Det brukar alltid vara gott fika på 3XT men den här gången hade Mia och Anna-Karin överträffat dig själva genom att anordna afternoon tea åt oss. Det var små snittar,  skinkrullar, scones och en massa olika marmelader. Du ser ju på bilden ovan hur ivriga alla var!
Som "grädde på moset" hade de bakat de allra sötaste små muffins också! Behöver jag säga att de var goda?!
När vi ätit oss mätta och druckit upp vårt te då fick vi en massa boktips av Helena och Daniel från biblioteket i Hylte.
De fortsatte lite på temat och hade ganska många böcker som handlade om England!
En och annan deckare och många "feel good" romaner kommer att läsas i församlingen i höst tror jag!
 
Tack till Mia och Anna-Karin för en fin kväll!
 
/Karina 
V 44
Mån 29/10 18:30 Mässa i all enkelhet, Långaryds kyrka. 19:00 Församlingsråd.
Tis 30/10 19:00 3xT i Landeryd. Bokprat med Helena.
Ons 31/10 18:30 Nådens år i Landeryd.
Tors 1/11 19:00 Kören i Långaryd
Fre 2/11 Kaffeservering i Landeryds församlingshem 10-17, i Långaryds kyrka 10-17. Kl 11:00 Musik & lyrik med Regina och Mia i Landeryds kyrka, kl 14 Musik & lyrik med Regina o Mia i Långaryds kyrka.
Lö 3/11 16:00 Aftonsång med kören i Långaryds kyrka. Andakt Mia.
Sön 4/11 16:00 Minnesgudstjänst i Landeryd, Mia & Anna-Karin. Sång o musik med JohanneEli & Eva. 18:00 Minnesgudstjänst i Långaryd, Mia. Sång o musik med JohanneEli & Eva.
 
V 45
Mån 5/11 19:00 Församlingskåren i Landeryd. Kerstin Berggren på besök.
Tis 6/11 09:30 promenadgrupp. Barnverksamheten på utflykt.
Ons 7/11 14:30 Minnesgudstjänst Höstro. 18:30 husförhör Linnås & Landeryd i Landeryds församlingshem, värdar Gunnel o Rosie.
Tors 8/11 19:00 kören
Sön 11/11 15:00 gudstjänst med körcafé i Landeryds församlingshem, Mia, Regina & kören.
Igår var det den 22e söndagen efter trefaldighet och vi firade en stilla sinnesromässa i Landeryds kyrka, som var välbesökt. Temat var Frälsningen. Ordet frälsa kommer av att när man frigav slavar frihalsade man dem, tog  av dem den halskedja, alltså som den rem man sätter på hunden fast i järn, och  som visade att de var slavar. Dagens symbol är därför en öppen halskedja.
En av kvällens lugna och vackra psalmer. För så tänker jag frälsning, räddning: att få komma hem, att få vara med, att platsa. Och det för att Gud älskar oss så mycket att han sände Jesus till vår jord för att rädda oss på olika sätt.
Kvällens text var från Gamla testamentet och handlade om hur Gud kunde vända Josefs slaveri i Egypten till något gott, och hur många gånger har man inte själv upptäckt att det kommit något gott ur ett misstag man gjort?!
Sandra, en av körens nytillskott, sjöng 3 vackra sånger för oss, kompad av Regina.
Det blev en stilla stund där vi i gemenskap fick närma oss det heliga och ladda inför den nya veckan.
Guds välsignelse över er alla och väl mött! Mia
 
Vid pastoratet "öppna hus" öppnades luckorna på Hyltebruks kyrktorn och godis regnade ner över stora och små! 
 
Tacksägelsedagens gospelmässa innehöll såväl procession, biskop Fredrik, vackra dekorationer,
 
Gospelmusik med Åsa och Ulf Nomark,  dans med barn och vuxna.
Hade man tid kunde man även tillverka en egen trollstav!
Vi skickade också en filmad hälsning till vår vänförsamling I El Salvador:
Hola El Salvador!
 
/Helen
 
 
Förra lördagen var det basar med Landeryds och Nissaryds syförening ar i Landeryds församlingshem. 
Drillsnäpporna inledde med sång! 
En massa lotter såldes förstås!
 
Så vidtog försäljningen...
 
 
 
Fina och goda pajer såldes och dragning gjordes på lotterierna. Här gratulerar Ola Major till en vinst! 
Behållningen från basaren blev imponerande 39 000 kr. Stort tack till de flitiga damerna!
 
