V 39
Mån 21/9 18:30 frälsarkrans meditation o samtal Landeryd
Tis 22/9 17 Barnkör o tisdagsklubb, 19 3xT Mat o prat, flams o trams kring Frälsarkrans. Landeryd
Sön 27/9 10:00 Mässa Långaryd, Mia o Kristina
 
V 40
Mån 28/9 09:30 promenadgrupp Landeryd
Ons 30/9 14:20 juniorer Landeryd, 19 församlingsråd Landeryd
Sön 4/10 18:00 sinneromässa Landeryd, sånggrupp ur kören, Mia o Regina
 
V 41
Mån 5/10 09:30 promenadgrupp Landeryd
Tis 6/10 17 barnkör o tisdagsklubben Landeryd
Ons 7/10 18:30 församlingskår Landeryd med besök av kyrkoherde Gunnar
Sön 11/11 10:00 OBS tiden!!!Mässa Långarud, sånggrupp. Mia o Regina 
V 36
Mån 09:30 promenadgrupp landeryd
Ons start juniorer med hämtning på skolan 14:20 Landeryd
Sön kyrkoherdemottagning i Förgaryd men pga restriktionerna kommer gudstjänsten  ej vara offentlig utan vi får hänvisa till andra pastorat.
 
V 37
Mån 09:30 promenadgrupp Landeryd. 18:30 församlingskåren i Långaryd. Johan, vår församlingsassistent presenterar sig.
Tis 17 start barnkören och 17:30 tisdagsklubben i Landeryd
Ons 14:30 gudstjänst utanför Höstro om vädret tillåter, 18:30 frälsarkransmeditation Landeryds kyrka, därefter samtal kring frälsarkransen.
Sön 09:00 pilgrimsmässa Landeryd. Därefter pilgrimsvandring. Bra skor, vatten och liten fika medtages. 
V 35
Mån 24/8 09:30 promenadgrupp
Tis 25/8 19:00 3xT 19:00 Landeryd. Utomhusaktiviteter! Ta varm jacka! Vid regn sprider vi ut oss i Landeryds kyrka.
Ons 26/8 14:30 vid bra väder, gudstjänst utanför Höstro. På kvällen sammanträder församlingsrådet.
Sön 30/8 Vi hänvisar till gudstjänst kl 16 i Hylte med Björn o Kristina eller Taizémässa Unnaryd 18:00 med Björn o Kristina. I Långaryds kyrka genomförs 2 konfirmationer för enbart inbjudna familjemedlemmar pga restriktionerna. 
 
V 36
Mån 31/8 09:30 promenadgrupp Landeryd
Sön 6/9 10:00 kyrkoherde mottagning i Färgaryd, men pga restriktionerna kan denna gudstjänst ske enbart med de som bjudits in till samlingen. I övrigt hänvisas till andra pastorat. 
V 33
Mån 10/8 09:30 promenadgrupp Landeryd
Ons 12/8 14:30 gudstjänst utanför Höstro
Sön 16/8 10:00 Mässa Landeryd, Mia & Regina
 
