lägret tidigare i sommar.
 
Här har Viktor precis anlänt till lägret. Stilfullt, måste man säga. 
 
Bland det först vi gjorde (efter att ha klättrat upp med packningen för den livsfarligt branta trappan i Jälluntofta församlingshem) var att ha en "levande tipspromenad". Det går till så att man har ett antal frågor där alternativen är de olika deltagarna i tipspromenaden. Det kan till exempel stå:
 
Vem är surast?
1. Alfred   X. Petter  2. Linn
 
Och sen kommer det finurliga! När alla har valt ett svarsalternativ på de olika frågorna tar man reda på svaret. För att till exempel avgöra vem som är surast ser man vem som snabbast, utan att använda händerna, kan äta upp fruktköttet på en citronklyfta. Och som vanligt i en tipspromenad vinner den som har flest rätt.
 
Alfred, Petter och Linn försöker avgöra vem som är surast. Till vänster skymtar lekledaren Jenny.
 
Petter diskuterar de olika svarsalternativen med Viktor. I bakgrunden kryssar Linn och Rebecca för fullt.
 
När vi var klara med den levande tipspromenaden gjorde och åt vi pizza och sedan gick vi vidare till lägrets andra tävling som var poängjakt. Under en timmes tid skulle de två lagen hinna samla så mycket poäng som möjligt genom att hämta eller genomföra olika saker. Olika saker gav olika poäng här nedan följer några exempel:
 
1 poäng
- göra en främling glad
- hämta något ätbart
- göra kottdjur (1 poäng/djur)
 
5 poäng
- klättra upp i ett träd
- göra något ätbart
- få en förbipasserande bil att tuta
 
10 poäng
- bada i sjön med kläderna på
- hämta en alien
 
Och så kunde man få minst tio extrapoäng om man lyckades imponera på Petter. Det var svårare än man kunde trott...
 
Här skyndar KU:arna iväg för att göra olika saker och få så många poäng som möjligt.
 
Efter poängjakten upptäckte vi att vi hade både högtalare och datorer med oss, så det blev att vi spelade musik och dansade i ett par timmar i den gamla skolsalen. (För ni vet väl att Jälluntofta församlingshem var skola innan det blev församlingshem?) Här vill vi passa på be jälluntoftaborna om ursäkt ifall de blev störda. Vi vred ner volymen så ofta vi kunde, men plötsligt var det en bra låt och så rök volymen upp en bit igen.
 
När vi hade dansat färdigt svalkade vi oss med ett nattbad (till och med Viktor badade!) innan vi firade andakt. Vi blev stilla och reflekterade över våra liv med hjälp av en så kallad biktspegel som ni kan se här. Frågorna är desamma, men "inramningen" var lite annorlunda.
 
Så gjorde vi oss i ordning för natten. Petter gick och plockade lite i köket, förberedde frukosten. Linn satte uppe en stund och läste ut sin bok innan hon gick och lade sig. Och till slut (sedan han flytt till den gamla småskolan för att undkomma vissa KU:ares snarkningar) kunde även Petter somna. Trodde han, för vid sjön hade precis en skock tranor vaknat och skränade varje gång Petter var på väg att somna. Varpå en gammal kråka i trädet utanför fönstret svarade med sitt hesa kraxande.
 
Lördagen inleddes med frukost och Petter, som hade drabbats av ett ilsket nageltrång under natten, fick göra en blixtutryckning till doktor Peller i Södra Remma. När han hade återvänt, med stortån opererad och i spritomslag, hade vi morgonbön i kyrkan.
 
När jag var barn talade jag som ett barn, förstod som ett barn och tänkte som ett barn. Men sedan jag blev vuxen har jag lagt bort det barnsliga.  Ännu ser vi en gåtfull spegelbild; då skall vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad; då skall den bli fullständig som Guds kunskap om mig.
 
Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken.
                                                                                           (1 Kor 13:11-13)
 
Det finns dagar när vi inte förstår någonting, när allt känns besvärtligt och motigt. Hur kan Gud låta mig gå igenom det här? En dag kommer vi att förstå, då kommer inte vår kunskap att vara begränsad längre. Gud ska berätta allt och vi kommer att förstå - då skall vi se ansikte mot ansikte. Till dess får vi lita på att det finns en kärlek som består genom livet och bär oss varje dag. Gud är den kärleken.
 
