V 46
Tis 13/11 18:30 Husförhör Nissaryd hos Lisbeth och Bo Larsson.
Ons 14/11 14:20 Juniorer. Kl 19:00 symöte Nissaryd Hos Ulla Bokvist
Tors 15/11 19:00 Kören i Långaryd
Sön 18/11 10:00 Mässa Långaryd, Bo.
 
V 47
Mån 19/11 18:30 Nådens år, Långaryd. Macka.
Tis 20/11 09:30 promenadgrupp, Landeryd. 17:00 Barnkören, 17:30 Tisdagsklubben. 18.30 Vardagsgudstjänst i Landeryds kyrka. 19:00 symöte Landeryd. Putsarmöte, ta gärna med trasor!
Ons 21/11 14:30 Mässa Höstro. 18:30 husförhör Nyarp, Nyby, Långaryd hos Dan & Marie Bengtsson.
Tors 22/11 12:00 sopplunch Landeryd. 19:00 kören i Långaryd.
Sön 25/11 18:00 gudstjänst Långaryd, Mia
V 44
Mån 29/10 18:30 Mässa i all enkelhet, Långaryds kyrka. 19:00 Församlingsråd.
Tis 30/10 19:00 3xT i Landeryd. Bokprat med Helena.
Ons 31/10 18:30 Nådens år i Landeryd.
Tors 1/11 19:00 Kören i Långaryd
Fre 2/11 Kaffeservering i Landeryds församlingshem 10-17, i Långaryds kyrka 10-17. Kl 11:00 Musik & lyrik med Regina och Mia i Landeryds kyrka, kl 14 Musik & lyrik med Regina o Mia i Långaryds kyrka.
Lö 3/11 16:00 Aftonsång med kören i Långaryds kyrka. Andakt Mia.
Sön 4/11 16:00 Minnesgudstjänst i Landeryd, Mia & Anna-Karin. Sång o musik med JohanneEli & Eva. 18:00 Minnesgudstjänst i Långaryd, Mia. Sång o musik med JohanneEli & Eva.
 
V 45
Mån 5/11 19:00 Församlingskåren i Landeryd. Kerstin Berggren på besök.
Tis 6/11 09:30 promenadgrupp. Barnverksamheten på utflykt.
Ons 7/11 14:30 Minnesgudstjänst Höstro. 18:30 husförhör Linnås & Landeryd i Landeryds församlingshem, värdar Gunnel o Rosie.
Tors 8/11 19:00 kören
Sön 11/11 15:00 gudstjänst med körcafé i Landeryds församlingshem, Mia, Regina & kören.
V 41
Mån 8/10 Husförhör 18:30 hos Lotta & Gert i Ekhult. Hokhult, Remma mfl
Tis 9/10 09:30 promenadgrupp Landeryd, tisdagsklubben och barnkören i Landeryd 17:00-19.00
Ons 10/10 14:30 Mässa höstro
Tors 11/10 19:00 kören i Långaryd
Lör 13/10 14:00 basar Landeryd, lotteri, auktion, saker till försäljning, servering & underhållning
Sön öppet hus i Hyltebruks församlingshem 14-18. Mässa med biskop Fredrik kl 18 i Färgaryd.
 
V 42
Mån 15/10 syföreningsresa till Holsbybrunn
Tis 16/10 19:00 symöte Landeryd
Ons 17/10 18:30 husförhör Åkers rote mfl hos Annie & Martin, Viken.
Tors 18/10 18:30 husförhör Boarp mfl hos Göran, Stubbabo. 19:00 kören i Långaryd.
Lör 20/10 09:30 församlingsfrukost Landeryd.
Sön 21/10 10:00 gudstjänst Landeryd. Johanne-Eli Funder medverkar med sång.
 
V 43
Tis 23/10 09:30 promenadgrupp Landeryd, 17-19 barnkör och tisdagsklubb Landeryd
Ons 24/10 14:30 gudstjänst Höstro
Tors 25/10 12:00 Sopplunch Landeryd. 19:00 kören i Långaryd.
Sön 28/10 18:00 Sinnesromässa Landeryd. Sandra Berg Fisk medverkar med sång.
V 38
Tis 18/9 19:00 Landeryds syförening
Ons 19/9 14:20 juniorer, 16:10 Ungdomskör i Landeryd
Tors 20/9 19 kören övar i Landeryd
Sön 23/9 10:00 gudstjänst i Landeryd , Petter.
 
Glöm ej att under veckan anmäla dig till Seniordagen! Absolut senast 24/9!
 
