Jag ledde två gudstjänster i söndags, en utanför Fegens kapell och en i Gällareds kyrka, och tänkte att kanske även långarydsborna ville ta del av min predikan. Men jag måste varna er innan ni börjar läsa: det är en ganska lång predikan!

Allt gott i Kristus!
Petter

Predikan på Den helige Johannes döparens dag 2011
Predikotext: Lukas 1:67-80

”Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.” (Luk 1:76) så profeterade Johannes döparens far Sakarias när Johannes hade fötts. I inledningen till Johannesevangeliet kan vi läsa följande:

Det kom en man som var sänd av Gud, hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, så att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset, men han skulle vittna om ljuset. (Joh 1:6-8)

I den här predikan ska vi titta lite närmre på vem Johannes döparen var och vad han sa. Men vi ska också fundera över vad det innebär för oss – här och nu.

Ja, vem var Johannes? Enligt Lukas var han släkt till Jesus – deras mammor Maria och Elisabet var släkt. Han var ett halvår äldre än Jesus, och det är ju därför vi firar Johannes döparens dag nu, sex månader innan jul. Man kan nog säga att Johannes var lite ”före” och lite ”mer” än Jesus även på andra sätt. Extrem. När Jesus hade döpts fastade han visserligen i öknen i fyrtio dagar, men om Johannes står det: ”Och pojken växte och blev stark i anden. Och han vistades i öde trakter till den dag då han skulle träda fram inför Israel.” (Luk 1:80) Johannes levde alltså länge, kanske hela sitt liv, som asket i öknen.

”Så uppträdde Johannes döparen ute i öknen och förkunnade syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop.” (Mark 1:4) står det i Markusevangeliet. Johannes började alltså sin verksamhet när Jesus fortfarande var snickare i Nasaret. Flera av Jesus lärjungar hade tidigare varit Johannes lärjungar och det är mycket troligt att även Jesus var en del av Johannes rörelse.

Johannes budskap var: ”Omvänd er. Himmelriket är nära.” (Matt 3:2) Omvändelsen har jag redan pratat lite om, och det handlar om att vända sig till, återvända till, Gud. För alla gör vi fel. Vi är lite elakare, lite latare, lite kortsiktigare, lite längre ifrån Gud än vi egentligen vill vara. Och det är synden, att missa målet. Och vi grämer oss.

Omvändelsens gåva är att vi alltid kan ta ett nytt avstamp när vi inte nått ända fram. Omvändelsen är att vända sig till Gud och säga: ”Jag vet att det har blivit fel, jag har inte varit sådan som jag vill vara. Nu vill jag försöka igen. Glöm det som varit, vi börjar om. Förlåt mig.” Och Gud förlåter.

Allra bäst kommer kanske förlåtelsen fram i Liknelsen om den förlorade sonen (Luk 16:11-32). Sonen får ut sitt arv i förtid, slösar upp det, lever i misär. Så minns han att tjänarna hemma hos pappa i alla fall har det bättre än vad han har det nu. Och med mössan i näven och böjt huvud kommer han hem för att be om en tjänst, för att be om förlåtelse, för att be om mer än han förtjänar. Men fadern springer honom till mötes. Allt är förlåtet. Till sonen som stannat hemma säger fadern: ”Mitt barn, du är alltid hos mig, och allt mitt är ditt. Men nu måste vi hålla fest och vara glada, för din bror var död och lever igen, han var förlorad och är återfunnen.” (Luk 16:31-32) Sådan är Gud när vi vänder om och kommer hem. Fadern förlåter fullständigt.

Många trodde att Johannes var Messias, men han sa hela tiden att det ska komma en som är större än han. Så kom då Jesus till Johannes för att döpas. ”Varför behövde Jesus döpas?” kan man fråga sig. Han som var syndfri behövde väl knappast syndernas förlåtelse eller omvändelsen? Johannes undrade också:

"Det är jag som behöver döpas av dig, och nu kommer du till mig." Jesus svarade: "Låt det ske. Det är så vi skall uppfylla allt som hör till rättfärdigheten."
(Matt 3:14-15)

