Vad får du för din medlemsavgift?

0kommentarer

Du är en viktig del av hela Svenska kyrkan. Här har vi samlat 12 goda skäl till att vara medlem i Svenska kyrkan.

1. Kyrkobyggnaderna
I vårt pastorat har vi Färgaryds, Hyltebruks, Långaryds, Landeryds, Unnaryds, Femsjö och Jälluntofta kyrkor. Genom ditt medlemskap bidrar du till att kyrkorna hålls i gott skick och kan bli bevarade för kommande generationer som en del av vår bygds historia.
 
2. Vigsel
Vigsel i kyrkan är gratis så länge minst en av de som vill gifta sig är medlem i Svenska kyrkan. Om båda har lämnat Svenska kyrkan kan man inte gifta sig i kyrkan.
 
3.Begravning
Om man är medlem i Svenska kyrkan är begravningsgudstjänsten med präst, musiker och lokal gratis. Den som inte är medlem i kyrkan kan, av respekt för det egna valet, endast i undantagsfall få en kyrklig begravning.
 
Alla som bor i Sverige betalar en begravningsavgift. (Är man medlem i kyrkan ingår den i kyrkoavgiften.) Den ger rätt till begravningsplats, gravsättning, kremering, förvaring av stoftet, lokal för begravnings-ceremoni och skötsel av kyrkogården.
 
4. Krishantering
Kyrkan är en trygg plats för många människor när det som inte får hända händer. Därför är kyrkan och dess anställda en viktig resurs vid olika kriser, både nationella och lokala.
 
5. Själavård
Kyrkans präster och diakoner finns alltid tillhands vid personliga kriser. Båda yrkesgrupperna har fullständig tystnadsplikt. Helt nya perspektiv kan dyka upp då man får samtala om sina tankar, sitt inre och sina bekymmer. Då kan det också bli lättare att komma vidare med sitt liv.
 
6. Gemenskap
I kyrkan möter du människor med alla möjliga olika bakgrunder och erfarenheter. Här kan man mötas utan krav på prestation och under mottot ”Du vet väl om att du är värdefull”.
 
7. Diakoni
Svenska kyrkan satsar stora resurser på stöd till handikappade, brottsoffer, arbetslösa, äldre, ensamma, missbrukare, flyktingar och många andra som behöver en hjälpande hand. Som medlem är du med och stödjer det viktiga arbetet.
 
8. Barn- och ungdomsverksamhet
Kyrkan möter många barn och ungdomar genom Stor & liten, barngrupper, konfirmander och ungdomsgrupper. Vi vill vara medvandrare och stöd i en komplicerad värld. Och vi vill hjälpa barn och unga att hitta sina gåvor och växa som människor.
 
9. Musik
Drygt 100 000 människor sjunger i någon av kyrkans körer i Sverige. I vårt pastorat har vi många körer som med sin sång berikar vårt gudstjänstliv. Förutom att det spelas musik i kyrkorna vid förrättningar och gudstjänster bjuder vi dessutom in till musikgudstjänster och konserter. Detta bidrar du till genom ditt medlemskap.
 
10. Kultur och tradition
Tillhör du Svenska kyrkan bidrar du till att hålla liv i traditioner som adventsfirande, julgudstjänster och skolavslutningar. Genom Svenska kyrkan i utlandet (SKUT) kan även utlandssvenskar träffas och fira svenska högtider eller bara samtala en stund och läsa svenska tidningar. SKUT möter och hjälper dessutom många svenska turister, au pairungdomar, utbytesstudenter med flera.
 
11. Internationell hjälp
Svenska kyrkan stödjer människor i andra länder som på olika sätt har det svårt. I vårt pastorat har vi till exempel en vänförsamling i San Salvador.  Varje år sker även nationella insamlingar i kyrkan till människor som behöver hjälp världen över.
 
12. Jesus
Tron på Jesus har förenat människor i 2000 år. Genom att vara medlem i Svenska kyrkan är du en del av denna trosgemenskap över tid och rum.
 
 
 
 

Kommentera

Publiceras ej