V 39
Mån 24/9 19:00 församlingsrådet i Landeryd
Tis 25/9 17:00 Ungdomskör, 17:30 Tisdagsklubben i Landeryd. 18:30 OBS! Vardagsgudstjänst för alla åldrar i Landeryds kyrka! 19:00 3xT, kyrkoherde Bo besöker oss.
Ons 26/9 14.30 Husförhör på Höstro
Tors 27/9 12:00 sopplunch Landeryd, 19:00 kören övar i Landeryd
Sön 30/9 11:00 gudstjänst med sång & musik i Långaryd, Mia, Anna-Karin, Regina. Efteråt Seniordagen.
vecka 35
Tis 28/8 09:30 promenadgrupp i Landeryd. 17:00 Barnkören, 17:30 Tisdagsklubben i Landeryd. 19:00 3xT Mat & prat, Landeryd.
Ons 29/8 14:30 Mässa Höstro
Sön 2/9 10:00 gudstjänst i lokstallarna, Mia. Kyrkokören sjunger.
 
Vecka 36
Mån 3/9 19:00 församlingskåren i Långaryd. Vår förre kantor Rebecka gästar oss. Kvällsmacka.
Tis 4/9 18:30 samtalsgrupp Nådens år i Landeryd. Kvällsmacka.
Ons 5/9 14.30 juniorer, 16:10 ungdomskör Landeryd. 19:00 symöte Nissaryd hos Birgitta Holmén
Tors 6/9 19:00 körövning Landeryd
Sön 9/9 10:00 Mässa Långaryd, Sandra
 
V 37
Tis 11/9 09:30 promenadgrupp Landeryd. 17:00 Barnkör, 17:30 tisdagsklubben Landeryd.
Ons 12/9 14:30 andakt Höstro
Tors 13/9 19:00 kören i Landeryd
Sön 16/9 16:30 kyrkogårdsvandring Landeryd, 18:00 Sinnesromässa Landeryd.
 
Varmt välkommen!
 
Tis 14/8 09:30 promenadgruppen träffas i Landeryds församlingshem
Ons 15/8 14:30 andakt på Höstro
Söm 19/8 16:30 kyrkogårdsvandring Långaryds kyrkogård. 18:00 Musik i sommarkvällen med ARR(Anna, Rebecka, Regina), Andakt Mia
 
Mån 20/8 18:30 Andakt i Enkelhetens kapell, Långaryds kyrka, Mia och Regina. 19:00 Församlingsrådet.
Tis 21/8 19:00 Syföreningen i Landeryds församlingshem
Tors 23/8 19:00 Körstart i Långaryd.
Sön 26/8 14.00 Friluftsgudstjänst Jansberg, Mia och Camilla.
8/8 Öppet hus i Tiondeboden och Långaryds kyrka! Guider på plats. Fikaservering till förmån för vänförsamlingen.
Musjakt för alla barn! Dramatiserade guidningar: kl 15 Det brinner! kl 16 Spökerierna! kl 17 En ny kyrka?!
Vi avslutar dagen med enkel andakt kl 18.
 
12/8 Mässa kl 10 Landeryd, Bo. Kyrkkaffe.
 
14/8 09.30 promenadgruppen i Landeryd
 
15/8 14:30 gudstjänst på Höstro
 
19/8 16:30 kyrkogårdsvandring på Långaryds kyrkogård. Kl 18 Musik i sommarkvällen, medverkan av ARR- Anna, Rebecka och Regina. Andakt Mia
 
Välkomna!
V 14
Mån 2/4 Annandags gudstjänst kl 14 i Långaryds kyrka. Mia & Regina. Charlotte Polsson medverkar. Efteråt trimcyklingsstart, våfflor & tipspromenad i församlingshemmet.
Tis 3/4 18:30 samtalsgrupp i Långaryds församlingshem. Vi pratar om Påsken. Kvällsmacka. Alla välkomna. Mia och Anna-Karin.
Ons 4/4 19:00 Nissaryds syförening hos Pia.
Sön 8/4 18:00 Sinnesromässa Landeryd. Mia & Regina.
 
V15
Tis 10/4 14:20-19 Barnverksamhet Landeryds församlingshem
Ons 11/4 14:30 Gudstjänst Höstro
Sön 15/4 10:00 gudstjänst Landeryd. Bo. Kyrkkaffe
 
Varmt välkommen!
 
