Plötsligt är orosmolnen där. De tornar upp sig vid horisonten och de kommer raskt närmare.
Nu gäller det.
Stäng alla fönster. Plocka undan trädgårdsstolarnas dynor. Se till att få in hunden. Sätt en hjälm på huvudet och kryp in under köksbordet.
 
Men då. När man sitter där och skakar och lyssnar och väntar på katastrofen kan det hända att man får ana ljudet av en stilla viskning: "Var inte, rädd, tappa inte modet".
 
Och även om vi inte förmår höra den där viskningen så är vi inte ensamma med vår oro och rädsla.. Någon mer har knölat in sig under köksbordet, Någon sitter alldeles bredvid.
 
/Karina
 
 
 
Så var det åter dags för en av sommarens musikgudstjänster. Den här gången var platsen Landeryd och temat för utställningen som alltid föregår sommarmusiken var denna gång "Kaffets historia".
Mycket fint hade samlats ihop och igenkännandet och nostalgin var på topp!
Vem har inte någon gång druckit kaffe som serverats ur en av dessa modeller?
Bertil Larsson kunde till och med visa exempel på de ransoneringskuponger som förekom på 40-talet. Just här visar han en köttkupong men självklart fanns motsvarande för kaffe.
Passande nog hade de fiffiga syföreningsdamerna kommit på att de skulle bjuda på kaffe också!
 
Sedan var det dags att gå in i kyrkan för kvällens musikgudstjänst.
Karin Bengmark sjöng och Håkan Brandqvist spelade piano. De bjöd på ett varierat och mycket vackert musikprogram. Vi fick höra gamla psalmer, psaltarpsalmer, negro spirituals och mycket annat!
 
Och när gudstjänsten var slut tackade Berndt de duktiga musikerna med varsin ros!
Men innan dess hade vi i Långaryd fått tacka Berndt! (Eftersom jag inte kan hålla i både kameran och tacket samtidigt har jag ingen bild på detta.) Det är ju så att Berndt nu lämnar oss för en annan tjänst och detta var hans sista gudstjänst i vår församling.
 
Vi får därför tacka Berndt för den tid och det engagemang han gett oss i Långaryd och ber om guds rika välsignelse över Berndts fortsatta gärning.
 
Vi ber för Berndt och för oss alla:
 
Gå vid min sida,
visa mig vägen.
Gå vid min sida,
styr även stegen.
Jag famlar i dimman,
är otrygg ibland,
såras av törnen,
söker en hamn.
Gå vid min sida,
visa mig vägen.
Gå vid min sida,
styr även stegen.
Om dimman än lättar
och vägen jag ser:
Bliv kvar vid min sida
är bönen jag ber.
 
(okänd)
 
/Karina
 
 
 
 
 
 
 
 
Det kräver ett optimistiskt sinnelag att så ett frö.
 
Vet ni hur stort ett vallmofrö är? Något lite större än punkten som kommer här:. Det är svårt att tro, då i maj, att det faktiskt ska kunna bli något av det.
 
Men nu:
Jag hörde på radion att blommor egentligen inte behöver lukta gott. När det gäller att locka insekter så fungerar det lika bra att lukta illa. Så för vems skull luktar de så gott? Tänk om det är för din skull?!
Skapelsen är inte färdig. Den pågår för fullt där ute och här inne i oss.
Om en ringblomma, som är borta om två dagar är skapad så här, hur mycket mer omsorg läggs då inte på oss evighetsvarelser?
Tittar man länge på en blomma kan det ibland nästan kännas som om den tittar tillbaka. Och bland kan det nästan kännas som om sträcker ut sina armar i en välkomnande gest.
 
Det är nästan onödigt vackert. Och jag tror att det är för vår skull!
 