Kanske lät Jesus döpa sig som en förebild för oss andra. Det hör liksom till att vara döpt, det ”hör till rättfärdigheten” som Jesus sa. Eller så såg han det som en ny start, avstampet för ett nytt kapitel i livet, det slutgiltiga kapitlet. Det omvända kapitlet. Kapitlet som helt fokuserade på hans uppdrag. För det är i och med dopet som Jesus börjar predika och samla lärjungar kring sig. Johannes fängslades, han blev för kontroversiell för dåtidens makthavare, och Jesus fortsatte där Johannes hade börjat. Många av Johannes lärjungar följde Jesus. Jesus hade samma budskap som Johannes: ”Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet.” (Mark 1:15)

Gudsriket, ja. Både nu och då, det som är och det som kommer. Det är lite svårt att få grepp om det, för det blev ju inte som man trodde i fornkyrkan att Jesus skulle komma tillbaka inom några år. Inte heller gick jorden under den 20 maj i år. Gudsriket – här och nu, men ändå i framtiden.

Himmelen är att vara så nära Gud det bara går. Är det kanske på det viset Gudsriket är nära? Gud bor hos människorna, vandrar hos dem i mänsklig gestalt. Är det i form av Jesus som Gudsriket är nära? Jag tänker att det var som en försmak, en reklamsnutt om himmelen när Jesus vandrade på jorden. Vi får en glimt av himmelriket, en liten stund med Jesus. Himmelen är fullständig gemenskap med Gud, när Gud vandrar på jorden är Gudsriket nära.

När Jesus hade börjat predika och göra under, eller tecken som det kallas i Johannesevangeliet, sände Johannes döparen bud till honom:

"Är du den som skall komma, eller skall vi vänta på någon annan?" (Luk 7:19)

Och Jesus svarade:
"Gå och berätta för Johannes vad ni har sett och hört: blinda ser, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda står upp och fattiga får ett glädjebud. Salig är den som inte kommer på fall för min skull." (Luk 7:22-23)

En försmak av himmelen. Det kommande Gudsriket här och nu. Gud vandrar på jorden och Gudsriket är nära.

Men vad betyder det för oss här och nu? ”Så uppträdde Johannes döparen ute i öknen och förkunnade syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop.”(Mark 1:4) ”Omvänd er. Himmelriket är nära.” (Matt 3:2) Johannes budskap är lika aktuellt nu som för tvåtusen år sedan. Vi behöver leva i vårt dop, vi behöver ständig omvändelse. Det är som när man går i en okänd skog med en kompass. Man tar ut en riktning, lägger ned kompassen och börjar gå. Men berg och bäckar, stenar och stubbar, moras och mossar får oss ur kurs och vi får på nytt ta upp kompassen och ta ut riktningen. Det är syndabekännelsens funktion, det är omvändelsen. Utan den missar vi målet. Vi behöver omvändelsen för att hamna rätt.

Himmelriket är nära. Vi kan uppleva Guds fullständig närvaro i nattvarden. Ibland känner vi hur Han talar till oss när vi läser Bibeln. Eller i en psalmvers. Eller i något annat vi hör eller ser. Ibland händer det till och med att en stråle av Guds ljus tränger sig igenom predikantens ändlösa svada. I bönen kan vi uppleva ögonblick av klarsyn, se glimtar av Himmelriket. Genom Anden är Gud hos oss. Andens vind leder oss. Vi ser den inte, men känner hur den smeker kinden. Gud vandrar på jorden och Gudsriket är nära.

Men det är inte bara det Johannes sa som kan leda oss rätt. Johannes själv kan bli en förebild för oss. Inte så att vi ska klä oss i kamelhår, flytta till öknen och leva på gräshoppor och vildhonung. Men på det sättet att vi med våra liv kan vittna om Honom som är större, Han som kommer.

Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, så att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset, men han skulle vittna om ljuset.(Joh 1:7-8)

När vi är öppna med vår tro. När vi står upp för den. När vi firar gudstjänst. När vi är pålästa och har en genomtänkt tro. När vi tar oss tid att diskutera de stora frågorna med människorna vi möter. När vi strävar efter att vara goda och förlåtande. Då vittnar vi om ljuset. Då banar vi väg för Herren. Och Gud är med oss.