V 34
Mån 09:30 promenadgrupp Landeryd
Tis 18/8 19:00 syföreningen Landeryd 
Sön 23/8 18:00 gudstjänst Landeryd Petter & Regina.
Samma dag sker tisdagsgruppens konfirmationer uppdelat på 3 grupper o med enbart familjemedlemmar pga restriktionerna.
V 28 Sön 12/7 18:00 Gudstjänst Långaryds kyrka, vår nye kyrkoherde Gunnar leder gudstjänsten. V 29 Ons 15/7 14:30 ev friluftsgudstjänst Höstro Sön 19/7 10:00 Mässa Långaryds kyrka, Gunnar V 30 Sön 26/7 18:00 Gudstjänst Långaryds kyrka, Gunnar V 31 Ons 29/7 14:30 ev friluftsgudstjänst Höstro Sön 2/8 Friluftsgudstjänst Jansberg 14:00, Mia. Kan komma att ändras till Långaryds kyrka. V 32 Sön 9/8 18:00 Musik i sommarkvällen i Långaryds kyrka. Lisa Johansson, Bina Kittelmann Flenser & Regina Burton ”Herren är min herde”. andakt Petter Bäckman.
V 26 Mån 22/6 sommarkonfirmander i Långaryd Sön 28/6 10:00 mässa i Långaryds kyrka, Mia o Regina V 27 Ons 1/7 eventuellt gudstjänst utanför Höstro 14:30 Sön 5/7 15:00 Mässa i Långaryds kyrka, avtackning av Anna-Karin. Elin Samuelsson, piano. Mia, Anna-Karin o Susanne Varje dag är kyrkorna öppna för drakrundan där barn följer olika ledtrådar, hittar drakar, lär sig IM kyrkan och hittar en skatt. I Landeryds kyrka pågår även en Frälsarkransvandring.
V 24 Mån 8/6 09:30 promenadgrupp Landeryd Tors 11/6 juniorernas utflykt Sön 14/6 15:00 gudstjänst Långaryds kyrka, Mia & Regina. V 25 Mån 15/6 9:30 promenadgrupp Landeryd Ons 17/6 14:30 eventuellt gudstjänst utanför Höstro Anna-Karin & Regina Midsommardagen 20/6 10:00 gudstjänst Långaryds kyrka, Mia & Susanne Sön 21/6 10:00 Mässa Långaryds kyrka, Mia & Susanne
V 22 Mån 25/5 09:30 promenadgrupp Landeryd Ons 27/5 14:20 juniorer, 19:00 församlingsrådet Sön 31/5 18:00 Sinnesromässa Långaryds kyrka, Mia och Regina. V 23 Mån 1/6 09:30 promenadgrupp Landeryd, 18:30 Mässa i all enkelhet Långaryds kyrka, Mia och Regina. Sön 7/6 18:00 Musik i sommarkvällen med Pia och Johan, Långaryds kyrka. Andakt Björn. Obs! Max 50 i kyrkan inklusive musiker och tjänstgörande!
Vecka 20 Mån 09:30 Promenadgrupp Landeryd Ons 14:20 Juniorer Landeryd Sön 15:00 Gudstjänst Långaryds kyrka, Mia & Regina. Vecka 21 Mån 09:30 Promenadgrupp Landeryd Tis 17 Barnkör och Tisdagsklubben, terminsavslutning Tors 08:00 Gökotta i Långaryds kyrka, Mia & Regina Sön 10:00 Mässa i Långaryds kyrka, Björn & Regina
V 18 Mån 27/4 promenadgrupp 09:30 Landeryd Ons 29/4 14:20 Juniorer Landeryd 19:00 församlingsrådet Sön 3/5 18:00 gudstjänst Långaryds kyrka, Mia och Eva. Jörgen Arvidsson spelar på psalmodikon och berättar om instrumentet. Samarr med hembygdsföreningen. V 19 Mån 4/5 09:30 promenadgrupp Landeryd Tis 5/5 17-19 Barnkör o Tisdagsklubben Sön 10/5 10:00 mässa Långaryd, Björn o Regina
V16 Ons 15/4 juniorer Landeryd Fre 17/4 17-19 och lör 18/4 09-11 klädinsamling tillförmån för Erikshjälpen i Långaryds församlingshem Sön 19/4 18:00 sinnesromässa Långaryds kyrka. Björn och Regina. V 17 Tis 21/4 17-19 barnkör och tisdagsklubben i Landeryd Sön 26/4 09:00 pilgrimsmässa Långaryds kyrka. Mia och Susanne. Efteråt går vi en vandring på några kilometer. Tag med vatten och liten fika.
Glad påsk önskar Matilda Mus och Åsa Åsna!
 