 
Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er: inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. 
(Matt 6)
 
 
/Karina
 
 
 
 
 
söndagen den 28 juli
Nionde söndagen efter Trefaldighet – Goda förvaltare
11.00 Högmässa i Jälluntofta kyrka, Berndt Olsson.
18.00 Musikgudstjänst i Landeryds kyrka, Berndt Olsson. Karin Bengmark, sång och Håkan Brandqvist, piano, kl 16 utställning: ”Kaffets historia”. Kyrkoherde Berndt Olsson avtackas.
Tänk att få sitta på en strand och se ut över havet den allra vackraste sommardagen.
Tänk att sedan försiktigt stoppa ner foten i vattnet och hissna lite över hur svalt det är. Att fortsätta utåt för att till sist låta sig omfamnas av det mjuka vattnet. Att vända tillbaka upp på stranden igen, nästan som förvandlad.
 
Tänk att få bada i Nådens hav!
 
Och tänk att Nådens hav inte är något vi behöver åka till! Vi sitter alltid på dess strand, vi får alltid bada där!
 
I Guds tystnad får jag vara
ordlös, stilla, utan krav.
Klara rymder, öppna dagar:
här en strand vid nådens hav.
 
Vid Guds hjärta är jag buren,
innesluten i hans famn.
Medan hemligheten djupnar
viskar Fadern ömt mitt namn.
(Sv. Ps. 522: 1, 4)
 
/Karina
 
Nåd,
När vi gick vår runda tidigt på söndagsmorgonen visste vi inte att dagens tema var "Andlig klarsyn".
Dimman dansade över ängarna och någon "klarsyn" kan man väl inte säga att vi upplevde. Men morgonen var ljuvligt sval och fuktig, precis vad vi behövde inför den kommande solgassiga dagen!
 
Kl 10 var det högmässa i Landeryd, ledd av Berndt!
Tyst likt dagg som faller,
Sonens vin och bröd
dukas på vårt hjärtas bord
av brist och nöd,
mättnad för vår hunger, 
liv som räcks ur död.
 
Här din kropp, o Jesus,
och ditt blod oss ger
glädjen vi behöver,
tröst när ont oss sker,
kraft när bördor böjer
oss mot jorden ner.
 
tills vi är i staden,
vilkens murar bär
namn på Guds apostlar.
Vi får möta där
Kristus, Människosonen,
som oss mättar här.
(Sv. Ps. 395)
 
/Karina
 
 
Ibland har jag tur och får på radions p1 precis lagom till sjöväderrapporten.
För mig, som inte på något sätt är beroende av den information som ges, låter det som poesi. Lite gåtfullt och obegripligt men mycket vackert:
 
Fiskebankarna och Syd Utsira:
Väst, 7-11, högst i östra favattnen, mot kvällen avtagande. Mest god sikt.
 
Tyska bukten:
Väst eller växlande, 2-7. Torsdag omkring nord-väst.
I södra vattnen kan dimbankar förekomma, annars god sikt.
Och jag tänker på den Gud som skapat kobbarna och skären, kusterna och haven, stormen och dimman.
Och sedan tänker jag på människorna som satt ord på allt detta. Vi fantastiska medskapare.
 
Och till sist tänker jag på hur trösterikt det ändå är att vinden ska avta till kvällen och att dimbankar kan förekomma på några ställen men att sikten i övrigt är god.
 
/Karina
 
 
onsdagen den 17 juli
14.30 Mässa på Höstro, Berndt Olsson.
 
söndagen den 21 juli
Åttonde söndagen efter Trefaldighet – Andlig klarsyn
10.00 Högmässa i Landeryds kyrka, Berndt Olsson.
18.00 Musikgudstjänst i Unnaryds församlingshem, Berndt Olsson. Söder med Anna-Karin Andersson och Fredrik Ohlsson, kl 16 utställning med olika alster i hardangersöm. Avtackning av Berndt Olsson.
Predikan på Kristi Förklarings dag den 14 juli 2013 i Långaryds kyrka
Predikotext: Markus 9:1–13
 
Det finns en del stunder som man önskar aldrig ska ta slut – en fest, ett samtal, en dag på stranden. Stunder när man tänker ”Varför kan det inte vara så här jämt?” Stunder som är så bra att man dagen efter går runt med en konstig tomhetskänsla inom sig. Känner ni igen det?
 