/Helen

Här kommer några bilder från vår vänförsamling i El Salvador! Längre ner finns också ett brev från deras biskop,  först på spanska om du vill träna på det! Fortsätter du att scrolla så kommer också en översättning till svenska!

 
 
På barnens hattar står: "Prinsar och Prinsessor i Guds rike".

 

 San Salvador 30  September 2018

 Queridos hermanos y hermanas

Hyltebruk Pastorat

Suecia

Les saludamos en nombre de la Iglesia Luterana Salvadoreña, deseando para cada uno de ustedes ricas bendiciones de Dios, nuestro Padre y de Nuestro Señor Jesucristo, nuestro  Salvador.

A lo largo de este tiempo desde que hemos comenzado nuestra amistad con ustedes no hemos dejado de orar por todos ustedes, por cada una de sus congregaciones y por la Hermana Katarina Akesson a quien debemos esta maravillosa relación de amistad.

Reconocemos que la comunicación entre nosotros no ha sido muy eficiente en los últimos meses pero estamos tratando de mejorarla. Ahora con las nuevas tecnologías se nos facilita mucho más la comunicación frecuente.

 Hace dos semanas, nuestra Iglesia Luterana La Resurrección estuvo celebrando 46 años de fundación. Nos sentimos bendecidos de estar sirviendo en uno de los lugares más difíciles de nuestro país. El templo de la Resurrección es nuestra iglesia central, desde aquí se han formado pastores para servir en todo el país, pero también pastores misioneros que ahora sirven en distintos países del mundo.

 Como ustedes saben este templo ahora está en construcción. En 2015 finalmente se comenzó a demoler el edificio antiguo para dar inicio a la construcción de nuestro nuevo templo.

Queremos agradecer al Pastorado de Hyltebruk que nos ha ayudado en distintos proyectos de nuestra iglesia. Proyectos con jóvenes, con niños, el proyecto de Casa Esperanza, y el proyecto de construcción de nuestro templo.

 Es una enorme bendición para nosotros el tenerles a ustedes como amigos, hermanos de la fe. Es muy poco lo que nosotros podemos compartir con ustedes, pero tengan la seguridad que aquí tienen su iglesia, aquí tienen una familia que siempre les espera con los brazos abiertos, para cuando deseen visitarnos.

 Enorme alegría nos ha causado la noticia que hemos recibido por medio de Christian Chavarría, que la Hermana Katarina, su esposa e Hija nos visitarán este año. Que alegría para nosotros contar con su presencia!  Gracias por pensar en nosotros.

 Así como ustedes nos tienen en oración, nosotros también oramos por ustedes, por cada miembro de su iglesi

Oramos porque  en cada cristiano  brille  la luz de Cristo y que todos podamos convertirnos en faro de luz para llevar esperanza a todos los rincones de la tierra. Aunque no lo queramos reconocer, el mundo aún necesita de Dios, y Dios aún está hablándole al mundo, porque su promesa es para siempre: estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos.

En los últimos días nuestra iglesia se ha unido a otras iglesias cristianas para exigir la No privatización del agua en El Salvador. Esta es una lucha que venimos teniendo desde hace muchos años. Es nuestro deseo que el agua sea declarada como un derecho humano para todos los salvadoreños. Es difícil, porque luchamos contra la clase poderosa de nuestro país que ve el agua como una mercancía, pero sabemos que nuestra lucha es justa, y sabemos que con Dios venceremos esta batalla. Por favor oren por nosotros!

 Oramos porque cada actividad que ustedes planifiquen en el nombre de Dios les salga muy bien y que sea de enriquecimiento para la fe y de fortalecimiento para la comunidad, la iglesia de Cristo.

Muchas gracias a todos los hombres y mujeres, niños y jóvenes que brindan su tiempo para las actividades en pro de nuestros proyectos aquí en San Salvador, especialmente a todos de la congregación de Langaryd, quienes con mucho cariño nos han estado apoyando durante estos años.

 Les abrazamos en el amor de Cristo!

 Saludos y bendiciones

 Comité Iglesia Luterana La Resurrección

Obispo Medardo Ernesto Gómez

Pastor   Christian Chavarría Ayala

 Översättningen.

 Vi hälsar er med i den lutherska kyrkans  La Resurrección namn och önskar var och en av er rika välsignelser från Gud, vår Fader och Vår Herre Jesus Kristus, vår Frälsare.

Under den här tiden sedan vi har börjat vår vän församling med er har vi inte slutat ber för er alla för varje medlem av eran församling och särskilt för syster Katarina Akesson, som vi är skyldiga för detta underbara vänskap mellan vara kyrkor. 

