Vecka 17
Mån 22/4 14.00 gudstjänst Långaryd, Mia, Regina och Charlotte Polsson på sax.
Tis 23/4 09:30 promenadgrupp, Landeryd. Kl 17 barnverksamhet. Kl 19 3xT Påsktema.
Ons 24/4 14:30 påskgudstjänst på Höstro.
Tors 25/4 12:00 vårtallrik i Landeryd. 19:00 Körövning Landeryd.
Lör 27/4 stiftskonvent församlingskåren Växjö stift. Landeryd.
Sön 28/4 09:00 pilgrimsmässa Långaryd, Mia, Regina och Petter. Efteråt pilgrimsvandring ca 1 mil ledd av Bertil Holmén och Mia. Medtag fika och vatten.
 
Vecka 18
Ons 1/5 17:00 Körens spex i NTO Landeryd.
Sön 5/5 15:00 friluftsgudstjänst hos Per Dahlström, Tovhult, Landeryd. Efteråt tittar vi på fåren, hur en vallhund jobbar samt åker traktor. Medtag något att sitta på och fika.
Vecka 15
Mån 8/4 18:30 Samtalsgrupp Långaryd.
Tis 9/4 09:30 Promenadgrupp i Landeryd. 17 Barnkör och 17:30 Tisdagsklubben i Landeryd.
Ons 10/4 14.30 Önskepsalmer på Höstro.
Tors 11/4 19.00 Körövning Landeryd.
Sön 14/4 10:00 Gudstjänst Landeryd, Sven Hagberg. Sång Sandra Berg-Fisk.
 
Vecka 16
Tis 19:00 Syföreningen i Landeryd.
Ons 17/4 18:30 samling kring Jerusalemmodellen som en påskförberedelse. Landeryds församlingshem.
Skärtorsdag 18/4 14:30 Skärtorsdagsmässa Höstro. 19:00 Skärtorsdagsmässa Landeryd, Mia och Anna-Karin. Kören sjunger ur Jesus Christ Superstar.
Långfredag 19/4 10:00 Långfredagsgudstjänst Långaryd, Mia. Sånggrupp från kören medverkar.
Påskafton 20/4 23:30 Påsknattsmässa Långaryd, Mia och Petter.
Påskdagen21/4 10:00 Jubelgudstjänst i Landeryd med dop, Mia, Anna-Karin, körer. Kyrkkaffe & dopfest.
 
Vecka 17
Annandagpåsk 14:00 gudstjänst i Långaryd, Mia. Charlotte Polsson medverkar med sax. Avtack av kyrkvärd. Efteråt trimcyklingsstart, våfflor och tipspromenad i församlingshemmet.
Tis 23/4 09:30 Promenadgrupp i Landeryd. 17:30 Tisdagsklubben i Landeryd. 19:00 3xT i Landeryd.  Påsktema
Ons 24/4 14:30 Påskgudstjänst Höstro.
Tors 25/4 12:00 Vårtallrik i Landeryd. 19:00 Körövning i Landeryd.
Lör 27/4 Stiftskonvent i Landeryd kyrka och församlingshem för Församlingskåren i Växjö stift. 10:00 Mässa i all enkelhet i Landeryds kyrka.
Sön 28/4 09:00 Pilgrimsmässa i Långaryds kyrka, Mia, Petter. Efteråt pilgrimsvandring ca 1 mil. Bertil Holmén guidar och Mia håller i den andliga färdkosten. Medtag bra skor, vatten och fika. Bilar tillbaka till kyrkan organiseras.
Vecka 13
Tis 26/3 09:30 promenadgrupp Landeryd, 17:00 Barnkör, 17:30 Tisdagsklubben, 19:00 3xT med hemlig gäst. Landeryd.
Ons 27/3 14:30 gudstjänst Höstro, Mia & Regina.
Tors 28/3 12:00 Sopplunch Landeryd.
Sön 31/3 10:00 mässa Långaryd ledd av församlingens konfirmander, Petter, Regina & Mia. Kyrkkaffe, brödförsäljning & lotteri till förmån för fasteinsamlingen. Ta gärna med ett bröd eller en kaka, lämna till försäljningen och köp ett annat!
 