Jag tror att det som hände på Förklaringsberget var just en sådan stund för Petrus, Jakob och Johannes. De ville att den där fantastiska stunden skulle fortsätta och därför säger Petrus lite naivt att de kan bygga varsin hydda till Jesus, Mose och Elia. De ville inte vara utan det de såg. Och det är inte så konstigt, för de såg Jesus sådan som han är. De såg in i Himmelen, för Guds rike är inte moln och harpor, det är gemenskap med Jesus. Där och då upplevde de en stund av total klarsyn.
 
Nu händer det förstås att folk säger att vi kristna ser alldeles för grumligt på världen. ”Religion är vetenskapens antites” skrev en docent geografi på Svenska Dagbladet för en vecka sedan eftersom religionen inte ”ständigt söker ny kunskap och också omprövar gamla ’sanningar’.”[1] Fast för mig är det så att när jag lägger samman det vi faktiskt, på vetenskaplig grund, vetom Jesus – att han sa det som står i Bibeln att han sa, att han gjorde saker som folk uppfattade som under och att han dog på korset., när vi vet att graven var tom på ett annars oförklarligt sätt och att alla som hade känt honom var övertygade om att de hade mött honom levande igen – då kan jag inte göra annat än tro att Jesus har uppstått och att han faktiskt är den han säger och visar att han är, nämligen Gud.
 
Och till detta kommer den fantastiska balansen i Universum. Allt, från de minsta molekylerna till de största galaxerna, vilar på en knivsegg. Och världen är vacker. Det måste finnas en Skapare, en förste rörare, bakom allt. Nu har jag ju i och för sig bott hela mitt liv i Remma, där världen är vackrare än på andra platser, så det kanske är lättare för mig att tro det, men det är ändå så att allt det här vackra inte kan vara en slump. Och jag tror att ni alla anar det ibland när luften är hög, sommarvinden len och världen vacker. Ni har också upplevt små stunder av klarsyn, sådana där stunder som man inte vill ska ta slut.
 
Man kanske ska säga något om Mose och Elia också – är det inte lite orealistiskt att de dyker upp där? Hade inte de varit döda i flera hundra år? Men om profeten Elia står det faktiskt att han for till Himmelen i vagn av eld, han begravdes aldrig. Och om Mose står det att han gick upp berget Nebo, där dog han och Gud begravde honom. Eller var det kanske så att Gud tog honom till sig direkt? Tänker man så, så klarnar det lite.
 
Då och då upplever vi små stunder av klarsyn. Vi ser Guds fingeravtryck i naturen. Vi anar att Himmelen, att Gud själv är nära. Det finns stunder av klarhet när vi får komma Gud så nära att vi nästan kan ta på honom – i dopet, i nattvarden, i den innerliga bönen. Små, små stunder av klarhet.
 
Och så får vi försöka minnas ”att var sekund är en liten stund av evigheten hos Gud.” (Sv Ps 752) Att i varje stund söka Gud, känna hans närvaro. För det är hos Gud vi hör hemma. Precis som att Jesus helt och hållet är den han är på förklaringsberget, kan vi bara vara helt oss själva när vi är hos Gud. Vi är som floder, som går mot havet. Tillbaka till sitt ursprung. Till honom som är både ursprung och mål.
 
Och en dag ser vi oss om kan inte se någon annan än Jesus.
 
Amen.
 
