På den heliga Johannes döparens dag var det dags för sommarens första musikgudstjänst i Landeryds kyrka! Men innan gudstjänstens början var det traditionsenlig utställning och fika i församlingshemmet!
 
Syföreningens damers fantasi är stor och temat för dagens utställning var "udda kaffekoppar"!
Många kaffekoppar av olika karaktär hade samlats ihop!
Att bli tagen på orden...
Inger räknade till 130 olika koppar innan hon kom av sig... Alla kunde nog hitta någon kopp som de brukat se hos mormor eller smakat sitt första kaffe ur någon gång för länge sedan!
Detta är ingen kopp men väl en tallrik som visar den metodistkyrka där Ricky gick i söndagsskola!
En bild på några av dem som fikade och tittade på kaffekoppar! Lägg märke till att de dricker sitt kaffe i "de gamla vanliga" församlingshemskopparna!
 
Sedan var det då dags att gå över till kyrkan. Berndt, som tjänstgjorde i Landeryd för allra första gången hälsade alla välkomna!
Och sedan var det dags för kvällens musiker, Elin och pappa Mats Nyström att börja spela och sjunga! De framförde ett blandat och mycket bra program som de kallade för "Från visa till folkmusik"!
Musikerna bytte ofta instrument och gitarrer och pratade mycket om gitarrernas olika stämningar och tonarter. Jag som inte alls är musikalisk kan i alla fall konstatera att stämningen var mycket god!!
Ricky (som föresten nu går på 8 veckors pappaledighet och semester) hade plockat underbara midsommarblommor som han tackade de fantastiska musikerna med! Det fanns även en bukett till Berndt som Inger fick överlämna!
 
Innan Berndt gav oss Guds välsignelse sa han: "jag vill skicka med er Guds välsignelse så att ni kan gå hem i frid".
 
Så enkelt och så fantastiskt är det! Vilken gåva vi fick med hem i söndagskvällen och inför ännu en ny vecka!
 
/Karina
 
 
 
Söndagen den 1 juli
Fjärde söndagen efter Trefaldighet
Att inte döma
Landeryds kyrka: 10.00 Högmässa, Bo Gunnar Åkesson.
Jälluntofta kyrka: 18.00 Sommarmusik, Rune Bolmblad
                                  "Musik i en salig blandning", Olle Rydells orkester.
I söndags, när temat var Kallelsen till Guds rike, passade vi på att välkomna vår nye kyrkoherde Berndt Olsson.


Högmässan inleddes med mottagande av Berndt. Karina (ordf. i Långaryds kyrkoråd) och Leif (vice ordf. i Unnaryds kyrkoråd) läste varsitt bibelord och sedan "tillkännagav" kyrkonämndens ordförande Ove Benjaminsson att Berndt har anställts. Därefter tog vår kontraktsprost Magnus Hullfors och berättade bland annat att domkapitlet har beslutat att Berndt är behörig som kyrkoherde.


Vår stora kyrka var ganska fullsatt, drygt 140 personer var med och firade högmässa. I förgrunden syns vår diakon Anna-Karin, Jens Bøggild i Långaryds prästgård och Rune som har vikarierat under tiden vi varit utan ordinarie präst. Förutom allt arbete Jens lägger på vårt församlingsarbete och i de olika föreningarna, är det trevligt att ha med honom av rent dekorativa skäl vid högtidliga tillfällen.


Efter välkomstorden föll Berndt på knä och så bad vi för honom och hans arbete hos oss.
 
Och så tackade (inte avtackade) Ove Rune för den här tiden - vi släpper honom inte ännu!


Den nye prästen på plats i Långaryds predikstol från år 1756.


Så följde mässfirandet som leddes av Magnus Hullfors.


Man kunde ta emot nattvarden vid två stationer - framme vid altaret, där Anna-Karin och Magnus stod, och nere i mittgången, där Rune och Berndt stod.


Efter högmässan ville förstås alla "nävahälsa" ordentligt på vår nye präst.


Och sen fortsatte festen i församlingshemmet där de nära hundra gästerna hälsades välkomna av Karina.


På menyn stod smarrig smörgåstårta som Lise-Lotte hade gjort.
 
Och efter det en god bakelse. (Som det först inte fanns någon bild på.)


