Att undvika konflikt

0kommentarer

På morgonens promenad korsade dessa sniglar min väg, en mördarsnigel och en skogssnigel. Jag log lite åt hur fint de undvek konfrontation. Istället vek de undan utan att störa varandra.
Kanske en bild av hur vi faktiskt ibland kan bespara oss en onödig strid.
/Karina
 
Ni har hört att det blev sagt: Du skall älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er; då blir ni er himmelske faders söner. Ty han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Om ni älskar dem som älskar er, skall ni då ha lön för det? Gör inte tullindrivarna likadant? Och om ni hälsar vänligt på era bröder och bara på dem, gör ni då något märkvärdigt? Gör inte hedningarna likadant? Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig. (Matt. 5)

Kommentera

Publiceras ej