I juni anordnade Långaryds pastorat, i samarbete med Burseryd och Reftele, ett läger i Sandvik. Jag har nu fått några bilder som Rebecca Bäckman tog under dessa dagar och vi vill förstås gärna visa dem för er!
 
Eftersom jag inte var med så kan jag inte kommentera så mycket men de fina bilderna talar bra för sig själva!
Många glada barn från vårt, och våra grannpastorat samlades!
Tält skulle resas. Birger försöker reda ut tältlinor och Helen river sig i huvudet (kanske fanns där knott??)
 
Normalt sett händiga pappor såg förbryllade ut...
 Men med lite hjälp från mammorna (och superhändiga  Helen!) gick det så småningom bättre!
...och när Fredrika och Felicia fick fatt i hammaren så blev det riktigt bra!!
 
Glada Långarydsbarn på glassätarläger!
!
 Glass och godis fanns i den lilla kiosken som sköttes av kyrkoherden i Burseryd! Svårt att välja sort...
 Lägret fick besök av självaste Ansgar som räknas som den som tog kristendomen till Norden. Just denna Ansgar är misstänkt lik kyrkoherde Mia Schultz! (som tog kristendomen till Burseryd?!)
 
 Detta och mycket annat hann barnen uppleva under lägerdagarna i Sandvik. Ett rejält åskoväder, bad och en vandring och många andra upplevelser som hanns också med!
 
Tack till alla ledare, frivilliga och anställda som var med dessa dagar. Att satsa på barnverksmheten är att bygga vår framtid som kyrka och församling!!
 
Jesus sa: "Låt barnen komma till mig, och hindra dem inte, ty Guds rike tillhör dem". 
 
/Karina
 
 
Även om Berndt inte varit så länge hos oss så är det nu dags för lite välförtjänt sommarledighet för hans del!
 
Under Berndts ledighet kommer några olika präster att tjänstgöra hos oss och i dag på den åttonde söndagen efter trefaldighet fick Landeryds kyrka kärt besök av Rune Bolmblad!
Vi är glada att Rune alltid är beredd att ställa upp och hjälpa till när det behövs!
 
Temat denna söndag är "Andlig klarsyn" och en av psalmerna som Rune valt var nr 702:
 
Jag vill ge dig o Herre min lovsång,
jag vill tacka med skönaste ord
för din kärlek och nåd som är gränslös,
jag vill tacka för allt gott du gjort.
Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig,
där var ton skall en hyllning till dig bära.
Och i dagar av glädje och dagar av sorg
vill jag leva var dag till din ära.
 
Vacka och kloka ord som inte alltid är så lätta att leva upp till... Men det fantastiska är att vi varje dag får en ny chans, om och om igen!
 
/Karina
Liknelsen om sådden
4 1Sedan började han undervisa vid sjön igen. Massor av folk samlades kring honom, och därför steg han i en båt och satt i den ute på vattnet medan folket stod på stranden. 2Han undervisade dem med många liknelser, och i sin undervisning sade han: 3”Hör! En man gick ut för att så. 4När han sådde föll en del på vägkanten, och fåglarna kom och åt upp det. 5En del föll på de steniga ställena, där det inte fanns mycket jord, och det kom fort upp eftersom myllan var tunn. 6Men när solen steg sveddes det och vissnade bort eftersom det var utan rot. 7En del föll bland tistlarna, och tistlarna växte upp och kvävde det, och det gav ingen skörd. 8Men en del föll i den goda jorden, det kom upp och växte och gav skörd. Det gav trettiofalt, sextiofalt och hundrafalt igen.” 9Och han sade: ”Hör, du som har öron att höra med.”
 
Liknelsernas syfte
10När han blev ensam med de tolv och de andra som var med honom frågade de honom om liknelserna. 11Han sade: ”Ni har fått veta Guds rikes hemlighet, men för dessa som står utanför är allt bara liknelser, 12för att de skall se med sina ögon utan att uppfatta och höra med sina öron utan att förstå, så att de inte omvänder sig och får förlåtelse.”
 
Tolkning av liknelsen om sådden
13Och han sade till dem: ”Om ni inte förstår denna liknelse, hur skall ni då alls kunna fatta några liknelser? 14Vad mannen sår är ordet. 15Vägkanten, det är de hos vilka ordet blir sått men som knappt har hört det förrän Satan kommer och tar bort ordet som har såtts i dem. 16De som får sådden på de steniga ställena, det är de som tar emot ordet med glädje när de hör det 17men inte har något rotfäste inom sig utan är flyktiga; blir det sedan lidanden och förföljelser för ordets skull kommer de genast på fall. 18Hos andra har sådden fallit bland tistlarna. Det är de som hör ordet, 19men världsliga bekymmer, rikedomens lockelser och alla möjliga begär tränger in och kväver ordet, så att det inte ger någon skörd. 20Men de som har tagit emot sådden i den goda jorden, det är sådana som hör ordet och tar det till sig och bär frukt trettiofalt, sextiofalt och hundrafalt.”
 
Liknelsen om lampan. Det mått ni mäter med
21Och han sade till dem: ”Inte tas lampan fram för att ställas under sädesmåttet eller under bänken. Den sätts på hållaren. 22Det finns ingenting dolt som inte skall dras fram och ingenting undangömt som inte skall komma till synes. 23Hör, du som har öron att höra med.” 24Och han sade till dem: ”Ge akt på det ni hör. Med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er, och ännu mer skall ni få. 25Ty den som har, han skall få, men den som inte har, från honom skall tas också det han har.”
 
Liknelsen om den växande sådden
26Och han sade: ”Med Guds rike är det som när en man har fått utsädet i jorden. 27Han sover och stiger upp, dagar och nätter går, och säden gror och växer, han vet inte hur. 28Av sig själv bär jorden gröda, först strå, så ax, så moget vete i axet. 29Men när grödan är mogen låter han skäran gå, för skördetiden är inne.”
 
Liknelsen om senapskornet
30Och han sade: ”Vad skall vi likna Guds rike vid? Vad skall vi använda för bild? 31Det är som ett senapskorn, som är det minsta av alla frön här på jorden när man sår det, 32men när det har såtts skjuter det upp och blir större än alla örter och får så stora grenar att himlens fåglar kan bygga bo i dess skugga.” 33Med många sådana liknelser förkunnade han ordet för dem, så långt de nu kunde fatta det. 34Han talade bara i liknelser till dem, men när han hade blivit ensam med lärjungarna förklarade han allt.
 
