Landeryds kyrka öppnas igen!

0kommentarer

Nu öppnar vi Landeryds kyrka för gudstjänstfirande igen from 16/8! Vi kommer dock vidta vissa åtgärder för att tillse att lokalen uppfyller de krav som finns och större arrangemang och gudstjänster kommer fortsätta att vara i Långaryd.
Välkommen! 

Kommentera

Publiceras ej