V 14
Sön 5/4 10:00 Palmsöndagsgudstjänst Långaryds kyrka(OBS! Vi flyttar alla gudstjänster till Långaryds större kyrka så vi kan sprida ut oss), Mia & Regina
 
V 15
Mån 6/4 18:30 Passionsandakt i Långaryds församlingshem, Mia & Regina
Tors 9/4 19:00 Skärtorsdagsmässa Långaryds kyrka, Mia & Regina
Fre 10/4 15:00 Långfredagsgudstjänst i Långaryds kyrka, Mia & Regina
Lör 11/4 23:30 Påsknattsmässa i Långaryds kyrka, Mia & Petter
Sön 12/4 10:00 Påskgudstjänst i Långaryds kyrka, Mia, Regina, Anna-Karin, kören
 
V 16
Mån 13/4 14:00 Gudstjänst i Långaryds kyrka, Mia & Regina
Sön 19/4 18:00 Sinnesromässa i Långaryds kyrka, Björn & Regina
V 13
Tis 24/3 17-19 Barnverksamhet i Landeryd
Sön 29/3 18:00 Sinnesromässa Landeryd, Mia & Regina
 
V 14
Ons 1/4 14:20-16 Juniorer Landeryd
Sön 10:00 Gudstjänst Landeryd, Mia & Regina. Den planerade gudstjänsten där vi delar ut Barnens Bibel och dopänglar skjuts upp till 17/5.
 
Flera av våra  verksamheter är i nuläget inställda och framflyttade. Även förändringar i det som står här ovan kan ske med kort varsel beroende på hur läget utvecklas. Vi får hjälpas åt och be för vår värld
V 11
Tis 10/3 17-19 Barnverksamhet Landeryd
Ons 11/3 14:30 Mässa Höstro, Mia & Regina
Tors 12/3 19:00 körövning
12-13/3 Bössinsamling ICA o COOP till förmån för fasteinsamlingen
Sön 15/5 15:00 Gudstjänst för små & stora, Landeryds kyrka. Mia mfl medverkar samt kören och barnen. Efteråt går vi tipspromenad Livsloppet och äter våfflor, allt till förmån för fasteinsamlingen.
 
V 12
Mån 16/3 18:30 Bibelsamtal Långaryd
Tis 17/3 19:00 Syförening i Landeryd
Ons 18/3 18:30 Passionsandakt Landeryds församlingshem.
Tors 19/3 12:00 Sopplunch Landeryd.
19:00 körövning
Sön 22/3 10:00 Mässa Långaryd, Mia och församlingens konfirmander. Efteråt kyrkkaffe o lotteri till förmån för fasteinsamlingen
 
 
 
 
 
 
V 9
Tis 17-19 Barnverksamhet i Landeryds församlingshem, 19:00 3xT med Soppa, semla och snack
Ons 14:30 Askonsdagsgudstjänst på Höstro, Mia & Regina. 18:00 Askonsdagsmässa Landeryds församlingshem, Mia & Regina. 18:30 Bibelsamtal i Landeryds församlingshem.
Tors 19:00 Kören övar och håller årsmöte i Landeryds församlingshem
Sön 18:00 Musikgudstjänst i Landeryd "Spirituellr sväng" med Charlotte Polsson & Regina.
 
V 10
Mån 18:30 församlingskåren i Landeryds församlingshem "Tankar i fastan". Alla välkomna!
Ons 14:20 Juniorer i Landeryd
Tors 19:00 Kören övar i Långaryd
Sön 10:00 Gudstjänst i Långaryds församlingshem, Mia & Camilla. Kyrkkaffe.
V 7
11/2 Barnkören & Tisdagsklubben i Landeryds församlingshem 17-19,
12/2 14:30 mässa Höstro, Mia & Regina, 19:00 symöte Nissaryd hos Ann-Marie
16/2 15:00 gudstjänst i Långaryds församlingshem, Mia, Anna-Karin, Regina & kören. Efteråt körcafe med fika & sång!
 