Stormen tystas
35På kvällen samma dag sade han till dem: ”Låt oss fara över till andra sidan.” 36De lämnade folket och tog honom med sig i båten som han satt i, och andra båtar följde med. 37Då kom en häftig stormby och vågorna slog in i båten, så att den var nära att fyllas. 38Själv låg han och sov i aktern med huvudet på dynan. De väckte honom och sade: ”Mästare, bryr du dig inte om att vi går under?” 39Han vaknade och hutade åt vinden och sade till sjön: ”Tig! Håll tyst!” Vinden lade sig och det blev alldeles lugnt. 40Och han sade till dem: ”Varför är ni rädda? Har ni ännu ingen tro?” 41Då greps de av stor fruktan och sade till varandra: ”Vem är han? Till och med vinden och sjön lyder honom.”
I det fjärde kapitlet talar Jesus mycket i liknelser. Tydligen är det inte för att förklara utan för att folk inte ska förstå. Och det verkar ju lite märkligt. Markus trycker ju, som vi har sagt innan, mycket på att Jesus vill hålla sin sanna identitet hemlig, så det kanske har med det att göra. Det där med att folk ska höra, men inte förstå anspelar på ett stycke i profeten Jesajas bok. (Jes 6:9-10) Och så vet vi ju faktiskt att det ofta är. Vi kan berätta om vår tro, förklara varför vi litar på Gud och vet att han finns och ändå envisas folk med att hålla fast vid något osammanhängande och ologiskt motargument.
 
Det är lite det här som Liknelsen om sådden (eller "fyrafaldig sädesåker" som den kallades förr) handlar om. Det glada budskapet om Jesus når mer eller mindre alla människor, men beroende på hur människor tar emot det så ger det olika resultat - samma säd ger olika skörd beroende på var man sår den.  Jag hittade en ganska lång text om Liknelsen om sådden som jag skrev när jag läste bibelvetenskap, så hoppar vi över den så länge och så kommer det ett eget inlägg om vad liknelsen innebär.
 
Sedan ser att Jesus verkar ändra det han har sagt innan och det gör han i Liknelsen om lampan. För där säger han att "det finns ingenting dolt som inte skall dras fram och ingenting undangömt som inte skall komma till synes. Hör, du som har öron att höra med.” (Mark 4: 22-23) Först har han sagt att han använder liknelserna för att folk inte ska förstå, men sedan ska allt bli tydligt, det ska inte längre hållas undangömt. För lika lite nytta som man har av en lampa som är undangömd, lika lite nytta har man av dold kunskap och liknelser som ingen förstår. Innan korsfästelsen och uppståndelsen skulle en del saker hållas hemliga, men sedan ska det fram i ljuset.
 
Det visar på en annan sak också det här stycket, nämligen att det är viktigt att läsa Bibeln som en helhet. Om man bara läser en snutt kan man få för sig nästan vad som helst, till exempel att Jesus inte tyckte att folk någonsin skulle få reda på vad liknelserna betyder. I själva verket var det ju bara tillfälligt.
 
Så står det att det ska mätas upp åt oss med det mått vi mäter. Matteus placerar de orden i sitt sjunde kapitel, samma kapitel där det står om bjälken och flisan och där den gyllene regeln ("Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det skall ni också göra för dem." Matt 7:12) finns. Det handlar om att vi så lätt drabbas av dubbelmoral, att vi så lätt dömer andra hårdare än vi dömer oss själva. Men med det mått vi mäter ska det mätas upp åt oss - om vi dömer andra hårt sa vi vara lika hårda mot oss själva. "Döm inte så blir ni inte dömda." (Matt 7:1)
 
Jag tänker mig ibland att domen blir som ett kvartssamtal med Gud. I lugn och ro pratar vi oss igenom hela livet. Och med smärtssam tydlighet kommer det att framgå att jag har dömt andra hårdare än mig själv. Se här, säger Gud, här hade du väldigt höga krav på alla andra och sedan levde du inte upp till dem själv.
 
Liknelsen om den växande sådden tar vi tillsammans med Liknelsen om sådden i ett eget inlägg!
 
Så följer den vackra bilden av Guds rike som ett senapskorn, det minsta av alla frö som växer upp till ett stort träd där fåglar bygger bo. Det ser inte så mycket ut för världen, senapskornet, men det bär något fantastiskt inom sig. Det syns inte alltid hos en människa att hon är en del av Guds rike, men på insidan finns något vackert och storslaget. Och ur vår lilla, lilla tro här på jorden växer, det lilla av himlen vi redan har tagit emot växer en fantastisk tillvaro fram. Det syns inte nu, men allt finns redan på insidan.
 
Senapskorn.
 
Sist i kapitlet hittar vi berättelsen om hur Jesus stillar stormen. Man kan läsa den som ännu en berättelse om hur Jesus gör ett under. Man kan också läsa berättelsen som en allegori, en berättelse med en djupare innebörd. I den judiska kulturen (och vi får inte glömma bort att allt i evangelierna utspelar sig mot en bakgrund, en ram, av judisk kultur) symboliserar vattnet det onda, det vilda, kaos. I den första av skapelseberättelserna använder Gud den andra, och delar av den tredje, dagen till att "sortera" vattnet. Han skapar ordning i det vilda, gör kaos till kosmos.
 
Så stormen och vågorna symboliserar det onda. Och lärjungarna blir rädda och väcker Jesus som säger till stormen att lugna ner sig. Till lärjungarna säger han: ”Varför är ni rädda? Har ni ännu ingen tro?” Det onda har ingen makt om Jesus är med i båten, så att säga. Därför behöver de inte vara rädda. Och det är ju det som är att tro - att våga lita på att Jesus har makt över det onda, att han kan hjälpa och rädda.
 
Lärjungarna kanske inte alltid hade alla indianerna i kanoten, men de hade Jesus i båten och det räcker.
 
Fred och kärlek!
Petter
Söndagen den 29 juli
Åttonde söndagen efter Trefaldighet
Andlig klarsyn
Landeryds kyrka: 10.00 Högmässa, Rune Bolmblad.
Unnaryds församlingshem: 18.00 Sommarmusik.
                    "Sött och salt", Kristin Ahlbom.
                    16.30 - kyrkogårdsvandring med Lars-Olof Svensson.
I reportaget från söndagens besök av Jazzcats med tillhörande utställning av emaljerade föremål visas inte pottstolens verkliga funktion. De vänliga syföreningsdamerna har dock skickat mig en bild som bättre visar hur detta föremål ska användas och självklart vill vi dela med oss av denna till er som följer bloggen!
 
Tack till Margaretha som förevisar så fint och Tack till Inger som tog bilden och skickade till mig!
 
/Karina

Mannen med en förtvinad hand

3 1Han gick till synagogan en annan gång, och där satt en man som hade en förtvinad hand.  2De höll ögonen på Jesus för att se om han skulle bota honom på sabbaten; de ville ha något att anklaga honom för.  3Han sade till mannen med den förtvinade handen: ”Stig upp och kom fram.”  4Sedan frågade han dem: ”Vad är tillåtet på sabbaten, att göra gott eller att göra ont, att rädda liv eller att döda?” De teg.  5Då såg han på dem fylld av vrede och sorg över att de var så förstockade. Och till mannen sade han: ”Håll fram handen.” Han höll fram den, och den blev bra igen.  6Men fariseerna gick bort och började genast överlägga med Herodes anhängare om hur de skulle röja Jesus ur vägen.

 

Folkmassan på stranden

7Jesus drog sig undan mot sjön tillsammans med sina lärjungar. En massa människor från Galileen följde med, men också från Judeen,  8Jerusalem och Idumeen och från andra sidan Jordan och från trakten kring Tyros och Sidon kom människor i massor till honom när de hörde talas om allt han gjorde.  9Han sade åt sina lärjungar att ha en båt till reds, så att han slapp bli trängd av folkmassan.  10Han hade botat många, och nu kom alla som led av någon plåga och trängde sig på honom för att få röra vid honom.  11Och när de orena andarna såg honom föll de ner för honom och ropade: ”Du är Guds son.”  12Men han förbjöd dem strängt att avslöja vem han var.