Att det blir en hel del tal hör till när man tar emot en ny kyrkoherde. Först ut var en av Berndts Odd Fellow-bröder från Helsingborg. (Han var gammal militär så han behövde ingen mikrofon.) Om nu någon är nyfiken på vad Odd Fellow är för något, så kan man läsa följande på ordens hemsida:

Våra medlemmars uppgift är att sprida vänskapens, kärlekens och sanningens grundsatser bland våra medmänniskor, att undervisa dem om Guds kärlek och kärleken till nästan, att lära dem att bara ord inte är tillräckligt utan att våra lärdomar måste omsättas i praktisk handling samt att var och en efter sin förmåga kan bidra till mänsklighetens utveckling.

Vår Orden står öppen för alla människor, oavsett ursprung eller religion, Odd Fellow Orden har fyra budord, som varje medlem efter bästa förmåga har att leva upp till:
 - att besöka de sjuka
 - att hjälpa de nödställda
 - att begrava de döda och
 - att uppfostra de föräldralösa
(http://www.oddfellow.se/2b/?id=3)


Ove, Karina och Leif hälsade Berndt välkommen.

Petters välkomsttal blev det tyvärr ingen bild på, men han började med att tacka Rune för att han alltid ställer upp. Som en hela kyrkans farfar som finns där för oss och är barnvakt när det inte finns någon annan som kan ta hand om oss.

Han fylldes av medlidande med dem, för de var som får utan herde, och han undervisade dem länge. (Mark 6:34)

Och så läste han Kyrkoherdens lov ur remmabornas egen bibel:
Kyrkoherden är tålmodig och god. Kyrkoherden är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst.  Han är inte utmanande, inte självisk, han brusar inte upp, han vill ingen något ont.  Han finner inte glädje i orätten men gläds med sanningen.  Allt bär han, allt tror han, allt hoppas han, allt uthärdar han.


Sedan var det Sven Hagbergs tur att välkomna Berndt.


Långaryd-Landeryd i Samverkans ordförande Anna Roos och hembygsdföreningens ordförande Birgitta Holmén hälsade också Berndt välkommen och överlämnade de tre banden av Glimtar ur Långaryds historia.


En kyrkorådsordförande från Helsingborgstrakten önskade Berndt lycka till och uttryckte ett milt missnöje med att Berndt inte blev komminister hos dem istället.


Magnus Hullfors hälsade Berndt välkommen i herdarnas skara.


Och så tackade Rune för den här tiden och lämnade över rodret till Berndt.

Det stora reportaget från Berndts välkomstgudstjänst dröjer ytterligare någon dag. (Det blir ett stort reportage!) Så länge får ni hålla till godo med en liten inblick i Berndts första kyrkoråd. "Hos oss" är kanske bäst att tillägga - Berndt har förstås varit på en massa kyrkoråd, men det här var hans första sammanträde med Långaryds kyrkoråd. Med på sammanträdet var även Ricky och Anna-Karin.
 
Det var även det sista kyrkorådet innan sommaruppehållet, så vår ordförande Karina bjöd på god pastasallad.
 
Att dela en måltid tillsammans är på sätt och vis teambuilding i dess allra enklaste (och trevligaste) form. Man delar något tillsammans, man umgås. Och så är det ju gott också.
 
Här sitter Långaryds kyrkoråd och njuter av maten och samtalet. Men snart var tallrikarna undandukade och själva sammanträdet tog sin början. Många och viktiga frågor diskuterades.
 
Vi talade om vår Vänförsamling i San Salvador och hur vi vill arbeta vidare med det. Bland annat driver vår vänförsamling Hoppets hus dit de allra fattigaste kan komma för att få ett mål mat och möjlighet att tvätta sig. Kan kanske långarydsborna stå för kostnaderna under ett antal månader? Kanske med ett månadsgivarsystem? Ska vi ge ut en almanacka till förmån för vår vänförsamling? Idéerna är många, men vi tar gärna emot fler. I kommittén som arbetar vidare med detta ingår Ola och Helen Skoogh, Katarina Åkesson och Karina Johansson - ta gärna kontakt med dem om du har en idé eller vill hjälpa tilll på något annat sätt!
 
Vi talade om vårt nya bygdeblad Sockenbudet. Bland annat konstaterade vi att nästa gång måste vi ha med kontaktuppgifter till kyrkans avlönade medarbetare.
 