Bön
Gud, innan natten kommer, så tackar vi dig för dagen du har gett oss och alla som vi har mött. Tack för stunderna av klarhet, när vi anar Himmelen mitt ibland oss. Tack för att din kärlek är större än våra misstag och starkare än döden.
Herre, vi tänker på dem som ler i kärleksglädje och på dem som är ensamma. Gud, ta hand om dem.
Vi ber för den jord vi fått av dig Gud, men som vi har smutsat och skövlat. Överutnyttjat. Vi ber för en värld som väts av tårar. Och Gud, vi ber särskilt för vår vänförsamling i San Salvador. Hjälp dem att sprida tro, hopp och kärlek där det är fattigt, våldsamt och sprucket. Och låt oss bli smittade av deras starka tro på dig och på framtiden.
Innan natten kommer så vill vi lämna allt tillbaka till dig att älska och värna. Allt åt dig, vår tro, vårt tvivel, Herre, ta emot det. Vi överlämnar oss till dig:
 
Du som ville mitt liv
och har skapat mig efter din vilja,
allt i mig känner du och omsluter med ömhet,
det svaga likaväl som det starka,
det sjuka likaväl som det friska.
Därför överlämnar jag mig åt dig
utan fruktan och förbehåll.
Fyll mig med ditt goda,
så att jag blir till välsignelse.
Jag prisar din vishet, du som tar till dig det svaga och skadade
och lägger din skatt i bräckliga lerkärl.
Amen.


[1] Religionen är vetenskapens antites, http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/religionen-ar-vetenskapens-antites_8329494.svd Läst den 14 juli 2013.

Jesus, Klarsyn, Petrus, Predikan, Sommarmusik, Tro och vetenskap,
Som en del i sommarmusiken fick vi på Kristi förklaringsdag fira en musikgudstjänst där delar av den fantastiskt musikaliska familjen Carr medverkade!
Från vänster syns pappa Leif Carr, i mitten står dottern Alma och till höger har vi mamma Ninni. Det finns ytterligare döttrar i familjen men de är redan riksspelemän och är ute på egna uppdrag!
 
Men innan musikgudstjänsten var det förstås kaffe!
Annelie Good Erlandsson hade varit med och ordnat detta!
 
Det fanns också möjlighet att titta på olika och gamla instrument i en liten utställning.
Det Jens, Johanne Eli och Inger tittar så intresserat på är en träskofiol. Här får ni också se den:
Sedan var det dags för musikerna att sätta igång! Och det var minsann inte bara fiol som spelades!
Här spelar Ninni på ett bockhorn och Alma blåser i en näverlur (eller vad detta instrument nu heter...)
Leif spelar på sin fiol.
Almas huvudinstrument är nog blockflöjt och detta instrument är hon otroligt skicklig på att spela!
Musik ska byggas utav glädje. Av glädje bygger man musik!
Är man bara musikalisk så kan man nog få vackert ljud ur det mesta!
Här spelas det på träskofiolen! Det ska tydligen snart bli ett VM i just träskofiolspel... Både Ninni och Leif ställer upp i detta, man undrar vem som vinner?!
Enligt Leif så kan vilken dräng som helst spela på ett durspel?
 
På tal om dräng så sjöng familjen just "Jag är en fattig bonddräng" med text av Astrid Lindgren:
 
 
Jag är fattigbonddräng men jag lever endå 
Dagar går och kommer medan jag knogar på 
Harvar sår och plöjer, mockar, gräver och bär 
Går bakom mina oxar hojtar, visslar och svär 

Oh jag är fattig bonddräng och jag tuggar mitt snus 
Och när lördan kommer vill jag ta mig ett rus 
Sen när jag blivit livad, vill jag tampas och slåss 
Vila hos en flicka, vill jag också förstås 

Sen så kommer söndan, och då vill våran präst 
Att jag ska I kyrkan, men då sover jag bäst... jag menar 
Prästen kan väl sova, hela måndagen... men... 
För en fattig bonddräng börjar knoget igen. 
 