 

De tolv utses

13Sedan gick han upp på berget och kallade till sig några som han hade utvalt, och de kom till honom.  14Han utsåg tolv som skulle följa honom och som han skulle skicka ut att predika  15och ha makt att driva ut demonerna.  16Och de tolv han utsåg var: Simon, som han gav namnet Petrus,  17Sebedaios son Jakob och Jakobs bror Johannes, vilka han gav namnet Boanerges, det vill säga Åskans söner,  18vidare Andreas, Filippos, Bartolomaios, Matteus, Tomas, Alfaios son Jakob, Taddaios, Simon Kananaios  19och Judas Iskariot, han som förrådde honom.

 

Demoner drivs ut med Guds ande

20När Jesus kom hem samlades folket på nytt, så att han och lärjungarna inte ens kom åt att äta.  21Hans anhöriga fick höra det och gav sig i väg för att ta hand om honom; de menade att han var från sina sinnen.  22De skriftlärda som hade kommit ner från Jerusalem sade att han var besatt av Beelsebul och att det var med demonernas furste som han drev ut demonerna.  23Han kallade dem till sig och talade till dem i liknelser: ”Hur kan Satan driva ut Satan?  24Om ett rike är splittrat kan det riket inte bestå.  25Om en familj är splittrad kan den familjen inte bestå.  26Om Satan gör uppror mot sig själv och splittras kan han inte bestå – det är slutet för honom.  27Ingen kan gå in och plundra en stark man på vad han äger, om han inte först binder honom; sedan kan han plundra hans hus.  28Sannerligen, människorna skall få förlåtelse för allt, för sina synder och för sina hädelser, hur de än hädar.  29Men den som hädar den heliga anden får aldrig någonsin förlåtelse utan är skyldig till evig synd.”  30De hade ju sagt att han hade en oren ande.

 

Jesu familj

31Nu kom hans mor och hans bröder. De stannade utanför och skickade bud efter honom.  32Det satt mycket folk omkring honom, och de sade: ”Din mor och dina bröder är här utanför och söker dig.”  33Jesus svarade dem: ”Vem är min mor och mina bröder?”  34Han såg på dem som satt runt omkring honom och sade: ”Det här är min mor och mina bröder.  35Den som gör Guds vilja är min bror och syster och mor.”

I de första verserna är det tydligen fortfarande samma sabbat som i slutet av kapitel två. Och samma fariséer är är med. Det verkar som att de försöker hitta något att sätta dit Jesus för. Det är tydligen väldigt störda av att Jesus ifrågasätter deras tolkning av lagen i allmänhet och sabbatsbudet i synnerhet. Det Jesus frågar dem är om man bör tolka det tredje budet som att man en dag i veckan ska hålla sig helt stilla och sitta och tänka på hur duktig man är som klarar av att inte göra något på en hel dag. Eller får man göra goda gärningar även på vilodagen? Återigen - är människorna till för sabbaten eller är sabbaten till för människorna? Själv tänker jag att huvudsaken med sabbatsbudet är att man inte sliter dag ut och dag in med samma saker. Att man tar sig tid att träffa Gud och andra anhöriga. Och att man gör det regelbundet och inte sparar det till semesterveckorna. Om man arbetar på ett kontor hela veckan kan det vara vila att arbet i trädgården. Men det var många av judarna som inte tyckte så och med fariséerna i spetsen började de verka för att bli av med den besvärlige snickaren från Nasaret som ifrågasatte deras tolkning av lagen.

 

I de följande verserna ser vi mer av samma sak som vi sett tidigare, nämligen att mängder av människor kom till Jesus för att bli botade. (Och många kom förstås för att lyssna på det han hade att säga.) De kom långt ifrån - från Jerusalem, Judeen och Idumeen - vilket visar på att det var något speciellt med Jesus, något som fick människor att lämna sina hem och följa honom. Oavsett vad vi anser om Jesus 2000 år senare, kan vi inte bortse från faktumet att människorna då blev berörda av honom, de såg något som de uppfattade som gudomligt. Och innan människorna hade fattat att Jesus är Guds son insåg "de orena andarna" det. Vi kommer att märka att Jesus ofta förbjuder folk och andar, som har insett vem han är, att berätta om det. Det är inte genom undren som vi ska förstå vem han är. Det är inte undren som är det stora. Det är genom döden på korset och uppståndelsen som vi ska förstå att han är Gud.

 

Så drar sig Jesus undan till ett berg. Berget är i Bibeln, liksom öknen, en avskild plats dit man drar sig undan för att möta Gud. Och det är väl många av oss som känner Guds närvaro extra starkt när vi är ensamma i naturen. "Det finns ingenting nytt under solen" (Pred 1:9) så att säga. Där på berget utser han sina tolv apostlar (grek. "budbärare"). Och det man ska lägga märke till är att de har olika ursprung. De fyra första (och främsta) var fiskare från Kafarnaum, enkla arbetare. Det som framförallt visar på spännvidden av ursprung bland apostlarna är att både tullindrivaren Levi/Matteus som samarbetade med den romerska regimen och Simon Kananaios (eller Simon Seloten som han även kallas) ryms bland dem. Ordet "selot" betyder ungefär "en som visar religiös iver" och seloterna var en judisk grupp som av religiösa skäl (judarna hade ju fått landet av Gud) bekämpade den romerska ockupationen. Israel skulle vara ett heligt land och inget utländskt styre kunde accepteras. Bland lärjungarna fanns alltså både de som hade samarbetat med romarna och de som hade bekämpat dem. Seloterna gjorde (ett misslyckat) uppror 65-70 e Kr och ytterligare ett 132-135 e Kr, för att sedan försvinna ut ur historien. Av alla de judiska grupper, alla de "judendomar", som nämns i Bibeln är det egentligen bara den fariseiska som, via den rabbinska judendomen, finns kvar idag.

 

I nästa stycke fortsätter demonutdrivandet. Och Jesus anklagas för att driva ut demonerna med Djävulens (Beelsebul) hjälp. Men Jesus svarar, genom sina liknelser, att om han driver bort det onda kan det inte vara Djävulen som är verksam. Och så säger han att de  "som hädar den heliga anden får aldrig någonsin förlåtelse utan är skyldig till evig synd.” Om man har ett så tydligt bevis på att Guds Ande är i Jesus som de skriftlärda hade framför sig just då, och man ändå envisas med att säga att det är Djävulens verk, då kanske det är omöjligt att bli frälst? Men inte för att Gud inte vill rädda, utan för att man själv bygger upp murar som hindrar Gud från att komma nära. Det är ju inte helt ovanligt att folk säger att de gärna skulle vilja tro, men inte kan. Och om man frågar varför får man höra en det ena och än det andra som kyrkan har gjort genom århundradena. Eller så säger de att man inte kan veta något om Jesus. (Vilket man förstås kan, evangelierna är tillförlitlig källor till vad han sa och gjorde.) Och så bygger man på sina murar och fjärmar sig från Gud. Man skulle visst kunna tro, felet är att man inte vågar ta steget. Det känns tryggare och enklare där bakom muren.