Efter morgonbönen svidade Jenny och Linn om och blev så här snygga. Alla klär i det senaste
flytvästmodet från Jälluntofta Camping.
 
Vi skulle nämligen ut och paddla kanot. 
 
Alfred paddlar på böljan den blå.(Och åt helt fel håll, men det kan bero på att Viktor, som höll
i styrpaddeln, höll på att fota med mobilen.) 
 
Vi paddlade till en ö i Jällunden. (Proffsigast på att paddla var Linn och Petter, som kom
först till ön.) Där grillade vi hamburgare och sedan åt vi upp dem.
 
 
Petter badade litegrann. (Och i morgon står det på Hallands Postens förstasida: "Nakenchock
på kyrkans blogg - läs allt om skandalen i Långaryd".)
 
Viktor och Alfred byggde ett fint sandslott. (Och sen rev Linn och Jenny det...)
 
Efter kanotturen drack vi kaffe och hade en stunds frågelåda med den allvetande Petter. Det fanns många spännande frågor som KU:arna hade lagt i frågelådan:
 
Jag har så svårt att lita på Gud. Hur vet vi att Han ens finns? Eller Jesus?
 
Hur ser kyrkan på könsbyte?
 
Kan man ha två religioner samtidigt? Hur ser kyrkan på det?
 
Hur vet man att det är översatt rätt i bibeln?
 
Varför har vi en påve? Och varför just i Rom?
 
Det blev ett bra (och långt) samtal där Petter svarade så gott han kunde. En sak man måste komma ihåg är till exempel att det inte finns en uppfattning om sådana här saker i kyrkan utan flera. Efteråt sa en av KU:arna: "Det var ett bra samtal. Nu behöver vi inte tvivla mer." (Fast det gör man förstås ändå. Man kanske inte tvivlar på att Gud finns, men man kan tvivla på att han är med en. Det kan vara väldigt svårt att se hur Gud är i det som händer.)
 
Och så fortsatte lägret. Vi hade vattenkrig, åt tacos och spelade spel. Framåt natten gick vi till kyrkan och firade andakt. Den blev väldigt gripande. (Kanske mer gripande än Petter hade tänkt sig...) Han läste en text ur Torgny Wiréns bok Under ytan II. (Torgny är ungdomspräst i Jönköpings Sofia församling.) Den handlade om Torgnys möte med ett par som hade förlorat två barn i en drunkningsolycka.
 
  - Vad gjorde du?
  Andäktigt viskade jag fram frågan. Redan när jag ställt den visste jag att det bara fanns ett enda svar.
  - Jag dök, svarade han. Gång på gång dök jag i det kalla, svarta vattnet. Jag dök där mössan låg, jag dök överallt runt omkring. Hur jag än försökte nådde jag dem aldrig, mina domnade armar förmådde inte pressa sig djupt nog. Till slut blev det bara ett vanmäktigt plaskande i på ytan. Långsamt förstod jag att detta inte skulle gå. Ändå fortsatte jag dyka. Igen och igen och igen.
                (Wirén, Torgny. (2007) Under ytan II - En andaktsbok för ungdomar och andra
                vuxna. Stockholm. Verbum. s. 212 )
 
En av sakerna som gör vår tro unik bland världens religioner är att den inte går ut på att man ska frälsa sig själv. Det handlar inte om att följa hundratals bud. Det handlar inte om att skaffa sig god karma och genom meditation och yoga komma till insikt, så att man kan upphöra att existera. Det handlar om att våga lita på Gud och ta emot det han redan har gett oss. Det står så här i Bibeln:
 
                        Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son som
                        försoningsoffer för våra synder.
                                                (1 Joh 4:10)
 
När det känns som att vi håller på att drunkna i alla krav, alla måsten. När allt känns mörkt. Då ska vi blicka uppåt för där finns det en pappa som kastar sig i vattnet för att rädda oss. Han dyker genom mörkret och sträcker sig efter oss. Igen och igen och igen.
 
Så satt vi där och grät en stund i kyrkan. Rörda. Vi tände ljus. Vi sjöng. Vi bad.
 
