Allt för att utrota hungern!

1kommentarer

Under fastan har Långaryds församling samlat in pengar till Hela Världens (fd Lutherhjälpen) insamling Allt för att utrota hungern!

Församlingsfrukost                                                                2 710
Musikgudstjänst med bröllopsmusik                                      12 857
Kollekt Familjegudstjänst i Landeryd (3 april)                          3 400
Brödförsäljning och lotteri (3 april)                                         2 765
Bössinsamling (vid Konsum och ICA)                                    10 293
Livsloppet                                                                            4 050
Skänkt av syföreningarna                                                    17 000
Kollekter Långaryd:
  -6 mars                                                                                770
  -3 april                                                                                 250
  -17 april                                                                             1 060
Kollekter Landeryd
  -6 mars                                                                                590
  -17 april                                                                             1 320

_                                                                                                                 

SUMMA SUMMARUM                                                          57 065


Ett stort tack till alla som har bidragit med gåvor, arbete och kollekt!
Ni gör en stor insats för att göra världen lite bättre och rättvisare!

1 kommentarer

Petter

01 May 2011 21:39

Det finns inga tabbar när man skriver ett blogginlägg och därför blev summorna lite "svajiga". Hoppas att ni kan leva med det! :)

Kommentera

Publiceras ej