 

Så till sist säger Jesus att den som gör Guds vilja är hans mor och bröder och systrar. Och det kan ju låta lite elakt att han tar avstånd från sin familj på det viset, men några verser tidigare kan vi läsa att de var på väg för att hämta hem honom eftersom de trodde att han hade blivit galen. Kanske trodde de det, kanske var de bara oroliga för vad som skulle kunna hända honom och ville ha en anledning att hämta hem honom. Men det Jesus säger är att de som lyssnar på honom, de som tror på honom, de är hans närmaste. De som vill vara hos honom och som förstår vem han är, det är de som är hans familj. Och så får varje kristen gåvan att vara Jesu bror eller syster. Sedan måste jag ju förstås tillägga att det är just sådana här små besvärliga passager, som att Jesu familj trodde att han var galen, som gör evangelierna trovärdiga. Hade man hittat på berättelsen i efterhand hade man aldrig fått för sig att skriva att Maria kom för att hämta hem Jesus. "Det var inte några skickligt hopdiktade sagor jag byggde på när jag för er förkunnade vår herre Jesu Kristi makt och hans ankomst" (2 Petr 1:16) stod det i episteltexten igår. Och vi kommer att få se fler exempel på det längre fram.

 

Fred och kärlek!

Petter

För åttonde gången fick Landeryds kyrka fint sommarbesök i form av "Jazzcats" från Västergötland!
 
Innan musikgudstjänsten startade fanns det förstås en utställning att titta på, temat för dagen var "Emaljerat".
En pottstol och en spann i blåaste blått som dagen till ära fått nya funktioner!
Inne i församlingshemmet fanns mycket, mycket mer att se och kanske känna igen från då för länge sedan...
 
När vi tittat på allt det fina var det förstås dags att försöka hitta en plats i kyrkan!
Så här såg det ut i kyrkan 55 minuter innan musikgudstjänsten skulle börja. Många var redan på plats!
Kyrkvärdarna hade fullt upp med att välkomna, dela ut psalmböcker och springa och hämta stolar och fler psalmböcker när lagret började sina!
Klockan 18.00 var kyrkan härligt välfylld och Berndt kunde välkomna gudstjänstdeltagare och musiker!
Så kunde då musiken dra igång och det gjorde den verkligen!!!
Det satt folk ända ut i vapenhuset där det så småningom uppstod "spontandans"!
Ungefär halvvägs in i konserten var det fikapaus. De duktiga syföreningsdamerna hade brett frallor och kokat kaffe så att det räckte till alla! (För övrigt kan man väl kommentera att det sällan varit så mycket liv och rörelse på Landeryds kyrkogård!)
 
Efter pausen höll Berndt en andakt över söndagen som är "Kristi förklarings dag". Temat är "Jesus förhärligad" och här följer några verser ur dagens evangelium:
 
Detta är min älskade son, han är min utvalde. Lyssna till honom.
När lärjungarna hörde detta kastade de sig ner med ansiktet mot
marken och greps av stor skräck. Jesus gick fram och rörde vid
dem och sade: "Stig upp och var inte rädda". (Matt. 17)
 
Kvällens musikgudstjänst hade 196 besökare varav 119 var kvinnor. (Av någon outgrundlig anledning vill Sensus veta könsfördelningen!).
Kollekten inbringade ca 10 500 kr vara ca 4 300 kr kom in i form av betalning för kaffet i pausen!  Denna fina kollekt innebär att vi även i fortsättningen kan ordna sådana här evenemang eftersom hela summan går till församlingens konsertverksamhet!
 
Stort TACK till Landeryds syförening som ordnat kvällen så fint!!
En avslutande bild från parkeringen utanför kyrkan. Jazzcats årliga besök i Landeryd är ett av få tillfällen då det i Landeryd kan bli lite "parkeringskaos"...
 
Jag hörde en äldre gentleman kommentera kvällens musikgudstjänst så här efteråt: " Det här är det absolut bästa jag hört i hela mitt liv, och då ska du veta att jag är 80 år".
 
Det säger en del om vad den här kvällen gav!
 
Och så fick vi gå hem i den lite kyliga sommarkvällen, burna av musikens glädje och orden i en av kvällens psalmer:
 
Bliv kvar hos mig, se, dagens slut är när.
Bliv kvar, o Herre, snart är natten här.
Då allting annat sviker och bedrar,
du ende trogne tröstare bliv kvar.
 
Som späd jag lades i din kärleks famn
och blev välsignad i ditt dyra namn.
Du mig ej lämnat, fast på villors stig,
jag ofta svek dig. O, bliv kvar hos mig.
(Sv. ps. 189: 1, 5)
 
/Karina
 
Onsdagen den 18 juli
Mässa kl 14.30 på Höstro, Berndt Olsson.
 
Söndagen den 22 juli
Kristi förklarings dag
Jesus förhärligad
Landeryds kyrka: 18.00 Sommarmusik.
                   Jazzcats
                   17.00 - utställning med emaljerade föremål.
Unnaryds församlingshem: 10.00 Gudstjänst, Berndt Olsson.

En lam man i Kafarnaum botas

2 1Några dagar senare kom han tillbaka till Kafarnaum och det blev känt att han var hemma.  2Det samlades så mycket folk att inte ens platsen utanför dörren räckte till längre, och han förkunnade ordet för dem.  3Då kom de dit med en lam som bars av fyra män.  4Eftersom de inte kunde komma fram till Jesus i trängseln bröt de upp taket ovanför honom och firade ner bädden med den lame genom öppningen.  5När Jesus såg deras tro sade han till den lame: ”Mitt barn, dina synder är förlåtna.”

 

6Nu satt där några skriftlärda, och de tänkte för sig själva:  7”Hur kan han tala så? Han hädar ju. Vem kan förlåta synder utom Gud?”  8Jesus förstod i sin ande vad de tänkte och sade till dem: ”Hur kan ni tänka så i era hjärtan?  9Vilket är lättast, att säga till den lame: Dina synder är förlåtna, eller att säga: Stig upp, ta din bädd och gå?  10/11Men för att ni skall veta att Människosonen har makt att förlåta synder här på jorden säger jag dig” – och nu talade han till den lame – ”stig upp, ta din bädd och gå hem.”  12Och mannen steg upp, tog genast sin bädd och gick ut i allas åsyn, så att de häpnade och prisade Gud och sade: ”Aldrig har vi sett något sådant!”

 

Tullindrivaren Levi kallas

13Och han gick längs sjön igen. Alla människor kom till honom, och han undervisade dem.  14När han gick där fick han se Levi, Alfaios son, sitta utanför tullhuset, och han sade till honom: ”Följ mig!” Och Levi steg upp och följde honom.

 

15När Jesus sedan låg till bords i hans hus var det många tullindrivare och syndare som låg till bords tillsammans med honom och hans lärjungar, för det var många som följde honom.  16När de skriftlärda bland fariseerna fick se att han åt med syndare och tullindrivare sade de till hans lärjungar: ”Äter han med tullindrivare och syndare?”  17Jesus hörde det och sade: ”Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare.”