När vi gått tillbaka till församlingshemmet pratade vi mer om det vi känt innan vi gick och tog ett nattdopp. Vi drack thé för att återfå värmen och så gick vi och lade oss.
 
När vi steg upp på söndagsmorgonen såg det ut såhär på parkeringen - det skulle tydligen
vara gudstjäst i Jälluntofta kyrka! Så vi blev tvugna att gå på den...
 
Skämt åsido så var det redan planerat att vi skulle gå på gudstjänsten. Evangelietexten var Liknelsen om talenterna. Talenter, som egentligen ett slags mynt, har via franskan kommit till svenskan i ordet talang. Det liknelsen handlar om är att Gud har gett oss olika talanger, olika gåvor, som det är upp till oss att förvalta och använda.
 
Så städade vi och åkte hem. Petter hade introducerat en "ny" lovsång på lägret. Den sjöng vi på andakterna och tog till våra hjärtan.
 
Jag är svag, men ändå stark,
arm och fattig ändå rik.
Jag var blind, men nu jag ser
allt som du gjort, allt som du ger.
 
Hosianna, hosianna till Guds dyra offerlamm.
Hosianna, hosianna. Jesus dog och livet vann.
 
Ner i strömmen vill jag gå
för att liv och räddning få.
Renad i guds nådaflod,
pånyttfödd och heliggjord.
 
Hosianna, hosianna till Guds dyra offerlamm.
Hosianna, hosianna. Jesus dog och livet vann.
 
Jag har nu en säker hamn
i Guds öppna frälsarfamn.
Jublet stiger nu i mig,
Jesus, du har gjort mig fri.
 
Hosianna, hosianna till Guds dyra offerlamm.
Hosianna, hosianna. Jesus dog och livet vann.
Onsdagen den 15 augusti
Mässa på Höstro 14.30, Berndt Olsson.
 
Söndagen den 19 augusti
Elfte söndagen efter Trefaldighet
Tro och liv
Långaryds kyrka: 14.00 Gudstjänst i i hembygdsparken Jansberg, Berndt Olsson.
                   Lena Carlberg-Nielsen - flöjt.
Unnaryds församlingshem: 10.00 Högmässa, Berndt Olsson.
På den tionde söndagen efter trefaldighet firade vi en gudstjänst efter den danska ordningen i Långaryds kyrka.
Det var förstås vår alldeles "egen" Jens Bøggild, åretruntboende i Långaryds prästgård, som stod bakom planering och genomförande av denna gudstjänst!
 
Till sin hjälp hade han Arendse Dyssel som sedan många år är sommarboende i Sällsnäs, S.Remma.
 
 
Jens hustru Polly medverkade också, hon bad indgangsbön och udgangsbön, något som alltid görs i danska gudstjänster.
 
Den här lille danske drängen var en av de yngre gudstjänstdeltagarna!
 
 
Arendse höll i textläsningar och predikan.
 
En skillnad mot den svenska gudstjänstordningen är att man står under både den gammaltestamentliga, episteltexten och evangeliet. I svenska kyrkan står vi ju bara under evangelietexten. Detta med när man skulle stå och när man skulle sitta var lite krångligt för oss svenskar... Normalt sett kan man snegla på Petter och göra som han men i dag fick vi istället hålla ögonen på Polly och göra som hon!
 
Dagens hjälteinsats gjordes av vår duktiga kyrkomusiker Kristin som självklart och tveklöst tog sig an den danska liturgin och de danska psalmerna! På bilden framför Kristin ett mycket vackert postludium (hon sjunger dock på svenska!).
 
 
Polly hade ordnat kyrkfika efter gudstjänsten! Här är det Ylva som serverar Arendse och Bengt-Åke lite kaffe!
 
Petter serverar sig själv lite kaffe ur en av de fantastiska kopparkittlar som Polly tagit med till kyrkan.
 
Lite trevligt småprat är en god avslutning på en gudstjänst! I förgrunden syns Bertil  Larsson och en kaffesörplande Bo Gunnar! Birger var föresten också kaffesugen!
 
Sammanfattningsvis kan man väl konstatera att det är oändligt mycket mer som förenar den danska och svenska kyrkan än vad som skiljer.
 