Kyrkorådet bestämde sig också för att gå med i Långaryds fiberförening.
 
Så talade vi länge om olika visioner inför framtiden. Hur får vi fler människor att upptäcka hur fantastiskt det är att fira gudstjänst? Hur gör vi gudstjänsterna ännu fantastiskare? Hur får vi fler att vilja engagera sig, vilja vara del av våra verksamheter? Saknas det verksamheter för män i kyrkan?
 
Två konkreta saker kom vi fram till:
- vi ska ha en visionsdag under hösten.
- efter tre kvällsgudstjänster i höst kommer det bli en kvällsmacka med samtal om söndagens texter och predikan, en möjlighet att få ställa de där frågorna som man inte ställer annars och komma med reflektioner så att vi alla kan komma ett steg längre och växa som kristna.
 
Och så var det förstås en massa flams och skämt också. (Vi har väldigt trevligt på våra kyrkoråd, men vi är nog inte det lättaste kyrkorådet att vara ordförande för. Vi är en smula vilda.)
 
Som när vi skulle flytta några kollekter och Karina frågade Berndt: "Hur har vi det med gudstjänsschemat, Rune?"
 
Eller när någons mobil ringde och lät som ett engelskt jakthorn. Ricky började prata om hur lätt det är att hitta en kvint, för det är precis den där tonskillnaden som i en jaktsignal. Och vi lyssnade, nickade och höll med, vi brukar lita på Ricky när det gäller musik. Alla utom JohanneEli, som ju är musikaliskt bildad, och sa: "Va?!" Och så fick Ricky ge med sig - det var inte en kvint, utan en kvart.
Onsdagen den 20 juni
De äldres utfärd, avfärd 8.00 från Långaryds församlingshem och 8.15 från NTO-lokalen i Landeryd.

Mässa på Höstro
14.30, Rune Bolmblad.

Lördagen den 23 juni
Midsommardagen
Skapelsen
Långaryds kyrka: 10.00 Gudstjänst på Nissaryds skans, Bo Gunnar Åkesson.
                     Fiol: Jörgen Arvidsson. Kaffeservering. Vi regn hålls gudstjänsten i kyrkan.
Unnaryds församlingshem: 16.00 Gudstjänst i Hembygsparken, Sven Hagberg.
                     Kaffeservering.
Jälluntofta kyrka: 14.00 Gudstjänst vid Skyttepaviljongen, Rune Bolmblad.

Söndagen den 24 juni
Den helige Johannes döparens dag
Den Högstes profet
Landeryds kyrka: 18.00 Sommarmusik.
                    "Från visa till folkmusik", Elin och Mats Nyström.
                    17.00 - utställning med udda kaffekoppar.
Jälluntofta kyrka: 10.00 Högmässa, Berndt Olsson.
Söndagen den 17 juni
Andra söndagen efter Trefaldighet
Kallelsen till Guds rike
Långaryds kyrka: 10.00 Högmässa, Berndt Olsson, kontraktprost Magnus Hullfors m fl.
                   Välkomnande av kyrkoherde Berndt Olsson. Kyrkokören medverkar.
                   Efter högmässan blir det kyrkkaffe, för anmälan till det - se annons!


Förresten - som ni kanske har märkt har det inte kommit något församlingsblad i brevlådan, men däremot en liten tidning som heter Sockenbudet. Det är Långaryd-Landeryd i Samverkans gemensamma informationskanal. Och som ni säkert också sett består halva Sockenbudet av Församlingsbladet. Där kan ni bland annat läsa en intervju med vår nye präst Berndt Olsson.

Så vår fråga till er som läser den här bloggen är helt enkelt: Vad tycker ni om Sockenbudet? Vad är bra och vad kan bli bättre? Lämna gärna en kommentar här, så vidarebefodras det till redaktionskommittén. (Nedanför inlägget står det Kommentarer (0) - klicka där så kommer du till en sida där du kan skriva en kommentar.)

Har Sockenbudet inte dykt upp i din brevlåda ännu kan du hämta det här i digital form.
I lördags var KU på sin traditionsenliga resa till Liseberg. I år blev det dock lite annorlunda eftersom vi tog vägen om Gislaved och plockade upp Titti och några av hennes KU:are där.