Vi inser att kommunikationen mellan oss inte har varit mycket effektiv de senaste månaderna, men vi försöker förbättra den. Nu med den nya teknologi blir det mycket lättare och frekvent kommunikation.

För två veckor sedan firade  vår lutherska kyrka La Resurrección 46 års jubileum. Vi känner oss välsignade för att tjäna på en av de svåraste platserna i vårt land.

 La Resurrección församling tempel är vår centrala kyrka, härifrån har präster blivit utbildade att tjäna i hela landet, men också missionära präster som nu tjänar i olika länder i världen.

Som ni vet är detta tempel nu under uppbyggnad. År 2015 rivades den gamla byggnaden för att börja bygga vårt nya tempel.

Vi vill tacka Hyltebruks pastorat som har hjälpt oss i olika kyrkans projekt. Projekt med ungdomar, med barn, Casa Esperanza-projektet och  vårt kyrkbyggt projekt. 

 Det är en stor välsignelse för oss att ha er som vänner, trosbröder. Det är väldigt lite vad vi kan dela med er, men ni maste vara säker på att, den  här är ocksa  eran kyrka, här har ni en familj som alltid väntar med öppna armar,  när ni vill besöka oss. Stor glädje har orsakat oss de nyheter vi har fått genom Christian Chavarria, att syster Katarina, hennes make och dottern kommer att besöka oss i år. Vilken glädje för oss att få er närvaro! Tack för att ni tänkte på oss. Precis som ni har oss i bön ber vi också för er, för varje medlem i eran kyrka. För eran  pastorn och för eran biskop.

Vi ber att Kristi ljus lyser i varje kristen och att vi alla kan bli ljusstyrka för att ge hopp till alla hörn av jorden.

Trots att vi inte vill erkänna det, världen behöver  fortfarande Gud, och Gud talar fortfarande till världen, för hans löfte är för evigt: jag kommer att vara med er fram till slutet av tiden.

Under de senaste dagarna har vår kyrka anslutit sig till andra kristna kyrkor för att kräva icke-privatisering av vatten i El Salvador. Det här är en kamp som vi har haft under många år. Det är vår önskan att vatten förklaras som en mänsklig rättighet för alla Salvadorareaner. Det är svårt, för vi kämpar mot det kraftfulla grupp i vårt land som ser vatten som en vara som de kan fa mycket pengar för, men vi vet att vår kamp  är rättvis, och vi vet att med Gud kommer vi att övervinna denna kamp. Vänligen be för oss!

Vi ber att varje aktivitet som ni  planerar i Guds namn kommer att fungera bra för er och att det kommer att bli en anrikning för tron ​​och förstärkning för samhället,för hela församling, för  Kristi kyrka.

Tack så mycket till alla män och kvinnor, barn och ungdomar som ger sin tid till verksamheten till förmån för våra projekt här i San Salvador, speciellt till hela församlingen i Langaryd, som har varit mycket stödjande under dessa år.

Vi välsignar er och Kramar er i Jesu Kristi Namn!

La Resurrección Kyrkoråd

Dr. Merdardo Gómez – Biskop, Lutherska Kyrkan I El Salvador

Christian Chavarría-Präst La Resurrección Församling

Så har vi än en gång haft församlingsfrukost i Landeryds församlingshem! 
För oss som arrangerade den började förberedelserna redan i ottan! (Eller ottan och ottan, klockan var väl 7 eller så.)
Kanske undrar du vad Helen sysslar med på denna bild? Många års erfarenhet har lärt henne att plocka ner brandvarnaren INNAN hennes medhjälpare bränner en plåt med frallor. .. Det blir nämligen så väldans mycket oväsen då!
Efter ett par timmars ordnande och hackande var vår frukostbuffé klar att serveras.
Som vanligt är den starkt inspirerad av den frukost som serveras på retreatgården Wettershus. 
Våra gäster tog för sig!
När alla fått äta sig mätta var det dags för förmiddagens viktigaste stund!
Nämligen Jeanette Alfredsson från Öckerö. Hon talade om vikten av att försonas med det som varit och hur befriande det är att förlåta. Jeanette sjöng också mycket vackert för oss!
Nelson Mandela lär ha sagt på ett ungefär:
Att vara bitter är som att äta gift och tro att någon annan ska dö av det.
 
Det blev en fin och minnesvärd förmiddag i Landeryds församlingshem. Som vanligt gick hela behållningen till vår vänförsamling I El Salvador och dras arbete med Hoppets hus. Summan uppgick till 4 363 kr.
 