Kanske står vi inte alltid upp vid samma tillfälle och kanske uttalas orden lite annorlunda. Men kärnan, det vi tror och hoppas på är alldeles det samma!
 
O, du Guds lam!
med korsets skam,
du bar alverdens synder,
derfra al tröst begynder;
misskundelig
forbarm du dig!
 
/Karina
 
 
Söndagen den 12 augusti
Tionde söndagen efter Trefaldighet
Nådens gåvor
Långaryds kyrka: 10.00 Dansk högmässa, Jens Bøggild (Långaryds prästgård) och Arendse Dyssel (Sällsnäs)
                   Både danskar och svenskar är mycket välkomna! Vi kommer att sjunga psalmer
                   med både dansk och svensk text, men samma melodi. Det kommer att bli rena
                   rama pingstundret!
Jälluntofta kyrka: 18.00 Sommarmusik.
                   Lasse Siggelin.
                   16.30 - kyrkogårdsvandring med Anders Bertilsson.
 
På nionde söndagen efter trefaldighet (5/8) var det dags för sommarmusik i Långaryds kyrka igen!
Vi hade fint besök av Emma Svensson och Philippa Westerberg som framförde ett varierat musikprogram som de valt att kalla "Små lätta moln"
Emma och Philippa är studiekamrater i Göteborg och har spelat tillsammans det senaste halvåret.
Philippa Westerberg kommer ursprungligen från Holm utanför Halmstad. Hennes huvudinstrument är cello (eller golvfiol som Jan Nilsson lite skämtsamt kallade den). Philippa har även en mycket vacker sångröst som vi fick lyssna till!
Emma Svensson är född och uppvuxen i Kråkeryd (dotter till Birgitta och Lars-Olof Svensson) så hon är ju mer välbekant för oss! Emmas huvudinstrument är saxofon som hon spelar fantastiskt på, men hon spelade även på flygeln och sjöng!
 
Emma och Philippa talde om hur de tänkt när de satte ihop kvällens program. Den röda tråden ska vara att man faktiskt är OK och älskad precis som den man är och att man ska våga vara den man faktiskt är!
 
Bland annat sjöng och spelade de Cyndi Laupers "True colours":
 
I see your true colours shining through
I see your true colours and that is why I love you
so do not be afraid to let them show,
just show your true colours, true colours,
ooh, are beautiful like a rainbow
 
ungefärlig översättning:
Jag ser dina verkliga färger lysa igenom,
jag ser dina verkliga färger och det är därför jag älskar dig.
Var inte rädd att visa dem,
visa dina verkliga färger, de är vackra som en regnbåge
 
Berndt har som sagt semester även denna vecka och denna söndag var det Jan Nilsson, tidigare komminister i S. Hestra som tjänstgjorde och höll en kort andakt.
 Sist men inte minst vill jag visa en bild på våra fina kyrkvärdar Petter Bäckman och Lise-Lotte Borg Johansson! Lägg särskilt märke till hur otroligt fint de färgmatchar varandra, Petters slips och Lise-Lottes tunika har exakt samma nyans! Ett föredöme för oss alla!
 
/Karina
 
 

Som utlovat kommer här några ord om Liknelsen om sådden (Mark 4:1-20) och Liknelsen om den växande sådden (Mark 4:26-29).

 

Först några ord om Liknelsen som den växande sådden. Det är en kanske något bortglömd liknelse med ett fantastiskt innehåll och en rikedom av "bottnar". För några år sedan hade jag glädjen att få predika över den textstumpen i Hällabäcks kyrksal.

 

Ett möjligt sätt att tolka liknelsen om den växande sådden är att den handlar om kyrkan. Jesus är såningsmannen som så att säga sår fröet till kyrkan. Kyrkan växer och utvecklas. Men en dag är det slut. En dag kommer Jesus att komma tillbaka för att ”skörda”, för att ta hand om dem som tror på honom. De som tillhör honom.