Vecka 14
Mån 1/4 18:30 församlingskåren i Långaryd. Camilla Ruud gästar oss.
Ons 3/4 14:20 juniorer Landeryd. 19:00 symöte Nissaryd hos Birgitta B.
Fre 5/4 17-19 Klädinsamling till förmån för Erikshjälpen i Långaryds församlingshem.
Lör 09-11 Klädinsamling i Långaryds församlingshem.
Sön 7/4 18:00 gudstjänst Långaryd, Sven Hagberg.
Vecka 11
Tis 12/3 09:30 promenadgrupp, 17:00 Barnkören, 17:30 Tisdagsklubben, 18:00 Katarina Åkesson berättar om vänförsamlingen och visar bilder. Allt detta i församlingshemmet. 18:30 Vardagsgudstjänst i Landeryds kyrka.
Ons 13/3 14.30 Mässa Höstro
Tors 14/3 19 kören i Långaryd
Sön 17/3 10:00 gudstjänst i församlingshemmet, Sven Hagberg. Sånggrupp. Kyrkkaffe.
 
Vecka 12
Tis 19/3 19:00 syföreningen i Landeryd
Ons 20/3 14:20 juniorer och ungdomskör i Landeryd. 18:00 Via Dolorosa, passionshistorien i ton och ord med Mia och Regina i Långaryds kyrka. 19 Församlingsrådet i Långaryd.
Tors 21/3 19:00 kören i Långaryd
Tors 21-lör23/3 bössinsamling till förmån för fasteinsamlingen utanför ICA och COOP.
Sön 24/3 15:00 gudstjänst med små och stora i Landeryds kyrka, Matilda mus, barngrupper, invigning av hemliga skåpet, Mia Schulz Wigelsbo m.fl. Efteråt livsloppet, lotterier och kyrkvåfflor till förmån för fasteinsamlingen.
V 6
Mån 4 18:30 Årsmöte församlingskåren Långaryd
Ons 6 14:20 Juniorer, Ungdomskör Landeryd. 19:00 församlingsrådet i Landeryd. 19:00 symöte Nissaryd hos Lisbeth.
Tors 7 19:00 kören Landeryd
Sön 10 10.00 mässa i Landeryds församlingshem, Mia och Camilla. Kyrkkaffe
 
V 7
Tis 12 09:30 Promenadgrupp Landeryd. 17:00 Barnkör och Tisdagsklubb
Ons 13 14:30 Mässa Höstro, Mia och Regina.
Tors 14 19:00 Kören Landeryd
Sön 17 10:00 Mässa Långaryds församlingshem, Bo. Sång och musik med Elin Söderlund. Kyrkkaffe.
 
V 8
Mån 18 13:00 Babypaket syföreningen
Tis 19 16:00 Babypaket syföreningen
Sön 24 18:00 Gudstjänst Landeryds kyrka, Sven. Regina och kören medverkar.
Vecka 4
Tis 22/1 19:00 Syföreningens årsmöte i Landeryds församlingshem
Ons 23/1 14:20 terminsstart Juniorer och Ungdomskören i Landeryds församlingshem. 18:30 Terminsstart Samtalsgrupp med temat Vårt ansvar i Skapelsen. Landeryds församlingshem. Kvällsmacka.
Tors 24/1 19:00 Körstart i Långaryds församlingshem.
Sön 27/1 18:00 Lovsångsmässa i Långaryds kyrka, Mia & Regina.
 
Vecka 5
Tis 29/1 17:00 Terminsstart Barnkören och Tisdagsklubben i Landeryds församlingshem. 19:00 3xT "Mat & Prat" i Landeryds församlingshem.
Ons 30/1 14:30 gudstjänst Höstro.
Tors 31/1 12:00 Sopplunch Landeryds församlingshem. 19:00 Kören i Långaryds församlingshem.
Sön 3/2 15:00 Gudstjänst för stora och små. Barngrupperna, Mia, Anna-Karin, Regina och Matilda Mus. Dop, dopänglar delas ut och församlingens 4 åringar får Barnens Bibel. Kyrkkaffe.
 
