Ett är nödvändigt

0kommentarer

Barmhärtige Gud,
när oro och bekymmer 
får makt över oss,
hjälp oss då att vila i dig,
skilja mellan stort och smått
och lämna framtiden i dina händer.
I Jesu namn. 
Amen.
 
Tänk att just i dag, på valdagen var söndagens tema "Ett är nödvändigt" och dagens bön är den du ser ovanför här.
Oavsett om vi redan hade röstat eller skulle åka till vallokalen efter gudstjänsten var det fint att få bli stilla en stund tillsammans i Långaryds kyrka. 
Vi fick fira mässa tillsammans,  Sandra ledde den och Regina spelade.
Och som en alldeles fantastisk extra bonus så sjöng Rebecca de allra vackraste sångerna för oss! 
 
Och när vi nu väntar på ett valresultat som kanske oroar oss får vi försöka vila i Lina Sandells psalm:
 
Själv han är mig alla dagar nära,
för var särskild tid med särskild nåd.
Varje dags bekymmer vill han bära,
han som heter både kraft och råd.
Morgondagens omsorg får jag spara, 
om än oviss syns min vandrings stig.
"Som din dag så skall din kraft och vara",
detta löfte gav han mig.
 
/Karina 

Kommentera

Publiceras ej