Tack till alla som bidrog och ett särskilt tack till Katarina som ordnat lotterier och Inger som alltid ställer upp och hjälper oss i köket!!
 
/Helen & Karina 
 
Igår åkte de som hade tillfälle ur Landeryds, Nissaryds och Unnaryds kyrkliga syföreningar på studiebesök till Holsbybrunn där Human Bridge har sitt kontor och packningslager. Det är nämligen hit våra babypaket skickas innan de transporteras ut i världen för att göra nytta.
Det bedrivs ett fantastiskt arbete här, inte bara med babypaketen. Här syns i de blå balarna täcken m.m. och i de röda vinterkläder som ska skeppas iväg till människor som  behöver dem för att klara vinter och kyla.
Vart tar rullstolar och rullatorer vägen när de inte används i den svenska vården längre? Jo många hamnar här där de kontrolleras av teknikerna, för dåligt material sänds inte vidare. De som klarar granskningen och är funktionsdugliga hamnar sen hos människor som får en mycket drägligare framtid på så sätt.
Ännu mera rullstolar och sängar som väntar på att få komma till nytta!
Mängder med sängar fanns där och ja, de behövs. Vi fick tex se bilder från sjukhus i Afrika där patienterna ligger på ett smutsigt golv! Tänk vilken förbättring när de uttjänta sängarna får komma dit!
Ja det var verkligen en inspirerande och givande dag och vi blev alla peppade att fortsätta vårt arbete med babypaketen!
Mia
 
I lördags var det dags för kyrkliga syföreningen i Landeryds årliga basar. Det som var nytt i år var att Nissaryds syförening var med, eftersom den kyrkliga syföreningen numera ligger under Landeryds som en filial.
Resultatet för basaren var lysande, hisnande, fantastiskt! Håll i er och sitt ner! 38 925 kronor samlades in! Visst är det fantastiskt!
Hurra för våra syföreningar och hurra för alla som kom och köpte och bidrog till detta! Stort tack!
V 41
Mån 8/10 Husförhör 18:30 hos Lotta & Gert i Ekhult. Hokhult, Remma mfl
Tis 9/10 09:30 promenadgrupp Landeryd, tisdagsklubben och barnkören i Landeryd 17:00-19.00
Ons 10/10 14:30 Mässa höstro
Tors 11/10 19:00 kören i Långaryd
Lör 13/10 14:00 basar Landeryd, lotteri, auktion, saker till försäljning, servering & underhållning
Sön öppet hus i Hyltebruks församlingshem 14-18. Mässa med biskop Fredrik kl 18 i Färgaryd.
 
V 42
Mån 15/10 syföreningsresa till Holsbybrunn
Tis 16/10 19:00 symöte Landeryd
Ons 17/10 18:30 husförhör Åkers rote mfl hos Annie & Martin, Viken.
Tors 18/10 18:30 husförhör Boarp mfl hos Göran, Stubbabo. 19:00 kören i Långaryd.
Lör 20/10 09:30 församlingsfrukost Landeryd.
Sön 21/10 10:00 gudstjänst Landeryd. Johanne-Eli Funder medverkar med sång.
 
V 43
Tis 23/10 09:30 promenadgrupp Landeryd, 17-19 barnkör och tisdagsklubb Landeryd
Ons 24/10 14:30 gudstjänst Höstro
Tors 25/10 12:00 Sopplunch Landeryd. 19:00 kören i Långaryd.
Sön 28/10 18:00 Sinnesromässa Landeryd. Sandra Berg Fisk medverkar med sång.
På tacksägelsedagen 14/10 håller kyrkan Öppet hus för hela pastoratet där vi på olika sätt presenterar vad kyrkan är och gör. Det är öppet mellan 14-18 i Hylte församlingshem och det finns fika och annat gott att äta. Det finns aktiviteter för både barn och vuxna. Vår biskop Fredrik kommer att medverka. Kort sagt, en spännande och intressant dag du inte vill missa! Dagen avslutas kl 18 i Färgaryds kyrka med en mässa som biskopen leder och där pastoratets körer under ledning av Åsa och Ulf Nordmark sjunger. Den som vill kan vara med och prova på att sjunga i kör under dagen och i mässan, det låter väl härligt?!
I församlingshemmet tänkte jag ha en liten utställning om konfirmationen, och då behöver jag få låna konfirmationsfoton, konfirmantionsminneskort och gåvor man fått i samband med konfirmationen. Kanske har nån ett speciellt minne att man kan skriva ner och på det viset dela med sig av? Jag är tacksam för allt! Du kan lämna till expen i Hylte eller till mig, eller kontakta mig så kommer vi överrens om tid och plats. Jag behöver sakerna senast12/10. Glöm ej att märka allt med ditt namn!
Låt oss tillsammans göra detta till en toppendag!
 