 

Bröllopsgästerna fastar inte

18Johannes lärjungar och fariseerna fastade. Då kom några och frågade honom: ”Varför fastar Johannes lärjungar och fariseernas, men inte dina lärjungar?”  19Jesus svarade: ”Inte kan väl bröllopsgästerna fasta medan brudgummen är hos dem. Så länge de har brudgummen hos sig kan de inte fasta.  20Men det skall komma en tid då brudgummen tas ifrån dem, och när den dagen är inne kommer de att fasta.  21Ingen syr fast en bit okrympt tyg på ett gammalt plagg. Då sliter ju det nya tyget med sig av det gamla och det blir en värre reva.  22Ingen häller nytt vin i gamla vinsäckar, för då spränger vinet säckarna, och både vinet och säckarna förstörs. Nej, nytt vin slår man i nya säckar.”

 

Lärjungarna plockar ax på sabbaten

23En sabbat tog han vägen genom sädesfälten, och lärjungarna började rycka av ax medan de gick.  24Då sade fariseerna till honom: ”Varför gör de sådant på sabbaten som inte är tillåtet?”  25Han svarade: ”Har ni aldrig läst vad David gjorde när han och hans män blev hungriga och inte hade något att äta?  26Han gick in i Guds hus – det var när Evjatar var överstepräst – och åt upp skådebröden, som inga andra än prästerna får äta, och gav också dem som var med honom.”  27Och Jesus sade till dem: ”Sabbaten blev till för människan och inte människan för sabbaten.  28Alltså är Människosonen herre också över sabbaten.”

Det andra kapitlet kan man säga handlar om fyra tillfällen när Jesus positionerar sig i förhållande till vad många judar tänkte vid den tiden. (Sedan ska man vara medveten om att Judendomen var en väldigt splittrad religion under det första århundradet. Det fanns en väldig massa inriktningar, man talar till och med om flera judendomar. I Nya Testamentet möter vi till exempel saddukéer, fariséer och seloter. Och fastän fariséerna ofta verkar vara på kollisionskurs med Jesus stod de honom närmre i många religiösa frågor än vad till exempel saddukéerna gjorde. Ur den fariseiska judendomen utvecklades den rabbinska, som egentligen är den Judendom som finns kvar idag. De andra försvagades och försvann efter att templet förstörts år 70 e Kr.)

 

Först möter vi den lame mannen som bars till Jesus på en matta. (Och precis i första versen får vi ett bevis på att Jesus verkligen bodde i Kafarnaum.) Det finns mycket man kan säga om de verserna, till exempel om hur viktigt det är att komma till Jesus när man har ett problem även om det är besvärligt. Men det jag tänkte peka på nu är att det första Jesus gör är att föråta mannens synder. Det är det viktiga tycker Jesus. Det är vad Jesus har kommit till jorden för att göra. Allt det andra storslagna han gör är för att visa att han är den han säger att han är, för att folk ska tro på att han faktiskt kan förlåta synder. "Men för att ni skall veta att Människosonen har makt att förlåta synder här på jorden säger jag dig" (Mark 2:10/11)

 

Sedan bör man kanske påpeka att judarna vid den här tiden såg ett samband mellan synd och misslyckanden i livet. Drabbades du av sjukdomar eller blev lam, stum eller blind, var det ett straff för att du (eller dina föräldrar) hade begått en synd. Och det vänder sig Jesus emot. Ingen människa kan leva syndfri, ingen människa kan göra sig själv rättfärdig. Alla behöver vi förlåtelsen. Och ännu viktigare: det syns inte i detta livet om du har en plats i himlen. Men de där tankarna, att den som har ett bra förhållande till Gud kommer att vara frisk och tjäna mycket pengar, finns tyvärr även bland kristna i Sverige. Framgångsteologin, som det kallas, kom smygande från USA på 1980-talet sipprade in i frikyrkorna.

 

Så kallas tullindrivaren Levi (som även kallas Matteus på andra ställen, den Matteus som enligt traditionen skrev Matteusevangeliet) till lärjunge. Levi är ett judiskt namn (en av Israels/Jakobs söner hette ju så) och många judar såg ner på de judar som var tullindrivare. De tyckte inte om att tullindrivarna samarbetade med romarna. Och dessutom var det mångaa tullindrivare som levde upp till sitt dåliga rykte genom att kräva in mer pengar än de skulle och stoppa överskottet i egen ficka. Det står ofta "tullindrivare och syndare" i evangelierna, det vill säga "tullindrivare och andra syndare". Och många sådana utstötta och föraktade människor följde Jesus. "Omvänd er och tro" var ju Jesu budskap när han började predika. De här människorna ville omvända sig, de ville ha det Jesus hade att erbjuda. I ett Israel där fariséerna ägnade hela livet åt att försöka hålla varje bud, och på så sätt skaffa sig en plats i himlen, kommer Jesus och säger att man kan börja om och lämna det som blev fel bakom sig. Du är älskad och förlåten.Och så åt han med dem. För judarna och alla andra folk runt omkring var det viktigt med vem man åt. Att äta med någon är att erkänna honom som sin jämlike. Äter man med syndare så smittar deras synd liksom av sig och man blir rituellt oren. Men Jesus åt med tullindrivare och syndare. Och visade att Gud visserligen hatar synden, men älskar syndare.

 

Några ord om bröllopsgästerna, brudgummen och fastan kanske man ska klämma hit också. Judarna är ju Guds folk och förbundet mellan Gud och judarna liknas ofta vid ett äktenskap. Det judiska folket är "gift" med Gud. Och samma bild används för att beskriva det nya förbundet mellan Jesus (som ju är Gud) och alla kristna. Och så säger Jesus att när brudgummen forfarande är på festen, det vill säga när Gud fortfarande vandrar som människa på jorden, då behöver inte han lärjungar fasta. Det nya förbundet är just nytt och därför kan man inte förvänta sig att Jesus lärjungar ska göra som Johannes eller fariséernas lärjungar.

 

Och så till sist berättelsen om när lärjungarna plockade ax på sabbaten. Man fick plocka ax på andras åkrar (se 5 Mos 23:25) men det räknades som arbete och fick alltså inte göras under sabbaten. Och fariséerna förebrådde Jesus för det. Men så säger Jesus: ”Sabbaten blev till för människan och inte människan för sabbaten." (Mark 2:27) De där reglerna som fariséerna och andra judar ansträngde sig så hårt för att följa har alltså egentligen inget egenvärde. De är till för att hjälpa människan - inte stänga in henne. Man får hänga tvätt och klippa gräs på söndagar - det viktiga är att man tar sig tid att vila och inte arbetar dygnet runt. Paulus skriver: "Allt är tillåtet – men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet – men allt bygger inte upp." (1 Kor 10:23)

 

Fred och kärlek!

Petter

Sommarsöndag.
 
På altaret i Långaryds kyrka en bukett av fingerborgsblomma, blåklint, stjärnflocka och riddarsporre. Namn som klingar som poesi och en prakt som gör själen glad. Det varken kan eller behöver bli vackrare än så här.
Temat denna söndag är "Efterföljelse" och Berndt talar om att våra egna tafatta försök till rättfärdighet inte räcker till himlen, vi måste förtrösta på Jesus. Vi kan förlita oss på att nåden alltid är större än våra tillkortakommanden.
 