En bild från bussen på väg till Liseberg.


Titti och Anna-Karin på Liseberg. (Och en KU:are från Gislaved.)


Några av våra KU:are åker Uppswinget på Liseberg.


Några andra av våra KU:are som åker Lisebergsbanan. (Det syns inte så jättebra,
men de finns där.)


Det finns förstås lugnare åkturer också, till exempel Kaninresan. Men tro nu inte att Linn
åker Kaninresan frivilligt - det var en lite småbarnslig KU-ledare som tvunget ville åka och
Linn var snäll och följde med.


KU:are som precis har åkt Uppswinget. (Kan tilläggas att den lite småbarnslige KU-ledaren
faktiskt också åkte Uppswinget, det var nämligen villkoret för att han skulle få sällskap på
Kaninresan. Och så grymt kul det är att åka Uppswinget! I alla fall tredje och fjärde gången
när man inte har lika fullt upp med att vara livrädd..)


Och så åkte vi förstås en massa andra saker också, men då blev det inga bilder. Här
åker vi buss på väg hemåt. Det blir ett väldigt vackert ljus om juninätterna.


Runt 23.30 var vi framme i Unnaryd. Vid kyrkogårdsgrinden väntade en katt på oss.
Och KU:arna åkte hem till sig - trötta, men ganska lyckliga.
Gud, vi tackar dig för att vi bor i ett land
som så länge har varit förskonat från krig.
Vi tackar dig för att vi lever i ett land
med demokrati, yttrandefrihet och religionsfrihet.

Gud, låt alla människor känna sig hemma i vårt land.
Hjälp oss att motverka våra fördomar
och istället se varje människa som den hon är.

Vi ber för vårt land och vårt folk,
för vår konung Carl XVI Gustaf,
för regering och riksdag,
för Långaryd och de som här
beslutar om arbete, skola och miljö.
Hjälp oss alla att ta ansvar för det
vackra land som vi inte ärvt av våra
föräldrar, utan lånar av våra barn
och barnbarn.

Herre, gör oss till redskap för din frid!
Låt oss bringa kärlek, där hat råder!
Låt oss bringa förlåtelse,
där orätt har begåtts!
Låt oss skapa endräkt, där tvedräkt råder!
Låt oss bringa tro, där tvivel råder!
Låt oss bringa sanning, där villfarelse råder!
Låt oss bringa hopp, där misströstan råder!
Låt oss bringa ljus, där mörker råder!
Låt oss bringa glädje, där sorg och
bedrövelse härskar!
Amen.

Lördagen den 9 juni
Kyrkans Unga åker på traditionsenlig resa till Liseberg.

Söndagen den 10 juni
Första söndagen efter Trefaldighet
Vårt dop
Landeryds kyrka: 9.30 Söndagsbön ledd av kyrkvärdar.
Långaryd: kl 14.00 Friluftsgudstjänst i Yttersjöholm, Maria Schulz Vigelsbo.
Unnaryd: kl 10.00 Gudstjänst på Strandvallen, Sven Hagberg.

 

Någon undrade kanske var Petter höll hus i söndags. Svaret är att jag var i Krogsereds och Gällareds kyrkor och hade gudstjänst. Och därför tänkte jag att jag skulle dela med mig av min predikan. Texterna som jag utgick från var Femte Moseboken 6:4-9, Apostlagärningarna 2:24-35 och Matteusevangeliet 11:25-27. Håll till godo!

Det finns en del saker i vår tro som är både hyfsat lättfattade och totalt obegripliga på samma gång. Treenigheten är en sån sak. Vi kan förstås säga formeln att Gud är tre och ändå en. Vi kan ju liksom det här med Fader, Son och Ande. Fast det blir ändå lätt så att man tänker att Fadern är Gud och så är Jesus hans son. Och Anden är något lite flummigt som Fadern, eller möjligen Jesus, sänder till oss. Fast så är det ju egentligen inte – Sonen och Anden är lika mycket Gud som Fadern!