Väl mött!
God fortsättning på det nya året!
V 2 Sön 13/1 18:00 Sinnesromässa i Landeryds kyrka, Mia & Regina
 
V 3 Ons 16/1 14.30 Mässa Höstro, Mia & Regina
Sön 20/1 Gudstjänst Landeryds församlingshem, Bo. Fika
 
Väl mött!
30/12 18:00 Taizémässa Långaryd, Mia & Regina, samt delar av kören.
31/12 16:00 Nyårsbön Landeryd, Mia & Regina. Emma Svensson medverkar med saxofon och sång.
1/1 GOTT NYTT ÅR! 18:00 Mässa med musikaliska nyårskarameller i Långaryd, Mia & Regina. Sång o musik med ARR - Anna, Rebecka och Regina.
6/1 15:00 Julspel i Långaryd "Pappa Panovs stora dag" med likala skådespelare och delar av kören.
 
Stort tack för 2018 och varmt välkommen att vandra med Långaryds församling även 2019!
Vecka 52
Julafton 10:00 krubbgudstjänst med vandring genom julevangeliet i Landeryds kyrka, Mia & Regina. 23:30 Midnattsmässa i Landeryd, Mia, Anna-Karin & Regina. Kyrkokören.
Juldagen 05:00 Julotta i Långaryds kyrka, Mia, Anna-Karin & Regina. Julottegruppen sjunger.
Annandag jul 10:00 önskepsalmsgudstjänst i Landeryd, Mia & Regina. Kyrkkaffe.
Sön 30/12 18:00 Taizemässa i Långaryd, Mia & Regina. Delar ur kören medverkar med sång.
 
Glöm inte 4 advent! Gudstjänst i Långaryd kl 10:00 med Karina! Elin & Frida sjunger och spelar. Kyrkkaffe.
V 50
Tis 11/12 Landeryds skolas luciatåg i Långaryds kyrka 18:00. Församlingskårens julfest i anslutning.
Ons 12/12 14:20 juniorernas julmys i Landeryd
Tors 13/12 19:00 kören övar i Landeryd
Sön 16/12 10:00 Landeryd Sinnesromässa i julbrådskan , Mia & Regina. Kyrkkaffe
 
V 51
Mån 17/12 18:30 församlingsrådet
Ons 19/12 14:30 Julbön på Höstro Mia, Anna-Karin & Regina
Tors 19:00 kören övar i Landeryd
Sön 23/12 10:00 gudstjänst i Långaryd, Karina. Sång och musik med Elin och Frida. Kyrkkaffe.
V. 48
Mån 26/11 OBS! Inställd mässa!
Tis 27/11 19:00 3xT. Vi träffas på Ohlanders.
Ons 28/11 14.20 juniorer Landeryd
Tors 29/11 19:00 kören Långaryd
Sön 2/12 10:00 1 adventsgudstjänst för stora och små i Landeryd. Barngrupperna, Matilda Mus, Mia m.fl. Efteråt Adventsfest i församlingshemmet.
 
V. 49
Mån 3/12 18:30 Nådens år. Kvällsmacka
Tis 4/12 09:30 promenadgrupp. 17 Barnkör, 17:30 tisdagsklubbens julstuga.
Ons 5/12 14:30 gudstjänst på Höstro, 19:00 symöte Nissaryd hos Pia.
Tors 6/12 19 kören i Långaryd
Sön 9/12 18:00 musik i advents och juletid med kören, musiker, Regina m.fl. Andakt Mia
V 46
Tis 13/11 18:30 Husförhör Nissaryd hos Lisbeth och Bo Larsson.
Ons 14/11 14:20 Juniorer. Kl 19:00 symöte Nissaryd Hos Ulla Bokvist
Tors 15/11 19:00 Kören i Långaryd
Sön 18/11 10:00 Mässa Långaryd, Bo.
 
V 47
Mån 19/11 18:30 Nådens år, Långaryd. Macka.
Tis 20/11 09:30 promenadgrupp, Landeryd. 17:00 Barnkören, 17:30 Tisdagsklubben. 18.30 Vardagsgudstjänst i Landeryds kyrka. 19:00 symöte Landeryd. Putsarmöte, ta gärna med trasor!
Ons 21/11 14:30 Mässa Höstro. 18:30 husförhör Nyarp, Nyby, Långaryd hos Dan & Marie Bengtsson.
Tors 22/11 12:00 sopplunch Landeryd. 19:00 kören i Långaryd.
Sön 25/11 18:00 gudstjänst Långaryd, Mia
V 44
Mån 29/10 18:30 Mässa i all enkelhet, Långaryds kyrka. 19:00 Församlingsråd.
Tis 30/10 19:00 3xT i Landeryd. Bokprat med Helena.
Ons 31/10 18:30 Nådens år i Landeryd.
Tors 1/11 19:00 Kören i Långaryd
Fre 2/11 Kaffeservering i Landeryds församlingshem 10-17, i Långaryds kyrka 10-17. Kl 11:00 Musik & lyrik med Regina och Mia i Landeryds kyrka, kl 14 Musik & lyrik med Regina o Mia i Långaryds kyrka.
Lö 3/11 16:00 Aftonsång med kören i Långaryds kyrka. Andakt Mia.
Sön 4/11 16:00 Minnesgudstjänst i Landeryd, Mia & Anna-Karin. Sång o musik med JohanneEli & Eva. 18:00 Minnesgudstjänst i Långaryd, Mia. Sång o musik med JohanneEli & Eva.
 
