Än räckes Guds frälsning... Gudstjänst i Landeryds kyrka den 30/10

0kommentarer

På den nittonde söndagen efter Trefaldighet firades i Landeryds kyrka natvardsgudstjänst med dop! Dagens predikant var vår käre och välbekante Björn Berggren som gjorde ett uppskattat inhopp i sin "gamla" församling!

Söndagens tema var "Trons kraft" och gudstjänsten inleddes med den vackra psalmen 228, "I tro under himmelens skyar".

I vers 2 av denna psalm sammanfattas hela denna gudstjänst väldigt väl!

Gud mötte i nåden oss alla,
i dopets välsignade stund,
med ordet han än vill oss kalla
och tukta och trösta i grund.
Kring helga nattvardsbordet han samlar än sitt folk,
där möter han de sina, en evig kärleks tolk.
Än räckes Guds frälsning, än räckes Guds frälsning
till den som sig ångar och tror.


Vi hade fint besök av "Drillsnäpporna" som sjöng för oss!

En av kyrkans allra finaste och största fester firades eftersom det i gustjänsten förrättades ett dop!

Det var Manuela och Mikael Charpentiers lille Vincent Carl Mikael som fick mottas i Guds familj och vår församling!

Vi önskar lille Vincent välkommen som medlem i vår församling och Guds stora och brokiga familj! Vi ber om Guds rikaste välsignelse över dig och de som finns runt dig!

Vi fick sedan fira en annan av kyrkans stora fester då vi fick dela bröd och vin i Herrens måltid.

Vi passar också på att än en gång tacka Katarina Åkesson som skänkt spetsen till det nya vackra altarrundsklädet! Till glädje för alla nattvardsfirare i Landeryds kyrka!

...och så en bild på dagens stiliga och ståtliga präst och musiker! För en gångs skull är inte Ricky längst!

Och så gick vi hem, styrkta av goda ord, vackra psalmer, kyrkans sakrament och hoppet om att allt detta faktiskt bara är en försmak av det som en dag ska komma!

I tro under himmelens skyar
vi nalkas den skimrande strand,
i hoppet som städse förnyar
vår lovsång i jordlivets land,
kring Lammets tron vi sjunger en gång i Faderns hus
den sällsamt nya sången, lik stora vattens brus:
Än räckes Guds frälsning, än räckes Guds frälsning
till den som sig ångrar och tror.

(psalm 228, vers 5)

Kommentera

Publiceras ej