Så går hela veckan, alla dagar och år 
Jag går med lie, och jag plöjer och sår 
Jag kör mina oxar och jag häsjar mitt hö 
Harvar gnor och trälar, men till sist, ska jag dö 

Står där fattig bonddräng, in vid himmelens port 
Lite rädd och ledsen, för de synder jag gjort 
Man ska inte supa, hålls med flickor och slåss 
Herren Gud I himmlen, är väl missnöjd förståss 

Men då säger herren, fattig bonddräng, kom hit 
Jag har sett din strävan, och ditt eviga slit 
Därför, fattig bonddräng, är du välkommen här 
Därför, fattig bonddräng, ska du vara mig när 

Oh ja fattig bonddräng, står så still, inför Gud 
Ohh sen klär han på mig, den mest snövita skrud 
Nu du, säger herren, är ditt arbete slut 
Nu du, fattig bonddräng, nu får du vila ut
 
Precis så tror jag det blir för oss alla! Fattiga och eländiga komer vi att stå där och få del av nåden. Vi kommer att få vila ut.
 
Här har Ninni plockat fram en man ur publiken som aldrig spelat fiol tidigare (?). Men det lät fint!
Petter höll i andakten. Jag tror att vi kan räkna med att han delar med sig av de kloka orden han sa här på bloggen!
 
Nästa sommarmusiktillfälle i vår församling blir den 28/7 kl 18.00 i Landeryds kyrka. Karin Bengmark och Håkan Brandqvist spelar och sjunger. Innan musikgudstjänsten är det kaffeservering och utställning om "kaffets historia" från kl 16.00. VÄLKOMNA DÅ!
 
/Karina
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sommarmusik,
onsdagen den 10 juli
9.00 Torgandakt, Berndt Olsson.
 
söndagen den 14 juli
Kristi förklarings dag – Jesus förhärligad
11.00 Högmässa i Unnaryds församlingshem, Sven Hagberg.
18.00 Musikgudstjänst i Långaryds kyrka, Petter Bäckman. Sommarmusik i folkton med Ninni, Leif och Alma Carr, kl 16 utställning med gamla musikinstrument.
Sommarmusik,
...visst kan det kännas så ibland...
...i alla fall de goda dagarna.
 
Herre hjälp mig att också de svåra dagarna, de utan smak,
åtminstone ana doften av din godhet. Det du lovat.
Amen
 
/Karina
 
 
söndagen den 7 juli
Sjätte söndagen efter Trefaldighet - Efterföljelse
9.30 Mässa i enkelhet i Långaryds kyrka, Berndt Olsson.
11.00 Gudstjänst i Unnaryds församlingshem, Sven Hagberg.
18.00 Musikgudstjänst i Jälluntofta kyrka, Berndt Olsson. Sommarens toner med Maria Nilsson och Petra Dyesson, kl 16 kyrkogårdsvandring
Predikan på Apostladagen den 30 juni 2013 i Landeryds kyrka
Predikotext: Matteus 16:13-20
 
Det handlar om apostlarna idag och allra mest om Petrus och Paulus. Och därför är den liturgiska färgen röd – Andens eld, men i det här fallet framförallt martyrernas blod. Alltså de människorna som hade insett att det glada budskapet, evangeliet, är större än de själva. De hör ihop de där orden: apostel, som betyder ”sändebud”, och martyr, som betyder ”vittne”. Och de vittnade. Alla de tolv apostlarna och Paulus och tusentals andra människor under de första århundradena i Kristendomens historia höll envist fast vid Jesus. Och för det fick de betala med sina liv, med sitt blod. Och vi kan bara säga: Tack Jesus, för att de var modigare än vi är. Tack för att evangeliet har nått oss trots alla förföljelser. Tack Jesus.
 
Men de flesta martyrerna blev inte dödade under de första århundradenas förföljelser. Hälften av alla kristna som har dött för sin tro gjorde det under 1900-talet. Sitter vi här i två timmar och stampar takten, njuter av syföreningens frallor och musiken, så hinner tjugofyra kristna ge sitt liv för tron på Jesus under tiden. En var femte minut och det är ändå lågt räknat.
 
Och då kommer frågan till oss. Till mig. Till dig.
 
Om du stod anklagad för att vara kristen, skulle det då finnas tillräckligt med bevis för att döma dig? Märks det i ditt liv att du är kristen? Är du tydlig med din tro?
 