V 45
Mån 5/11 19:00 Församlingskåren i Landeryd. Kerstin Berggren på besök.
Tis 6/11 09:30 promenadgrupp. Barnverksamheten på utflykt.
Ons 7/11 14:30 Minnesgudstjänst Höstro. 18:30 husförhör Linnås & Landeryd i Landeryds församlingshem, värdar Gunnel o Rosie.
Tors 8/11 19:00 kören
Sön 11/11 15:00 gudstjänst med körcafé i Landeryds församlingshem, Mia, Regina & kören.
V 41
Mån 8/10 Husförhör 18:30 hos Lotta & Gert i Ekhult. Hokhult, Remma mfl
Tis 9/10 09:30 promenadgrupp Landeryd, tisdagsklubben och barnkören i Landeryd 17:00-19.00
Ons 10/10 14:30 Mässa höstro
Tors 11/10 19:00 kören i Långaryd
Lör 13/10 14:00 basar Landeryd, lotteri, auktion, saker till försäljning, servering & underhållning
Sön öppet hus i Hyltebruks församlingshem 14-18. Mässa med biskop Fredrik kl 18 i Färgaryd.
 
V 42
Mån 15/10 syföreningsresa till Holsbybrunn
Tis 16/10 19:00 symöte Landeryd
Ons 17/10 18:30 husförhör Åkers rote mfl hos Annie & Martin, Viken.
Tors 18/10 18:30 husförhör Boarp mfl hos Göran, Stubbabo. 19:00 kören i Långaryd.
Lör 20/10 09:30 församlingsfrukost Landeryd.
Sön 21/10 10:00 gudstjänst Landeryd. Johanne-Eli Funder medverkar med sång.
 
V 43
Tis 23/10 09:30 promenadgrupp Landeryd, 17-19 barnkör och tisdagsklubb Landeryd
Ons 24/10 14:30 gudstjänst Höstro
Tors 25/10 12:00 Sopplunch Landeryd. 19:00 kören i Långaryd.
Sön 28/10 18:00 Sinnesromässa Landeryd. Sandra Berg Fisk medverkar med sång.
V 38
Tis 18/9 19:00 Landeryds syförening
Ons 19/9 14:20 juniorer, 16:10 Ungdomskör i Landeryd
Tors 20/9 19 kören övar i Landeryd
Sön 23/9 10:00 gudstjänst i Landeryd , Petter.
 
Glöm ej att under veckan anmäla dig till Seniordagen! Absolut senast 24/9!
 
V 39
Mån 24/9 19:00 församlingsrådet i Landeryd
Tis 25/9 17:00 Ungdomskör, 17:30 Tisdagsklubben i Landeryd. 18:30 OBS! Vardagsgudstjänst för alla åldrar i Landeryds kyrka! 19:00 3xT, kyrkoherde Bo besöker oss.
Ons 26/9 14.30 Husförhör på Höstro
Tors 27/9 12:00 sopplunch Landeryd, 19:00 kören övar i Landeryd
Sön 30/9 11:00 gudstjänst med sång & musik i Långaryd, Mia, Anna-Karin, Regina. Efteråt Seniordagen.
vecka 35
Tis 28/8 09:30 promenadgrupp i Landeryd. 17:00 Barnkören, 17:30 Tisdagsklubben i Landeryd. 19:00 3xT Mat & prat, Landeryd.
Ons 29/8 14:30 Mässa Höstro
Sön 2/9 10:00 gudstjänst i lokstallarna, Mia. Kyrkokören sjunger.
 