När man ska prata med konfirmander om Treenigheten kanske man förklarar det med att Gud en människa, som kan vara både barn, förälder och make på samma gång. Föräldrarna, barnen och frun möter olika sidor av samma människa. Eller som ett ackord! Tre toner som var för sig är olika, men ändå är en enhet – ”Som ett klockspel hör jag dig, heliga Treenighet, Fader, Son och Ande – Gud, tre i en och en i tre.” (Sv Ps 338:1)

    
     En ikon föreställande Treenigheten - i de ortodoxa kyrkorna är man ofta bättre
     på att komma ihåg att Gud faktiskt också är tre och inte bara en.


Fast ingen av de här bilderna når ända fram. Jag, som är lärare, vet ganska väl att när man ska förklara något finns det en risk att man förenklar så mycket att man nästan ljuger. Och Treenigheten är ett mysterium, vi kan inte förstå Gud. ”Allahu akhbar”, säger muslimerna – ”Gud är större”.

Vid kyrkomötet i Nicea år 325 enades kyrkofäderna om att det här med Treenigheten fungerar så att Gud är ”ett gudomligt väsen i tre hypostaser” – och det blir man ju mycket klokare av… Eller ”en gudomlig natur i tre personer”. Det blir lite lättare att förstå om man tänker sig att Gud är som vatten. Vatten kan ju ha olika ”personligheter”. Det kan vara flytande, det kan vara is och det kan vara ånga. Det är samma vatten, men vi möter det i olika former. Vått vatten och is har inte samma egenskaper, men det är ändå samma vatten. Och egentligen kan allt vi ser vara fast, flytande eller gas, det är bara en fråga om temperatur – kanske är det så att Gud gjort hela skapelsen, varje grundämne, till en treenig avbild av sig själv?

Det är inte så att Sonen började existera när Jesus föddes i Betlehem eller att Anden gjorde entré först efter himmelsfärden. Om du slår upp din Bibel och läser de tre första verserna ska du se att Treenigheten finns där:

”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom, djupet täcktes av mörker och en gudsvind svepte fram över vattnet. Gud sade: ’Ljus bli till!’ Och ljuset blev till.” (1 Mos 1:1-3)

Gud skapade himmel och jord – Fadern är ju den skapande sidan hos Gud. Alltings ursprung.

En gudsvind svepte fram – gudsvinden heter rochim på hebreiska, pneuma på grekiska, det är samma ord som översätts med Anden på andra ställen i Bibeln. Och det är ett feminint ord – den Heliga Anden är en hon. Gud är större än våra könsindelningar – både man och kvinna är skapade till Guds avbild.

Gud sade: ”Ljus bli till” – Johannes skrev i inledningen till sitt evangelium: ”Och Ordet blev människa och bodde bland oss” (Joh 1:14) Jesus är Ordet som blev människa. Och även Ordet finns med redan i Bibelns första verser.

Den har ett annat namn också, den här söndagen – den heter Missionsdagen. I episteltexten håller Petrus sin första predikan och evangeliet, det glada budskapet om att vi är älskade och förlåtna, att döden och ondskan är besegrade, börjar spridas över världen. Han började berätta om sitt möte med den treenige Guden.

Jag tror att min tro tog sin början när jag såg hur vacker världen är. När jag började förstå att allt det fantastiska och sinnrika som omger oss inte är tillfälligheter, utan mirakel. Sen byggdes den tron på när jag lärde mig om hur finstämd balans som krävs för att universum ska finnas. Hade universum utvidgat sig bråkdel långsammare efter Big Bang hade det inte blivit något universum – inga stjärnor och inga lysmaskar – ingenting. Någon måste ha varit med och styrt. Och Gud sade: ”Ljus bli till!”

Jag tror att min tro växte till när jag förstod att det är ett historiskt faktum att Jesus har funnits. När jag förstod att vi kan veta att han faktiskt har sagt det som står i Bibeln att han sa. Att vi vet att han blev korsfäst och att graven var tom på tredje dagen. Det är inget som kyrkan har hittat på i efterhand – fråga vilken religionshistoriker som helst! Fast en religionshistoriker får inte säga att Jesus har uppstått, utan får nöja sig med att graven på ett oförklarligt sätt var tom. Som Petrus sa: ”Jag kan lugnt säga till er att vår stamfar David är död och begraven och hans grav finns här än idag. [Men] Jesus har Gud låtit uppstå, och vi kan alla vittna om det.” (Apg 2:29, 32)

Jag vet att min tro växer varje gång jag i en gudstjänst, en bön, en sång eller en promenad känner att Gud är nära. När jag känner att Gud leder mig. När jag får en liten hälsning från Gud i en psalmvers eller en bibeltext och jag vet att det är ett svar på det jag har gått och grunnat på. Eller när jag upptäcker att jag råkar befinna mig på rätt ställe vid rätt tillfälle. Ganska ofta känner jag att det blåser en gudsvind genom mitt liv.