Guds ord kom till Jesaja och han profeterade:

Jag, Herren, har i min trohet kallat dig,
jag tar dig vid handen och skyddar dig.
Genom dig ingår jag ett förbund med mitt folk
till ett ljus för de andra folken.
Du skall öppna de blindas ögon
och befria de fångna ur fängelset,
ur fängelsehålan dem som sitter i mörkret.
(Jes 42:6-7)

Gud lovar att vara med, att hålla oss i handen och skydda oss, när vi berättar om Honom. Med våra liv visar på Hans kärlek. Så låt oss vittna om ljuset, så att alla kan komma till tro! Bli ljusstrålen som förebådar soluppgången för dem som är mörkret och i dödens skugga! Visa med ditt liv att syndernas förlåtelse finns i dopet och omvändelsen! Visa att Himmelriket är nära!

Då vandrar Gud på jorden och Gudsriket är nära.

Söndagen den 3 juli
Andra söndagen efter Trefaldighet
Kallelsen till Guds rike
Landeryd 18.00: Musikgudtjänst, Susann
                        New Orleans Jazzcats, utställning av gamla bonader i
                        församlingshemmet kl 17
Unnaryd 10.00: Mässa, Susann
Onsdag 22 juni
Höstro 14.30: Gudstjänst, Susann

Lördag 25 juni
Midsommardagen
Skapelsen
Långaryd 10.00: Friluftsgudstjänst, Susann
                        På Nissaryds skans
Unnaryd 16.00: Friluftsgudstjänst, Susann
                       I Unnaryds hembygdspark
Jälluntofta 14.00: Friluftsgudstjänst, Susann
                          Vid Skyttepaviljongen i Jälluntofta

Söndag
26 juni
Den helige Johannes Döparens dag
Den Högstes profet
Landeryd 10.00: Mässa, Susann
Pastoratsgudstjänst

Hej!
Hoppas att din sommar har börjat bra! Nu får du i alla fall ett erbjudande om en riktigt bra fortsättning på sommaren för det här lilla brevet är nämligen en inbjudan till årets KU-läger i Jälluntofta! Brevet kommer till dej för att du konfirmerade dej nu i maj eller för att du varit med på KU i vår eller för att du varit/är Ung Medarbetare eller för att Petter helt enkelt fick för sej att skicka ett brev till dej.

KU står för Kyrkans Unga och är ett skönt gäng som träffas i församlings-hemmet på fredagkvällarna och fikar, gör nåt kul (ser en bra film, leker fjantiga lekar, åker pulka) och firar en mysig andakt. Det finns en KU-grupp i Unnaryd och en i Långaryd/Landeryd och en hel del saker gör vi tillsammans, som till exempel det här lägret.

Lägret äger rum den 1-3 juli i Jälluntofta församlingshem. Det börjar på fredagkvällen klockan 18 och slutar på söndagförmiddagen ca 14.30 (när vi har städat klart). Och däremellan blir det mat, lekar, kanot, bad, andakt, mer mat, djupa samtal, vakenhet, inte så djupa samtal, fika och kanske lite sömn om det hinns med.

Tre saker ska man komma ihåg om man vill vara med på lägret:

- att anmäla sej senast den 24 juni (lämpligen med ett sms till Petter 073 84 65 780). Gör det redan nu så att du inte glömmer bort det!

- lägret kostar 70 kr, men det är all inclusive

- att packa ner sovsäck, luftmadrass/liggunderlag, tandborste, kläder att vara ute i, badkläder och eventuellt godis till Petter och de andra ledarna

Hoppas att du kan och vill vara med på lägret! 


                                     Välkommen!

                                    Elina, Jenny, Nelly, Petter och resten av KU

Vi bjuder även på lite bilder från 2010 års Jälluntoftaläger:


Vi spelade kubb, som är en väldigt rolig sport! Här ser vi Långarydslaget.


Och här är Unnarydslaget, som förstärktes av Petter. KU i Unnaryd har växt
betydligt sedan dess. Ett litet mirakel om man så vill.


Kubbonde

Petter efter ett uppfriskande morgondopp i Jällunden. Förra årets läger i
Jälluntofta var den 3-4 september. Då har sjöarna hunnit bli ganska kalla...