Det finns en väg till himmelen,
en väg till Guds Jerusalem,
den vägen är den helga tron på Jesus Krist,
Guds egen Son.
 
Det finns en väg till Herrens bön,
som Jesus själv den strålar skön.
Vad ingen sett, vad ingen hört,
det har han in i världen fört.
 
Och vill du själv den vägen gå,
så är Hans ord att lita på,
men tvivla ej, allenast tro -
det går en bro från tro til ro.
 
Det finns en väg till himmelen,
en väg till Guds Jerusalem,
den börjar här, den börjar nu,
vart än den går, den går till Gud.
(Sv. ps. 303)
 
/Karina
Ungefär såhär roligt är det att planera KU-läger. Tänk så roligt det måste bli på lägret då! ;)
 
 

 

EVANGELIUM ENLIGT MARKUS

Johannes döparen

1 1Här börjar glädjebudet om Jesus Kristus, Guds son.

 

2Som det står skrivet hos profeten Jesaja:

 
Se, jag sänder min budbärare före dig,
han skall bereda vägen för dig.
3En röst ropar i öknen:
Bana väg för Herren,
gör hans stigar raka

 

4- så uppträdde Johannes döparen ute i öknen och förkunnade syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop.  5Och hela Judeen och alla i Jerusalem kom dit ut till honom, och de bekände sina synder och döptes av honom i Jordan.  6Johannes var klädd i kamelhår och hade ett läderbälte om livet, och han levde av gräshoppor och vildhonung.  7Han förkunnade: ”Efter mig kommer den som är starkare än jag, och jag är inte värdig att böja mig ner och knyta upp hans sandalremmar.  8Jag har döpt er med vatten, han skall döpa er med helig ande.”

 

Jesu dop

9Vid den tiden kom Jesus från Nasaret i Galileen och döptes i Jordan av Johannes.  10När han steg upp ur vattnet såg han himlen dela sig och Anden komma ner över honom som en duva.  11Och en röst hördes från himlen: ”Du är min älskade son, du är min utvalde.”

 

Jesus frestas

12Anden drev honom ut i öknen,  13och han var i öknen fyrtio dagar och sattes på prov av Satan. Han levde bland de vilda djuren, och änglarna betjänade honom.

 

Jesus uppträder i Galileen

14När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap  15och sade: ”Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet.”

 

De första lärjungarna

16När han gick utmed Galileiska sjön fick han se Simon och hans bror Andreas stå vid sjön och kasta ut sina kastnät, för de var fiskare.  17Jesus sade till dem: ”Kom och följ mig. Jag skall göra er till människofiskare”,  18och de lämnade genast sina nät och följde honom.  19Lite längre fram fick han se Jakob, Sebedaios son, och hans bror Johannes, som höll på att göra i ordning näten i sin båt.  20Han kallade på dem, och de lämnade sin far Sebedaios och hans folk i båten och följde efter honom.

 

I Kafarnaums synagoga

21De kom till Kafarnaum, och när det blev sabbat gick han till synagogan och undervisade.  22Alla överväldigades av hans undervisning, för han undervisade med makt och inte som de skriftlärda.  23I synagogan fanns en man som var besatt av en oren ande, och han började skrika:  24”Vad har du med oss att göra, Jesus från Nasaret? Har du kommit för att ta död på oss? Jag vet vem du är, Guds helige.”  25Men Jesus sade strängt åt honom: ”Tig! Far ut ur honom!”  26Den orena anden ryckte och slet i mannen och gav till ett högt rop och for ut ur honom.  27Alla greps av bävan och började fråga varandra: ”Vad är detta? En ny undervisning, med makt bakom orden! Till och med de orena andarna befaller han, och de lyder honom.”  28Ryktet om honom spred sig genast över hela Galileen.

 

Simons svärmor och andra sjuka botas

29Från synagogan gick de hem till Simon och Andreas tillsammans med Jakob och Johannes.  30Simons svärmor låg i feber, och det sade de genast till Jesus.  31Han gick fram till henne, tog hennes hand och reste henne upp. Och febern lämnade henne, och hon passade upp dem.  32På kvällen, efter solnedgången, kom man till honom med alla sjuka och besatta.  33Hela staden hade samlats utanför dörren.  34Och han botade många som led av olika sjukdomar och drev ut många demoner, och han förbjöd demonerna att tala, eftersom de visste vem han var.

 

På en enslig plats

35Tidigt nästa morgon, medan det ännu var mörkt, gav han sig av därifrån och gick bort till en enslig plats, och där bad han.  36Simon och de andra skyndade efter honom,  37och när de hade funnit honom sade de: ”Alla söker efter dig.”  38Han svarade: ”Låt oss gå åt ett annat håll, till byarna här omkring, så att jag kan predika där också. Det är därför jag har gått ut.”  39Och han gick och predikade i synagogorna i hela Galileen och drev ut demonerna.

 

En spetälsk blir ren

40En spetälsk kom till honom och föll på knä och bad: ”Vill du, så kan du göra mig ren.”  41Jesus greps av vrede, sträckte ut handen och tog på honom och sade: ”Jag vill. Bli ren!”  42Och genast försvann spetälskan, och han blev ren.  43Jesus skickade bort honom med en sträng förmaning:  44”Säg ingenting till någon, men gå och visa upp dig för prästen och ge det offer för din rening som Mose har bestämt. Det blir ett vittnesbörd för dem.”  45Men mannen gick därifrån och började tala vitt och brett om saken, så att Jesus inte längre kunde visa sig i någon stad utan stannade ute i ödemarken. Och det kom folk till honom från alla håll.

 

Det dröjde visst lite innan det blev någon fortsättning på följetongen... Men såhär börjar Markus sitt evangelium - rakt in i händelserna. Inget om herdar, ängar och visa män. Inget om någon flykt till Egypten. Inget om den tolvårige Jesus i templet. Istället börjar Markus med att i en enda mening berätta vem Jesus är - "Jesus Kristus, Guds son." Och då måste vi komma ihåg att Kristus inte är Jesu efternamn, det är en titel, en grekisk översättning av "messias" som betyder "den smorde". Man krönte inte kungar på den tiden, man smorde dem med helig olja. (Och så gör man än idag - Elizabeth II smordes med helig olja när hon kröntes för sextio år sedan.) Redan i den första versen slår man alltså fast två grundläggande saker om Jesus - han är Guds son och han är den Messias som judarna väntade (och fortfarande väntar) på. Fast judarna tänkte sig Messias mer som en mäktig kung, typ kung David, som skulle komma och upprätta ett starkt Israel.

 

Så fortsätter Markus med att berätta om Johannes döparen. Allra först en profetia som egentligen är en sammanslagninga av Malaki 3:1 och Jesaja 40:3. Och så berättas det om Johannes. Det var relativt vanligt med sådana här botsprofeter som samlade stora skaror runt sig och döpte folk. Symboliken i ett omvändelsedop är att man lämnar den gamla syndiga människan bakom sig, man dränker henne, och börjar på nytt - uppstånden, renad och fri. Johannes levde ett asketiskt liv i öknen och hade en lärjungaskara kring sig. Jesu första lärjungar "ärvde" han antagligen från Johannes och det är mycket troligt att Jesus själv var Johannes lärjunge under en period.