Jag är kristen därför att jag har mött samma treeniga Gud – Skapare, Räddare, Hjälpare - som Petrus berättade om. Det är så mission går till, det är så kyrkan växer – genom att vi berättar för andra om hur Gud finns med i våra liv. Och vi får berätta om det fastän vi inte kan förstå Gud helt, han är nämligen större än vad vi kan ta in. Vi behöver inte ha alla svaren för att berätta om hur vi möter Fadern, Sonen och Anden.

Vi kan inte förstå Gud, men det är som i den gammatestamentliga texten: ”Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, med hela din själ och med all din kraft.” Jesus lägger till att vi ska älska Gud av hela vårt förstånd. (Mark 12:30) Med både hjärna och hjärta, både förnuft och känsla. kan vi börja ana något litet av honom som är större. Och allra närmast kommer han oss i Jesus, för det är som Jesus säger: ”Ingen känner Sonen, utom Fadern, och ingen känner Fadern, utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för.” (Matt 11:27)

Prästen Bengt Pleijel skriver: ”Guds treenighet är inte till för att plåga våra hjärnor utan för att trösta våra hjärtan. Vi tror inte på tre gudar utan på En Gud, som uppenbarar sig för oss som Fadern och Sonen och Den Helige Ande. Guds tre-enighet är ett mysterium - en hemlighet. Vi kan aldrig förstå det helt. Så om du begriper, att du inte begriper så mycket av detta, så har du begripit något mycket väsentligt.”

Så får vi konstatera att vi inte kan förstå Gud, men älska honom av hela hjärtat, med hela själen, med hela förståndet och med all kraft. Då kommer du att varje dag upptäcka lite mer av honom. Du kommer att känna att han är nära, som Skapare, Räddare och Hjälpare. Som Fader, Son och Ande.

Amen.

    

På den Heliga Trefaldighetsdag (3/6) firade Rune sin sista gudstjänst som ordinarie kyrkoherde i Långaryds församling. Om två veckor får vi ju välkomna Berndt Olsson som ny tillförordnad kyrkoherde i vårt pastorat. Detta innebär inte att vi avtackar Rune, vi hoppas att han vill fortsätta rycka in vid behov, men han slipper nu ifrån "kyrkoherdeansvaret" för oss.

(Rune med blomman han fick som ett litet tack från oss!)

Under de senaste åren har vi vid ett par tillfällen stått utan kyrkoherde i vårt pastorat och båda gångerna har Rune med glädje och stor värme ryckt in och axlat ansvaret. Vi har inte behövt oroa oss, Rune har varit en trygg klippa att luta sig mot! För detta är vi i Långaryd mycket tacksamma!

Rune är en mycket god och varm herde som med en ständig glimt i ögat tagit sig an de uppgifter som lagts på honom i kyrkoherderollen.

Jesus sa: "Saliga äro de ödmjuka ty de skola ärva jorden".
Det gör Rune till en mycket, mycket rik man! Gud välsigne din fortsatta gärning och vandring Rune!


Två av Långaryds "kyrkoherdar emeritus" på samma bild. Vi är glada över dem båda och hoppas att de vill fortsätta finnas i vår församling!! (Det framkommer inte på just denna bild men Bo Gunnar är på tok för långhårig i nacken, klippning anbefalles!!!)

Efter gudstjänsten var det kyrkkaffe i församlingshemmet! Ett särskilt tack till Aino som ordnat detta!

Kyrkkaffets två hedersgäster var förstås Kerstin och Rune Bolmblad!

Giv oss ditt milda, ditt ödmjuka sinne.
Hjälp att vår sköld vi i ditt saktmod finner,
att till din likhet närmare vi hinner,
Jesus, vår Herre.

För oss den väg som fram i stillhet drager,
giv oss den kärlek som allt mer tilltager,
allt tror och hoppas, lider och fördrager,
Jesus, vår Herre.
(Sv. ps. 93: 3-4)

/Karina