fax: 0345-170 33
 
Kyrkoherde
Bo Lindbladh
telefon: 0345-197 41
mobil: 070-555 27 57
 
Komminister
Maria Schulz Wigelsbo
telefon: 0371-460 01
mobil: 076 787 00 66
 
Kyrkomusiker
Regina Burton
telefon: 0371-460 10
mobil: 070 273 51 11
 
Diakon
Anna-Karin Samuelsson
telefon: 0371-461 15
mobil: 072 238 20 23
 
Kyrkokamrer
Eva Liwenius
telefon: 0345-197 43
 
Förvaltningsassistent
Lotta Nykvist
telefon: 0345 197 40
 
Församlingspedagog
Petter Bäckman
mobil: 070 290 75 89
telefon: 0345-197 42
hemtelefon: 0371-470 35
 
Arbetsledande kyrkovaktmästare
Jenny Andersson
telefon: 0345-197 32
 
Hyltebruks pastorats kyrkorådsordf. Bo Gunnar Åkesson 0345-172 25
Församlingsrådet i Långaryds ordf. Karina Johansson 072 52 72 582
 
Församlingshemmen
Långaryd: 0371-461 15
Landeryd: 0371-401 50