 

Men det finns ett problem – skulle man tolka liknelsen så, innebär det ju att Gud liksom inte bryr sig om världen under tiden. ”Han sover och stiger upp, dagar och nätter går, och säden gror och växer”. Kristendomen (och för den delen Judendom och Islam också) beskriver en Gud som inte bara har skapat Universum, utan också bryr sig om det han har skapat. En Gud som griper in i människornas liv. Inte en sovande Gud som väntar på att säden ska gro, utan en vaken Gud som rensar ogräs, vattnar och klipper mördarsniglar. Gud bryr sig om oss helt enkelt.

 

Man kan tänka sig att utsädet är ord och händelser som liksom slår rot i minnet: ett bibelcitat, något vackert som en lika vacker människa säger till dig, underbara upplevelser eller något man hör av en slump. Och sen tänker vi inte mer på det. ”Och dagar och nätter går, och säden gror och växer, han vet inte hur.” Och plötsligt poppar de där orden poppar upp igen. Och då har de växt till sig och fått större betydelse. Man ser liksom klarare på livet med hjälp av dem. Det händer mig ofta att jag grunnar på något när jag kommer till kyrkan och plötsligt, i en psalmvers ssom jag sjungit massor av gånger, kommer en hälsning från Gud, ett svar på frågan. Och ibland är jag klokare än jag vet om och säger något på en KU-andakt, som, när det fått växa till sig ett par timmar, visar sig vara svaret på det jag funderade på.

 

Fast egentligen tror jag att den här liknelsen handlar om nåd. Om att Gud förlåter oss enbart av nåd. Att han har visat att döden inte är något slutgiltigt. Säden är redan i jorden. Där gror och växer den utan att vi behöver anstränga oss. Vi kan inte åstadkomma någon frälsning åt oss, det har Gud redan gjort av nåd. Vi behöver helt enkelt bara tacka och ta emot det som Gud redan har förberett.

 

Men man måste våga lite på att det är som Gud säger. Man kan liksom inte rota upp säden ur jorden igen för att kolla om den har börjat gro. Att tro på är samma som att lita på. Att tro på Gud är att våga lita på hans löften. Att ha en kristen tro är samma som att våga lita på de första kristna som sa att Jesus har uppstått.

Liknelsen om sådden berättar Jesus när han undervisar en stor skara människor. Han använder en bild som de allra flesta kunde känna igen sig i. Ändå förstår de inte och han måste förklara liknelsen till och med för sina närmaste lärjungar. På ett mycket intressant sätt visar sig liknelsen handla om just det som händer – en stor skara människor hör honom tala, men bara några få (om ens någon) förstod vad han menade. De var helt enkelt inte öppna nog för att kunna ta emot Guds ord. Liknelsen vill förklara hur det kommer sig att en del människor kan komma till tro genom eller finna tröst i ett visst Bibelord, medans det inte händer något med andra som hör samma sak.

 

Man kan också tänka sig att det fanns en del bland dem som lyssnade på Jesus som brukade gå och lyssna varje gång en spännande predikant var i närheten (det fanns fler kringvandrande predikanter än Jesus) för att sedan gå hem och fortsätta sina liv som vanligt. Då blir Liknelsen om sådden en uppmaning till dem (och andra söndagskristna) att ta till sig budskapet och låta det få betydelse i deras vardag.

 

Den förklaring som Jesus ger till liknelsen är lika aktuell nu som då:

En del föll på vägkanten – det finns de som över huvud taget inte ger Kristendomen (eller någon annan religion heller för den delen) en chans. De avfärdar millioner människors tro och upplevelser under två tusen år som vidskepelse och lurendrejeri. De vägrar öppna sig för möjligheten att Gud finns på samma sätt som en hårt trampad väg inte öppnar sig och tar emot ett sädeskorn.

 