 

Så kom Jesus till Johannes för att döpas. Johannes visste att Jesus var så mycket större än Johannes (Markus 1:7-8) och tyckte därför att det var han själv som borde döpas av Jesus. Jesus döptes och himlen öppnade sig. Hela Treenigheten visade sig vid dopet - Gud Sonen döptes i Jordan, Gud Anden visade sig som en duva och Gud Faderns röst hördes från himlen. Och så gav sig Jesus ut i öknen för att vara ensam. Det står att han frestades av Satan. Antagligen var det så att Jesus behövdde fundera på om "hans tid var kommen", var det dags att träda fram? Var tiden den rätta? Kanske var det fängslandet av Johannes som fick honom att fatta beslutet att träda fram. Och när han trädde fram var budskapet: ”Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet.” Ibland pratar man om Himmelen som full gemenskap med Gud, Guds rike är att vara tillsammans med Gud. Och när Gud vandrar på jorden som en människa är Guds rike nära. När Jesus botar sjuka och uppväcker döda är det som en försmak av Himmelen, en reklamsnutt.

 

 

Jesu dop som det framtälls i Bibel för barn.

 

Han började med att kalla två brödrapar till lärjungar, Simon (Petrus) och Andreas samt Jakob och Johannes. De var fiskare, enkla människor som var vana vid hårt arbete. Nu skulle de bli människofiskare. Och så predikade han i synagogan i deras hemstad Kafarnaum. Även om templet i Jerusalem var Israels religiösa centrum, så var det i synagogorna som de flesta firade sina gudstjänster. Och de gudstjänsterna var ganska lika våra - man läste texter ur Tanak (det vill säga Gamla Testamentet), man bad och så predikades det. Men Jesus predikade annorlunda än de skriftlärda, han "undervisade med makt". De skriftlärda i Israel stödde ofta sina predikningar på långa tolkningstraditioner med hänvisningar till andra skriftlärda, men Jesus tala i eget namn. Hans auktoritet var tilräcklig.

 

Förutom att predika så botade Jesus sjuka och drev ut demoner. Det där med demonutdrivande kan ju kännas lite svårt att tro på. Men två saker vill jag säga om det: För det första finns det betydligt mer i världen än vad vi kan uppfatta med våra sinnen, det finns antagligen både goda och onda andemakter. För det andra kan man ju fundera på hur demonerna beskrivs i Bibeln - de är osynliga väsen som flyttar in i folk och gör dem sjuka. Och så är det ju fortfarande, men vi kallar demonerna för virus och bakterier. Jesus säger åt både demonerna och den spetälske mannen som han botar i slutet av det första kapitlet att inte berätta vad han har gjort. Det känns lite som att folket kommer till Jesus mest för att bli botade och inte så mycket för att lyssna på det han har att säga. Jag tror att Jesus var lite rädd för att bara ses som en "mirakelmaskin". Och det var ju verkligen så att stora mängder människor kom till honom för att bli botade. "Men mannen gick därifrån och började tala vitt och brett om saken, så att Jesus inte längre kunde visa sig i någon stad utan stannade ute i ödemarken. Och det kom folk till honom från alla håll." (Markus 1:45) Kanske finns det även idag en risk att kyrkan bara blir något som gör trevliga saker - sjukbesök och pensionärsresor och konserter - och folk glömmer bort att lyssna på budskapet.

 

 

Synagogan i Kapernaum.

 

En sista sak ska sägas om det första kapitlet och det är att Petrus (Simon) svärmor och hus nämns. Petrus och många av de andra lärjungarna bodde i Kafarnaum. Antagligen bodde även Jesus i Petrus hus. Karnaum (eller Kapernaum som det hette förr) har grävts ut många gånger, bland annat har man grävt ut en synagoga, som visserligen är senare än den synagoga där Jesus predikade. Dessutom har man grävt ut ett hus som många menar är det hus där Petrus (och även Jesus) bodde. Huset är en av de äldsta kristna samlingsplatserna som har återfunnits. På 400-talet byggdes en kyrka över resterna a huset. Man kan alltså ta sig till Kafarnaum och se de platser där Jesus började predika och gjorde sina första under.

 

Fred och kärlek!

Petter

I söndags var det sommarmusik i Långaryds kyrka. Det var Apostladagen och temat var "Sänd mig".
 
Innan gudstjänsten såg det ut såhär i församlingshemmet, där var det nämligen utsällning av gamla leksaker och fika som Långaryds Norra syförening serverade.
 
Förutom de gamla leksakerna fanns det även olika träföremål som Bertil Holmén visade upp.
 
Två välanvända leksakshästar.
 
Välbevarade och säkert högt älskade dockor.
 
Eva i Fagerhult, som var en av de kaffeserverande syföreningsdamerna.
 
Men fika är inte allt, själen behöver också sin föda. I sommarkvällen gästades vi av "2 x Stefan" - Stefan Wikrén och Stefan Petzén som bjöd på ett program med piano, gitarr och sång. (Och en fantastisk orgelimprovisation.)
 
Stefan Wikrén spelar med stor känsla.
 
Stefan Petzén som har skrivit mycket av den musik som framfördes.
 
En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde på för att höra Guds ord fick han se två båtar ligga vid stranden; fiskarna hade gått ur för att skölja näten. Han steg i den ena båten, som tillhörde Simon, och bad honom att ro ut ett litet stycke. Sedan satte han sig ner och undervisade folket från båten. När han hade slutat tala sade han till Simon: ”Ro ut på djupt vatten och lägg ut näten där.” Simon svarade: ”Mästare, vi har hållit på hela natten utan att få något. Men eftersom du säger det skall jag lägga ut näten.” Och de gjorde så och drog ihop en väldig mängd fisk. Näten var nära att brista, och de vinkade åt sina kamrater i den andra båten att komma och hjälpa till. De kom, och man fick så mycket fisk i båda båtarna att de höll på att sjunka. Då kastade sig Simon Petrus ner vid Jesu knän och sade: ”Lämna mig, herre, jag är en syndare.” Ty han och de som var med honom greps av bävan när de såg all fisken de hade fångat – likaså Jakob och Johannes, Sebedaios söner, som hörde till samma fiskelag som Simon. Men Jesus sade till Simon: ”Var inte rädd. Från denna stund skall du fånga människor.” Då rodde de i land, lämnade allt och följde honom. (Lukas 5:1-11)
 
Himmelske Fader,
som genom apostlarna lät evangelium
nå ut över hela världen,
ge oss mod att bryta upp
och följa Herren Jesus Kristus
för att ed tillit och levande hopp
bygga din kyrka.
I Jesu namn.
Amen
Onsdagen den 11 juli
Torgandakt 9.00 i Unnaryds församlingshem, Berndt Olsson.
Lunchkonsert med Kristin Ahlbom, 11.30  i Unnaryds församlingshem.
 