Medlemmarna i Långaryds församlingsråd fick i uppgift att leda en gudstjänst tillsammans med Mia och i går kväll var det dags! 
Vi träffades ett par timmar innan gudstjänsten för att prata ihop oss och för att fördela uppgifter! 
Att Per Dahlström, med hjälp av Eva Bengtsson, skulle sköta mässmusiken var förstås självklart!
Katarina Åkesson fick ansvar för förbön och här förberedde hon lite.
Vi hade dessutom vaktmästarsysslor som att ringa i klockorna och tända ljus. Rebecca och Katarina gör lite extra fint!
 
Det blev en fin gudstjänst med många ovana uppgifter för oss i församlingsrådet. Förutom mässmusiken fick vi be delar av nattvardsbönen, läsa texter m.m.
Vid ett tidigare församlingsråd hade vi bestämt psalmer och vart kollekten skulle gå (vänförsamlingen).
 
Till slut återstod bara att släcka ljusen.
 
Egentligen är ju varje gudstjänst något deltagarna bygger tillsammans med gudstjänstledare, kantor och kyrkvärdar. Men den här gången blev det extra tydligt tycker jag. Det finns så många uppgifter som vi kan dela och göra tillsammans. 
 
Och för att använda ett gammalt,  men ofta använt och mycket bra uttryck : Det kan inte bli fel, bara annorlunda!
 
/Karina 
Stanna upp
andas ut
hämta andan.
Tänka efter
lyssna in
somna om. 
Vara här och nu
utan ambitioner 
nollställd
öppen
fördomsfri.
Tid att drömma
och betrakta sina drömmar
möta allt som kommer
lära känna mer och mer
sitt mikrokosmos.
Och utan att värdera 
ta i famn
sin sårbarhet och styrka
sin rädsla och besvikelse 
sin längtan och sitt hopp.
Vandra inåt mot sitt hjärta. 
Koncentrera sina vida cirklar
mot en mittpunkt som är tidlös evig.
Alla cirklar centrum
är det samma. 
Mitt i allt och alla
livets källa.
Vi skulle inte törsta så
om inte källan fanns.
 
(Dikt av Margareta Melin)
Samtalsgruppen samlades i måndags och pratade om bön (och lite till!).
Häng gärna med nästa gång! Det är "fristående" avsnitt! :)
 
/Helen 
 
Till Mikaelidagen gudstjänst var församlingens seniorer speciellt inbjudna.
I kyrkan medverkade kyrkokören under Reginas änglavingar och på läktaren huserade Ricky på gammalt välkänt manér. 
Efter gudstjänsten bjöds seniorerna på mat i församlingshemmet .
 
 
Underhöll gjorde Jörgen, Totte och Nilla på fiol, gitarr och sång.
God och glad gemenskap tackar vi för!
 
/Helen 
På tacksägelsedagen 14/10 håller kyrkan Öppet hus för hela pastoratet där vi på olika sätt presenterar vad kyrkan är och gör. Det är öppet mellan 14-18 i Hylte församlingshem och det finns fika och annat gott att äta. Det finns aktiviteter för både barn och vuxna. Vår biskop Fredrik kommer att medverka. Kort sagt, en spännande och intressant dag du inte vill missa! Dagen avslutas kl 18 i Färgaryds kyrka med en mässa som biskopen leder och där pastoratets körer under ledning av Åsa och Ulf Nordmark sjunger. Den som vill kan vara med och prova på att sjunga i kör under dagen och i mässan, det låter väl härligt?!
I församlingshemmet tänkte jag ha en liten utställning om konfirmationen, och då behöver jag få låna konfirmationsfoton, konfirmantionsminneskort och gåvor man fått i samband med konfirmationen. Kanske har nån ett speciellt minne att man kan skriva ner och på det viset dela med sig av? Jag är tacksam för allt! Du kan lämna till expen i Hylte eller till mig, eller kontakta mig så kommer vi överrens om tid och plats. Jag behöver sakerna senast12/10. Glöm ej att märka allt med ditt namn!
Låt oss tillsammans göra detta till en toppendag!
Mia