Söndag 19 juni
Heliga Trefaldighets dag
Gud - Fader, Son och Ande
Långaryd 10.00: Friluftsgudstjänst, Susann
Vid Yttersjöholms skola
Unnaryd 15.00: Gudstjänst, Susann
"Röa söndan"
Onsdag 8 juni
Höstro 14.30: Nattvard, Susann

Fredag 10 juni
Landeryd 9.00: Skolavslutning, Bo Gunnar

12 juni
Pingstdagen
Den heliga Anden
Långaryd 11.00: Mässa, Susann

I den vackra och varma sommarkvällen var det musikgudstjänst i Landeryds kyrka.
Gislaveds musikskolas irländska folkmusikgrupp, Sky Crofters, stod för musiken.


Den här lappen hade en omtänksam kantor satt upp i Långaryd eftersom det hade
blivit fel i en av annonserna.


Sky Crofters bjöd på ett varierat program med folkmusik från Irland och Skottland.


Amanda Bengtsson, Miranda Simmons och Gabriella Josefsson.


Rasmus Jonsson och Mats Nyström.


Ricky spelade till psalmerna, och jag tycker nog att han passade på att visa sig lite
extra på styva linan när det var så många musikaliska människor i kyrkan.


Hela ensemblen. Fr. v. Rasmus Jonsson, Mats Nyström, Amanda Bengtsson, Miranda
Simmons, Gabriella Josefsson, Gustav Mauritzson, Anton Fransson.

På Söndagen före Pingst är temat "Hjälparen kommer" och i den gammaltestamentliga
läsningen (Första Konungaboken 19:9-16) handlar det om hur profeten Elia mötte Gud
på berget Horeb:

En stark storm som klöv berg och krossade klippor gick före Herren. Men Herren var inte
i stormen. Efter stormen kom ett jordskalv. Men Herren var inte i skalvet. Efter jordskalvet
kom eld. Men Herren var inte i elden. Efter elden kom ett stilla sus.

Och i det suset var Gud. Vill man möta Gud, om man vill känna Andens ledning, då ska man
inte söka Gud i det storslagna och högljudda, utan i stillheten och tystnaden. Söka Honom
i nattvarden, i gudstjänsten och i bönen. För i det storslagna och högljudda blir Gud lätt
överröstad, det är så mycket annat som pockar på vår uppmärksamhet att vi missar det
viktigaste.

Vi måste söka stillheten så att vi kan höra det stilla suset som är Andens vägledning. Då kan
det bli som vi sjunger i Sv ps 754

Guds kärleks makt är frisk och stark
fast år och stunder vänder.
Hans Ande genomsyrar allt,
vi vilar i hans händer.
Då spelar Skaparen och vi
blir toner i han symfoni
av ljus och ljud och färger.

I lördags var KU på Liseberg.


I väntan på bussen passade Petter på att spela lite piano.


Titti skickade följande "nöd-sms" på morgonkvisten: Snälla sätt på en termos kaffe.
Jag har glömt mitt kaffe


I bussen.


I bussen en gång till fast från ett annat håll.


Linn, Lisa med flera i kön till Uppsvinget.


Fler modiga som ska åka Uppsvinget.


Isak och Felix däremot tyckte, liksom Petter, att uppsvinget inte är så mycket att ha.


Fastspända. Nu finns det ingen återvändo.


Lisa och Jenny, som inte heller tyckte att Uppsvinget var så mycket att hänga i
julgranen.


Delar av Unnaryds och Långaryds KU-grupper.


Man är ganska högt upp när man åker Uppsvinget.


Flumeride däremot kan man nog åka, tänkte Petter. Vad han inte tänkte på är att
vatten ofta är blött...
I samband med musikgudstjänsten i söndags kväll avtackades vår diakoniassistent Titti officiellt av Långaryds pastorat och församling.


Vår vackra kyrka fylldes så sakteliga i sommarkvällen.


Desto större aktivitet var det i ett av rummen under läktaren där Lise-Lotte och
Ylva förberedde "plockmat" till minglet efter musikgudstjänsten.


Såhär fint dukade de upp under läktaren!


Vår duktiga kyrkokör framförde ett varierat program med stycken av Mendelsohn
Rutter och Bruckner, men även svenska folkvisor.


Körlogistik


Så var det tid för andakt och Titti talade om bönen, ett ämne som ligger henne
varmt om hjärtat.


