För trettonde gången lyckades våra musicerande vänner "jazzkatterna" (eller New Orleans jazz cats som de väl egentligen heter) fylla Landeryds kyrka! 
Så här såg det ut strax före start kl 18.00. 145 ivrigt väntande besökare.  Så skulle vi ha det varje söndag! 
Jag gjorde en liten, helt ovetenskaplig, undersökning med handuppräckning. Jag bedömer att ca 20 deltagare var med för första gången.  Ungefär lika många har varit med vid samtliga 13 tillfällen!
Och så äntrade musikerna kvällens "scen" på ett mycket värdigt sätt!
Samtliga grabbar är vid det här laget välkända ansikten  för oss! 
Om det svängde?
Jag tror inte en enda av oss förmådde att sitta helt still!
Någonstans i "halvtid" tog vi en liten paus för kaffe och frallor som syföreningen traditionsenligt ordnar.
Det blev ovanligt livfullt på kyrkogården denna kväll!
 
Denna söndag  (den 6:e efter trefaldighet) har temat efterföljelse. Evangelietexten handlar om hur Jesus talar om att man inte ska vända sig om utan släppa allt när man ska följa honom. Det är en ganska sträng text, vill du läsa den så finns den i Lukas evangelium kapitel 9, vers 51-62.
 
Jesus talar gärna i bilder och liknelser och jag tror vi kan tolka texten så.
Kanske handlar det om något som stelnat, blivit meningslöst och dött i våra liv.
Något som vi behöver släppa taget om för att kunna gå vidare. 
Genom att släppa det som blivit meningslöst i våra liv skapar vi utrymme för något nytt och mer livgivande. 
Kanske menar Jesus att vi behöver titta mer framåt än tillbaka på det som en gång varit.
Och vågar vi bara ta det där lilla steget framåt så väntar oss någon där.
Någon är beredd att ta vår hand och fånga upp oss när vi vacklar och tvekar.
 
/Karina 
9/7 10:00 Mässa i Långaryd. Kyrkkaffe. Mia
16/7 15:00 Friluftsgudstjänst hos Linda och Patrik Rosén, Kråkeryd. Medtag fika och stol. Björn
23/7 18:00 Musik i sommarkväll med New Orleans Jazz Cats i Landeryd. Andakt Karina
29/7 18:00 Helgsmålsbön med mässa i all enkelhet i Landeryd. Bo
6/8 14:00 Friluftsgudstjänst i Jansberg. Servering. Bo
13/8 18:00 Musik i sommarkväll: I visa och psalmton. Andakt Sylvia. Kyrkogårdsvandring 16:30.
20/8 10:00 Mässa i Landeryd. Mia. Kyrkkaffe och kyrkogårdsvandring.
27/8 18:00 Mässa i Långaryd. Mia