Har man facebook kan man skriva in vad man har för ”religiös åskådning” på sin profil. Och det ska man förstås göra och vara stolt kristen. Men ännu viktigare än vad du skriver på facebook är att man så ofta man kan visar att man är kristen. Då måste man först fråga sig vad det är att vara kristen.
 
Och då vill gärna historieläraren Petter kliva fram. Att Jesus har vandrat här på jorden är ett historiskt faktum, precis som det är ett historiskt faktum att Julius Caesar, Kleopatra och Olof Skötkonung har gjort det. Det är inte åsikten att Jesus har funnits som gör oss kristna. Det är också ett historiskt faktum att Jesus sa det som det står i Bibeln att han gjorde. Vi vet till och med att han gjorde saker som de som var med uppfattade som under.
 
Vi vet att Jesus dog på korset och lades i en klippgrav. Och vi vet faktiskt att graven, på ett oförklarligt sätt, var tom på Påskdagens morgon. Vi vet att varken romarna, judarna eller lärjungarna hade stulit kroppen. Så långt handlar det inte om tro, det är bara religionshistoriska fakta.
 
Att vara kristen handlar om hur man förklarar att graven var tom. Det handlar om det där som Petrus förstår i texten jag läste innan. Nämligen att Jesus ”är Messias, den levande Gudens son.” (Matt 16:18b) Att man vågar tro att Jesus är Gud. Att man vågar tro att han är den räddning som alla messiasprofetiorna talar om. Och så lägger Jesus handen på Petrus axel och säger ”Du är salig Simon Jonsson (för ”Barjona” betyder Jonsson) för du har förstått vem jag är. Och av sådana som dig ska jag bygga min kyrka.” Så säger han till var och en av oss när vi börjar ana vem han är – Du ska bli en av de levande stenarna som bär kyrkan!
 
Och så blir vi de där levande stenarna som ska ropa även om alla andra tystnar, vi ska envist fortsätta att berätta att Jesus är Messias. Vi får liksom fortsätta att ständigt och för alla berätta att det finns en gud som vet hur det är att vara människa och att han är starkare än graven. Det var vad de första apostlarna gjorde och det är alla kristnas kallelse. Då blir vi vittnen och sändebud – apostlar och martyrer. Vi ska vittna, var och en på sitt sätt och tacka Gud för att vi inte bor i ett land där man behöver vittna med sitt blod. Och om vi nu inte behöver ge våra liv för Jesus, då kan vi istället viga dem till honom och i varje stund vittna om honom som är större.
 
Så kan man förstås grunna på vad Jesus har för nytta av en sten som jag, med all min envisa hårdhet och mina vassa hörnen. Men det märkliga är att ibland kan ett sådant där hörne behöva kilas in i kyrkobygget för att det ska bli riktigt stadigt. Och andra hörnen slipas sakta ner av Guds kärlek, precis som havet smeker stenen slät.
 
I slutet av evangelietexten står det att Jesus förbjöd dem att berätta att han är Messias och det verkar ju konstigt, men då ska man komma ihåg att det här är före döden och uppståndelsen. Uppståndelsen förändrar nämligen allt. Och det är precis vad alla vi kristna är kallade att vittna om – att uppståndelsen förändrar allt.
 
Amen.
 
Och nu ska vi hårda och vassa stenar få överlämna oss till Gud med alla våra hörnen och kantigheter. Vi ska lämna över det som har blivit fel i Guds händer och känna hur en våg från Nådens hav sveper över oss. Det som blev fel dras ut mot djupen och försvinner. Rensköljda ligger vi kvar på stranden och känner hur havets smekning har gjort vår kantighet lite mindre vass.
 