Så fortsatte musiken. På orgelpallen satt dagen till ära Ingrid Melltorp, orgelpedagog
vid Malmö Musikhögskola, som kanske hamnade lite i skymundan eftersom alla var
så fokuserade på Tittis avtackning.


Så var det då dags för Tittis avtackning. För pastoratet talade vår kyrkoherde
Bo Gunnar Åkesson...


...och Kyrkonämndend ordförande Ove Benjaminsson.

Och för Långaryds kyrkoråd talade ordförande Karina Johansson och Helen Skoogh,
som sa att de hade råkat glömma sitt tal och därför fick säga sanningen istället...
Även Kyrkans Ungas "ålderspresident" Petter Bäckman talade litegrann.


Efter att kyrkokören sjungit Kulanders "Vid sommarens grind" var det dags för
mingel och smarrig plockmat under läktaren.

Så gick en halvtimme eller två. Folkmassan tunnades ut. Och från koret kunde två
kvarvarande kyrkvärdar och vaktmästaren höra Sv Ps 758 sjungas med av en vacker
stämma ackompanjerad av stilla pianotoner. Det var två av församlingens trotjänare
och arbetshästar som tog avsked av varndra. Där i stillheten och enkelheten fanns det
vackraste avtackningstalet.
Herre till dig får jag komma,
komma precis som jag är.
Inför dig kan jag ingenting dölja,
du vet varje tanke jag bär.
Men trots att du ser
all min svaghet och vet
att jag är ett av dina minsta barn,
får jag komma ändå,
och jag vet det är så:
under allt är jag älskad av dig.

Herre, till dig får jag lämna
att som vill tynga min själ.
Du lovat att bördorna bära
du lovat att själv vandra med.
Din närhet är nog,
för jag vet du dog
för att jag skulle leva och ha allt.
Varje dag, o jag ber,
varje stund du mig ger
vill jag vandra den väg du befallt.

Herre, till dig får jag komma
när mina dagar är slut.
Jag har hört om en underbar himmel,
dit många har vandrat förut.
Så tryggt att få tro
att bönernas bro
skall bära mig hela vägen hem.
Men bäst är ändå
att jag vet det är så:
under allt är jag älskad av dig.
En alldeles ljuvlig försommarmorgon fick vi uppleva en fantastisk gökotta hemma hos Majken och Gunnar på Klockaregården, Långaryd!

Vår Herre hade ordnat med sin allra vackraste gudstjänstlokal, solen sken och göken gol alldeles på riktigt!

Snöbollsbusken blommade alldeles intill men den fick nog ingen att tänka på vinter och snö!!!

Fördelen med friluftsgudstjänster är att fler får möjlighet att delta!

Efter gudstjänsten dukade vi upp våra medhavda kaffekorgar!

Kaffe smakar väl aldrig så gott som en utomhus en tidig förmiddag i början av juni?!

Tack till Majken och Gunnar, Susanne, Ricky och Birger och framför allt vår käre himmelske fader som ordnat detta så bra!
Tisdagen den 31/5 avtackades Titti av 40+gruppen i Långaryds församlingshem. Kvällen inleddes med en klurig tipspromenad!

Marianne och Vivianne, som hade ordnat kvällens aktiviteter och mat, hade tänkt till och samtliga frågor hade "kvinnotema"!


Efter tipspromenaden vidtog stövelkastning i oroande närhet av de parkerade bilarna...

Titti svingar en stövel över huvudet!

Stilstudie av kvällens skickligaste stövelkastare Helen Skoogh.

Efter alla uteaktiviteter så var det äntligen dags för mat! Den goda maten hade Marianne och Vivianne också ordnat!

Gunnel avtackar vår kära Titti!

Gunnel läste en dikt om "dagen i dag som är din dag". Vi tackar alla Titti som gett oss så mycket under sina år i vår församling. Vi önskar också all välsignelse över de nya uppgifter som ligger framför henne! Vi kommer alltid att minnas allt Titti sagt och gjort med stor värme och hoppas vi får ses i olika sammanhang!

Må din väg få dig till mötes
och må vinden vara din vän
och må solen värma din kind
och må regnet vattna själens jord
och tills vi möts igen
må Gud hålla dig i sin hand.
(Sv. ps 730)