En del föll på de steniga ställena – det finns alltjämt de (både kristna och andra) som allt verkar gå bra för. Människor som är glada och helt enkelt har flyt. Men när det kommer motgångar rasar allt eftersom det inte fanns någon kärna. Människor vars tro på Gud eller på samhället eller på den kosmiska rättvisan rasar samman när de själva, eller någon anhörig, drabbas av sjukdom, död och lidanden. Och det är för att det inte finns tillräckliga rötter, inget djup i tron. En tro där man inte brottas med de svåra frågorna håller sällan när det är jobbigt. När Lukas återberättar samma berättelse (Luk 8:4-15) säger han att de späda plantorna vissnade bort eftersom de inte fick någon väta. Paulus skriver i ett av sina brev att "Jag [Paulus] planterade Apollos vattnade, men Gud gav växten."(1 Kor 3:6) Och med det menade han att det var han som först hade kommit till dem med evangeliet och sedan hade Apollos fortsatt att undervisa, han hade vattnat säden som Paulus hade sått. hade någon kommit på att vattna säden som föll på de steniga ställena hade de kanske blivit färdiga ax även där. Överfört betyder det att det inte är kört även om man har en ytlig och oreflekterad tro från början - man kan låta sig vattnas och växa på det viset. Och att bli vattnad betyder i det här fallet att fira gudstjänst, att be, att läsa Bibeln och att prata med andra kristna. Med någon klok person som man litar på. När man tvivlar är det värdefullt att ha någon som kan agera bollplank och hjälpa en att se positivt på världen igen. Någon som tröstar, stöttar och uppmuntrar.

 

En del föll bland tistlarna – många människor säger att de gärna vill ha en tro. Att de gärna vill engagera sig politiskt eller i en ideell organisation. De hade gärna velat umgås mer med sina barn/föräldrar/vänner. Men de har ju inte tid. Båda måste ju jobba heltid (och en del övertid) för annars har de ju inte råd med platt-TV, sommarstuga, båt och ny bil vartannat år. Hade de inte prioriterat det materiella (som de ironiskt nog inte hinner utnyttja) hade de haft tid att gå en alphakurs eller att hämta barnen på dagis före klockan 17 någon gång ibland. Men begäret efter det materiella kväver dem. Och egentligen är det ju det som sabbatsbudet handlar om - att man ska ta sig tid för sina relationer, både relationen till Gud och till andra. Annars drunknar det som egentligen är viktigast i en massa "måsten".

 

En del föll i god jord – utifrån ett kristet perspektiv handlar detta om att en del människor öppnar sig för evangeliet (och Gud). Och när evangeliet slår rot hos dem inspireras de till att sprida glädje och vänlighet omkring sig. Många av dem berättar om Jesus för andra och på så sätt blir fler människor inspirerade och fridfulla. Jag tror att människor som lever nära Gud blir snällare, hans godhet och kärlek smittar liksom av sig.

En sista sak tycker jag att man ska ta med sig från Liknelsen om sådden och det är att lärjungarna gick till Jesus när de inte förstod vad han menade. De hade kunnat gå ut i världen och sagt: ”Jesus tycker det är viktigt att man sköter sina åkrar på rätt sätt och inte slösar med utsädet.” Men det gjorde de inte. Istället tog de reda på vad liknelsen egentligen handlade om. Det blir en maning till oss alla att inte vara så tvärsäkra på att vår egen tolkning är den rätta. Om till och med apostlarna måste fråga för att förstå är det inte rimligt att tro att  vår första tolkning av något alltid är rätt. Det faktum lärjungarna måste få liknelsen förklarad för sig är en uppmaning till oss som tolkar Bibeln att vara mindre tvärsäkra och mer ödmjuka. Och när vi undrar över något ska vi alltid knäppa våra händer och prata med "the man upstairs" som Brian Carrick sa härom söndagen när han var och sjöng med JazzCats i Landeryds kyrka. Hoppas att ni som var där förstår newcastle-språket, för det han sa var evangelium i dess renaste form. Det var ett av alla de där tillfällena när vi som inte har så djupa rötter blev rejält vattnade så att vi inte torkar bort.

 

Tack Jesus!

Petter

Onsdagen den 1 augusti
Gudstjänst på Höstro kl 14.30, Rune Bolmblad.
 
3 - 5 augusti
Kyrkans Unga har läger i Jälluntofta. 
 
Söndagen den 5 augusti
Nionde söndagen efter Trefaldighet
Goda förvaltare
Långaryds kyrka: 18.00 Sommarmusik.
                    "Små lätta moln", Emma Svensson och Philippa Westerberg.
                    17.00 - guidning i Tiondeboden.
Unnaryds församlingshem: 9.30 Mässa i enkelhet, Jan Nilsson.
Jälluntofta kyrka: 11.00 Gudstjänst, Jan Nilsson.