Vecka 36
Mån 3/9 19:00 församlingskåren i Långaryd. Vår förre kantor Rebecka gästar oss. Kvällsmacka.
Tis 4/9 18:30 samtalsgrupp Nådens år i Landeryd. Kvällsmacka.
Ons 5/9 14.30 juniorer, 16:10 ungdomskör Landeryd. 19:00 symöte Nissaryd hos Birgitta Holmén
Tors 6/9 19:00 körövning Landeryd
Sön 9/9 10:00 Mässa Långaryd, Sandra
 
V 37
Tis 11/9 09:30 promenadgrupp Landeryd. 17:00 Barnkör, 17:30 tisdagsklubben Landeryd.
Ons 12/9 14:30 andakt Höstro
Tors 13/9 19:00 kören i Landeryd
Sön 16/9 16:30 kyrkogårdsvandring Landeryd, 18:00 Sinnesromässa Landeryd.
 
Varmt välkommen!
 
Tis 14/8 09:30 promenadgruppen träffas i Landeryds församlingshem
Ons 15/8 14:30 andakt på Höstro
Söm 19/8 16:30 kyrkogårdsvandring Långaryds kyrkogård. 18:00 Musik i sommarkvällen med ARR(Anna, Rebecka, Regina), Andakt Mia
 
Mån 20/8 18:30 Andakt i Enkelhetens kapell, Långaryds kyrka, Mia och Regina. 19:00 Församlingsrådet.
Tis 21/8 19:00 Syföreningen i Landeryds församlingshem
Tors 23/8 19:00 Körstart i Långaryd.
Sön 26/8 14.00 Friluftsgudstjänst Jansberg, Mia och Camilla.
8/8 Öppet hus i Tiondeboden och Långaryds kyrka! Guider på plats. Fikaservering till förmån för vänförsamlingen.
Musjakt för alla barn! Dramatiserade guidningar: kl 15 Det brinner! kl 16 Spökerierna! kl 17 En ny kyrka?!
Vi avslutar dagen med enkel andakt kl 18.
 
12/8 Mässa kl 10 Landeryd, Bo. Kyrkkaffe.
 
14/8 09.30 promenadgruppen i Landeryd
 
15/8 14:30 gudstjänst på Höstro
 
19/8 16:30 kyrkogårdsvandring på Långaryds kyrkogård. Kl 18 Musik i sommarkvällen, medverkan av ARR- Anna, Rebecka och Regina. Andakt Mia
 
Välkomna!
V 14
Mån 2/4 Annandags gudstjänst kl 14 i Långaryds kyrka. Mia & Regina. Charlotte Polsson medverkar. Efteråt trimcyklingsstart, våfflor & tipspromenad i församlingshemmet.
Tis 3/4 18:30 samtalsgrupp i Långaryds församlingshem. Vi pratar om Påsken. Kvällsmacka. Alla välkomna. Mia och Anna-Karin.
Ons 4/4 19:00 Nissaryds syförening hos Pia.
Sön 8/4 18:00 Sinnesromässa Landeryd. Mia & Regina.
 
V15
Tis 10/4 14:20-19 Barnverksamhet Landeryds församlingshem
Ons 11/4 14:30 Gudstjänst Höstro
Sön 15/4 10:00 gudstjänst Landeryd. Bo. Kyrkkaffe
 
Varmt välkommen!
 
Vecka 11:
Tis 13/3 14:20-19 Barnverksamhet i Landeryd.
Ons 14/9 19:00 Norra syföreningen hos Ann-Britt. 19:00 kören övar i Långaryd!
Sön 18/3 10:00 mässa i Landeryd. Bo
 
Vecka 12_
Mån 19/3 18:30 samtalsgrupp Nådens år. Samtal om tron utifrån kyrkoåret. Fristående samtal, så alla är välkomna! Kvällsmacka serveras.
Tis 20/3 19:00 syföreningen i Landeryd församlingshem
Ons 21/3 19:00 extra symöte för Långaryds syföreningar i Långaryds församlingshem
Tors 22/3 12:00 sopplunch i Landeryds församlingshem
Sön 25/3 18:00 Passionsdrama i Långaryds kyrka. Vi får vara med om de dramatiska händelserna från Palmsöndagen till Långfredagen. Mia, Anna-Karin och många fler aktörer. Sånggrupp ur kören.