Vi ber och bekänner med orden i Överlåtelsebönen:
 
Du som ville mitt liv
och har skapat mig efter din vilja,
allt i mig känner du och omsluter med ömhet,
det svaga likaväl som det starka,
det sjuka likaväl som det friska.
Därför överlämnar jag mig åt dig
utan fruktan och förbehåll.
Fyll mig med ditt goda,
så att jag blir till välsignelse.
Jag prisar din vishet, du som tar till dig det svaga och skadade
och lägger din skatt i bräckliga lerkärl.
Amen.
Jesus, Petrus, Predikan, Sommarmusik,
Nu är årets sommarcafé i Sandvik öppet och känner du för en eftermiddagsutflykt av det lite kortare slaget så är detta ett perfekt resmål!
En massa goda hembakta bullar och kakor serveras av...
...frivilliga medarbetare i Burseryds pastorat!
 
Att de just denna dag bestod av vår alldeles egen diakon Anna-Karin och vår nästan egna Annika Källner (född i Landeryd och med flicknamnet Gustafsson) samt hennes son Axel Källner gör ju inte saken sämre!!!
 
(Dock kommer det inte att vara de som sköter sommarcaféet resten av sommaren.)
 
Vill du besöka detta fantastiskt vackert belägna café så är det öppet alla dagar från den 30/6 till den 2/8 kl 14.00-18.00.
 
Det finns också fint hantverk att titta på och kanske köpa med sig.
 
Under hela perioden kommer det på tisdagar och söndagar kl 15.00 att hållas musikandakter i kyrkan. På torsdagar är det musikandakt kl 18.00.
 
Exempelvis kommer det den 18/7 kl 18.00 att vara allsång med Owe och Ylva Eriksson!
 
/Karina
 
Något som nu blivit en av Landerydsbornas (och många andras) käraste sommartraditioner är att gå på jazzkonsert med "Jazzcats" i Landeryds kyrka! Det var nu för nionde gången de besökte oss!
 
Nästan lika traditionella är syföreningens fantasifulla utställningsteman! Denna gång var det "Veteranfordon" som visades upp!
Det fanns mängder av gamla traktorer och bilar och andra fordon att titta på!
En och annan veterangubbe fanns också på plats!
Många nyfikna gick runt och tittade. När ett par av de gamla traktorerna startades var nostalgifaktorn på topp!
Intresset för traktorer ska odlas tidigt!
Samtidigt började folk (och en hel del modernare fordon) att vända intresset mot kyrkan där jazzkatterna förberedde sin konsert.
Man undrar om denne man någon gång ibland önskar att han valt munspel som sitt instrument?!
Klockan 18.00 fanns 186 besökare på plats i kyrkan och konserten kunde börja!
De som ville dansa stod längst ner i kyrkan och studsade runt!
Det är alltid lika härligt att lyssna till dessa män och smittas av deras musikglädje! (I bakgrunden ses föresten Petter Bäckman som höll i kvällens andakt!)
 
Nedan följer några bilder på musikerna:
 
 
 
 
 
Och här sitter Petter och filar på sin andakt! (Det är skoj att använda objektiv!)
Till traditionen hör att syföreningen ordnat kaffe och frallor i pausen! Sällan är det så mycket liv och rörelse på Landeryds kyrkogård som denna kväll!
Efter avslutad fika går alla in i kyrkan igen och konserten fortsätter!
 
Dock hade jag drabbats av en sommarförkylning (jazzbacill?) och jag gick därför hem. Jag är säker på att Petter sa något klokt i sin andakt som han delar med sig av här!
Genom de öppna kyrkfönstren spred sig musiken i sommarkvällen nedför kullen mot samhället!
 
 
Tidigare under dagen då jag var ute på promenad närmade jag mig ett hus. Jag märkte då att två fönster som var placerade precis bredvid varandra såg helt olika ut. Det ena var bara mörkt men i det andra kunde man se molnen på sommarhimlen. Jag funderade på varför det var så tills jag kom lite närmare.
 
Det mörka fönstret var stängt men det som speglade himlen stod på glänt. Den lilla, lilla uppåtgående vinkeln var skillnaden.
 
/Karina
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Landeryd, Sommarmusik, musik,