V 8
18/2 16:00 packning sv babypaket i Landeryds församlingshem 
19/2 19:00 församlingsråd i Långaryd
20/2 12:00 Sopplunch Landeryd 
23/2 10:00 Festmässa i Långaryds kyrka, Mia, Björn m.fl. Efteråt kyrkkaffe
 
V 5
Tis 28/1 17-19 barnkör och tisdagsklubben i Landaryds församlingshem, kl 19 3xT Elisabeth Lund gästar oss o berättar om Kenya.
Ons 29/1 14:30 gudstjänst Höstro med Anna-Karin och Regina
Tors 30/1 19:00 körstart Långaryds församlingshem
Sön 2/2 18:00 Taizémässa med kören, Regina och Mia
 
V 6
Mån 3/2 18:30 årsmöte församlingskåren i Långaryds församlingshem
Tid 4/2 18:30 bibelsamtal i Landeryds församlingshem. Matteus kap 20-24.
Ons 5/2 14:20 juniorer i Landeryd
Tors 6/2 19:00 kören
Sön 9/2 10:00 gudstjänst Landeryds församlingshem, Petter Bäckman. Kaffe.
Vecka 3
Ons 15/1 14:30 Mässa Höstro, Mia och Regina
Lör 18/1 17:00 Cancergala i Långaryds kyrka. ARR med vänner underhåller med sång och musik. Mingelfika och lotterier. Allt tillförmån för Cancerfondens viktiga arbete. Tillsammans gör vi skillnad! Kom och hjälp till!
Sön 19/1 10:00 Mässa Långaryds församlingshem. Mia och Regina. Kyrkkaffe
 
V 4
Mån  20/118:30 bibelsamtal Långaryds församlingshem. Kvällsmacka.
Tis 21/1 19:00 Syföreningarnas årsmöte i Landeryds församlingshem
Ons 22/1 start för juniorerna i Landeryds församlingshem 14:20. 19:00 församlingsråd i Landeryd
Tors 23/1 12:00 Sopplunch i Landeryds församlingshem
Sön 26/1 18:00 gudstjänst i Långaryds församlingshem. Bo och Regina.
 
 
V 1
Tis 31/12 16:00 Nyårsbön Landeryds kyrka. Bönestationsvandring. Sångmedverkan Rebecca Bäckman. Mia & Regina.
Ons 1/1 2020 18:00 Mässa Långaryds kyrka. Sångmedverkan Owe och Ylva Ericsson. Mia & Regina
Sön 5/1 10:00 Gudstjänst Landeryds kyrka. Mia & Regina. Kyrkkaffe
 
V 2
Mån Trettondedag jul 6/1 18:00 Musikgudstjänst Långaryd med Regina och kören Bella Cantica. Drama Mia, Anna-Karin & Petter.
Sön 12/1 18:00 Sinnesromässa Landeryd. Mia & Susanne
 
GOTT NYTT ÅR!
V 51
Tis 17/12 14:20 utflykt juniorer
Ons 18/12 14:30 Julbön Höstro med Mia, Anna-Karin, Regina och Owe. Kaffe
Tors 19/12 19:00 Julottegruppen övar i Långaryd
Sön 22/12 10:00 Mässa Långaryd, Mia & Regina Sångmedverkan Klara & Sofia. Kaffe
 
V 52
Julafton 10:00 Krubbgudstjänst Landeryd Mia, Helen & Regina. Drama där vi får svaret på hur tomten hör ihop med Jesus.
Julafton 23:30 Midnattsmässa Landeryd Mia, Regina & Petter. Kören medverkar
Juldagen 05:00 Julotta Långaryd Mia, Regina & Petter. Julottegruppen medverkar
Annandag jul 10:00 Gudstjänst Landeryd Mia & Regina. Kaffe
Sön 29/12 18:00 Sinnesromässa Långaryd Mia & Regina. Sångmedverkan Rebecca Bäckman.
 
God jul!