Söndagen den 15 juli
Sjätte söndagen efter Trefaldighet
Efterföljelse
Långaryds kyrka: 10.00 Högmässa, Berndt Olsson.
Unnaryds församlingshem: 18.00 Sommarmusik, Berndt Olsson.
                  "Frihet", Elin Gårdestig.
                  16.30 - utställning av Jo Rehns glaskonst
Ett utflyktsmål jag verkligen kan rekommendera och som ligger alldeles lagom långt bort en sommareftermiddag är Sandviks kyrka!
Kyrkan är byggd 1898 och ligger vackert på en udde i sjön Fegen. Det är en vacker kyrka med skiffertak och blyinfattade korfönster. Kyrkan är öppen dagtid!
Har du aldrig varit där och inte hittar dit så kommer här en liten vägbeskrivning från Landeryd dit du säkert hittar! Kör till Broaryd och ut till väg 153 där du svänger vänster. Efter ca 5 km kommer en vägskylt som visar höger mot "Sandvik" och "Sandviks kyrka 5". Följ grusvägen genom den vackra naturen och du är snart framme!
 
Under perioden 1/7-5/8 serveras kaffe i sockenstugan dagligen kl 14.00-18.00. (Detta görs i samarbete mellan Burseryds pastorat och LRF.)
Vid fint väder sitter man gärna ute med sjöutsikt och fikar! Är det lite sämre finns gott om plats i den fina sockenstugan!
Blir du sugen på lite shopping så finns det riktigt fint och lite annorlunda hantverk att köpa!
Ta gärna med badkläder för det finns fina badplatser på flera ställen inte långt från kyrkan!
 
Ack, är det redan här så skönt
på denna jord, så härligt grönt,
hur skall det då ej bliva
i himmelen, där Gud berett
vad ingen här i världen sett
och ord ej kan beskriva.
(Sv ps. 200:5)
 
/Karina
 
 
Det är tänkt att det ska bli en liten sommaföljetong här på bloggen. Markusevangeliets sexton kapitel kommer att publiceras med små kommentarer av mig. Kommentarerna kommer att vara av lite olika slag - ibland blir det rena klargöranden  och förklaringar, ibland kommer det att bli mer resonerande och filosofiskt, meditationer över texten. Och ibland kan det bli båda delar. Innan vi griper oss an texten tänkte jag att vi börjar med en liten introduktion till Markusevangeliet så att vi vet vad vi har att göra med.
 
Markusevangeliet är ett av de fyra evangelierna i Bibeln och det är, menar forskningen, det äldsta av dem, skrivet någon gång mellan år 65 och 70 e Kr. Men det är inte den äldsta texten i Nya Testamentet eftersom Pauls brev är skrivna under 50-talet e Kr. (Äldst är Första Thessalonikerbrevet från år 50 eller 51.) Evangelium betyder "glatt budskap" och är alltså det glada budskapet om vad Jesus, enligt urkyrkan, hade gjort.
 
Vem Markus var kan vi inte veta säkert, men från 130-talet e Kr och framår finns uppfattningen att han var Petrus tolk som efter dennes död skrev ned det som Petrus hade berättat om Jesus. I Apostlagärningarna 12:25 kan man läsa att Paulus hade en medarbetare som hette Johannes Markus, det är möjligt att det är samme Markus. I vilket fall kan vi nog sluta oss till att han som skrev evangeliet verkligen hette Markus, för hade man hittat på en författare i efterhand hade man valt en "viktigare" person, till exempel Petrus, för att ge texten mer auktoritet. (Och så gjorde man med de evangelier som skrevs från 100-talet och framåt, men som aldrig kom med i Bibeln eftersom de helt enkelt var mer eller mindre vilda fantasier. Som exempel kan nämnas Tomas barnevangelium som handlar om Jesu barndom. Bland historierna finns den om när Jesus gjorde flygande lerfåglar, som Selma Lagerlöf knyckte sedan. En annan berättalse handlar om att Jesus uttalar en dödande förbannelse över en lekkamrat som han hade blivit sur på. Den berättelsen knyckte inte Selma Lagerlöf.)
 
Evangelisten Markus som han framställs på predikstolen i Långaryds kyrka.
 
Kan man lita på det Markus berättar i sitt evangelium då?  Det hade ju ändå gått trettio år innan evangeliet skrevs. Ja, det kan vi, säger historikerna, hyfsat bra i alla fall. Resonemanget är ungefär följande:
 
    De första kristna var judar.
                    +
    Judarna var mycket noga när de förmedlade en
    muntlig tradition - inget broderades ut eller lades till.
                    =
    Den muntliga traditionen kan inte ha ändrats särskilt
    mycket på de trettio år som gick från korsfästelsen
    till evangeliets nedtecknande.
 
Vilket i sin tur innebär det som står i evangeliern verkligen är vad som hade hänt. Eller i alla fall vad de som var med ansåg hade hänt. (Nu innebär ju inte det att världens religionshistoriker säger att Jesus faktiskt gjorde under eller uppstod. För man får nämligen inte säga så om man ska räknas som en seriös forskare. De säger istället att graven var tom "på ett oförklarligt sätt" och att lärjungarna var övertygade om att Jesus hade uppstått.)
 
Sedan är det inte säkert att sakerna skedde i den ordning som det står i evangelierna. Jesus har sagt det han säger i evangelierna (eller något med samma innebörd) och gjort vad samtiden uppfattade som under, men inte nödvändigtvis i den ordning som återges i evangelierna. Det viktiga är inte när Jesus gjorde eller sa saker, utan att han gjorde det. Författarna har strukturerat texten på olika sätt - Matteus samlar till exempel ihop många av Jesu liknelser i ett liknelsetal.
 
Så för att sammanfatta:
- Markusevangeliet skrevs mellan 65 och 70 e Kr av en Markus som antagligen var en nära medarbetare till Petrus (och Paulus?)
- Det är det äldsta av evanglierna.
- Evangelierna är vad de första kristna (det vill säga de som var med) ansåg hade hänt, de är inte uppdiktade långt i efterhand.
- Jesus har sagt det han säger i evangelierna, men kanske inte i den ordning som det står i evangelierna.
 
Välkommen att följa med i följetongen!
Petter
 
P.S. Tvärtemot vad man kanske kan tro, så är det så att ju längre bibelforskningen kommer, desto mer av Nya Testamentet visar sig vara tillförlitligt. I början av 1900-talet sa forskningen att Bibeln inte var särskilt tillförlitlig - många prästkandidaters tro knäcktes när de började studera teologi. (Allra värst var teologerna vid universitetet i Köpenhamn.) Så är det inte längre. Nya Testamentet är en bra källa om man vill veta vad de som levde i Jesu närhet ansåg hade hänt. Vår tro är inget löst antagande - den har en stadig grund i historiska fakta.
Onsdagen den 4 juli
Andakt på Höstro kl 14.30, Berndt Olsson.
 
Söndagen den 8 juli
Apostladagen
Sänd mig
Långaryds kyrka: 18.00 Sommarmusik, Berndt Olsson.
                   "2 x Stefan" Stefan Wikrén (orgel och piano) och Stefan Pitzen (gitarr och sång)
                   framför både egna kompositioner och folkliga koraler.
                   17.00 - utställning i kyrkan med gamla leksaker och träsaker.
Unnaryds församlingshem: 10.00 Högmässa, Berndt Olsson.