Vecka 11:
Tis 13/3 14:20-19 Barnverksamhet i Landeryd.
Ons 14/9 19:00 Norra syföreningen hos Ann-Britt. 19:00 kören övar i Långaryd!
Sön 18/3 10:00 mässa i Landeryd. Bo
 
Vecka 12_
Mån 19/3 18:30 samtalsgrupp Nådens år. Samtal om tron utifrån kyrkoåret. Fristående samtal, så alla är välkomna! Kvällsmacka serveras.
Tis 20/3 19:00 syföreningen i Landeryd församlingshem
Ons 21/3 19:00 extra symöte för Långaryds syföreningar i Långaryds församlingshem
Tors 22/3 12:00 sopplunch i Landeryds församlingshem
Sön 25/3 18:00 Passionsdrama i Långaryds kyrka. Vi får vara med om de dramatiska händelserna från Palmsöndagen till Långfredagen. Mia, Anna-Karin och många fler aktörer. Sånggrupp ur kören.
3/9 10:00 gudstjänst Landeryd. 4/9 19:00 församlingskåren Långaryd. 5/9 bokcirkel 18.30 Långaryd. 6/9 19.00 syförening Nissaryd hos Pia. 7/9 start stor & liten Landeryd, kl 19 kyrkokören i Landeryd.
9/7 10:00 Mässa i Långaryd. Kyrkkaffe. Mia
16/7 15:00 Friluftsgudstjänst hos Linda och Patrik Rosén, Kråkeryd. Medtag fika och stol. Björn
23/7 18:00 Musik i sommarkväll med New Orleans Jazz Cats i Landeryd. Andakt Karina
29/7 18:00 Helgsmålsbön med mässa i all enkelhet i Landeryd. Bo
6/8 14:00 Friluftsgudstjänst i Jansberg. Servering. Bo
13/8 18:00 Musik i sommarkväll: I visa och psalmton. Andakt Sylvia. Kyrkogårdsvandring 16:30.
20/8 10:00 Mässa i Landeryd. Mia. Kyrkkaffe och kyrkogårdsvandring.
27/8 18:00 Mässa i Långaryd. Mia
7/6 14:30 mässa på Höstro. 8/6 09:30 terminsavslutning på stor & liten i Landeryd. 11/6 15.00 friluftsgudstjänst vid Yttersjöholmsskola, Långaryd. 18/6 11:00 konfirmationsgudstjänst med mässa i Långaryds kyrka för pastoratets söndagsgrupp.
21/5 18:00 "Musik i vårkvällen i Luthers anda" med kören och instrumentalister som framför musik av bl.a. Bach & Mendelsohn. Andakt Mia. 23/5 09:30 promenadgrupp i Landeryd. 14:10 juniorer, vi hämtar som vanligt på skolan. Ingen barnkör el ungdomskör. 16:30 barngruppernas avslutning med utflykt till Segerstad. 18:30 Luthersamtal i Långaryds församlingshem. Kvällsmacka. 24/5 14.30 gudstjänst på Höstro. 25/5 08 Gökotta hos Lars-Johan Svedberg, Boarp. Medtag kaffekorg & stol. Skylt utmed vägen. Mia Schulz Wigelsbo. 27/5 guidade bussturer med start i Långaryds kyrka. Avgång kl 10 samt 14. För info. och anmäland, kontakta Birgitta Holmén snarast.
Sön kl 10 Mässa i Långaryd, Bo. Tis Landeryds syförening på resa till Unnaryds kyrka, samling församlingshemmet kl 17:30. Ons kl 19 Församlingsrådet träffas i Landeryd. Tors 09:30 stor och liten i Landeryd. Kl 19 kyrkokören övar i Landeryd.
Sön 7/5 kl 18:00 Sinnesromässa i Landeryd, Mia och Daryl. Tis 09:30 promenadgrupp Landeryd, kl 14.10-19 barnverksamhet Landeryd. Ons 14:30 mässa på Höstro, Mia och Regina, kl 19 Nissaryds och Norra syföreningen på vårutflykt. Tors 09:30 Stor & liten, Landeryd, kl 19 kyrkokören Landeryd.
23/4 18:00 gudstjänst Långaryd, Karina. 25/4 promenadgruppen 09:30, barngrupperna träffas i Landeryd. Kl 19 3xT "Våren är här!". 26/4 gudstjänst på Höstro kl 14:30. Kl 18:30 Luthersamtal i Långaryds församlingshem. 27/4 vårbuffé kl 12 i Landeryd. Kl 19 kören övar i Långaryd.
Skärtorsdagsmässa kl 19 i Landeryd, Mia. Anna Roos sång o flöjt. Regina sång, orgel o piano. Långfredagsgudstjänst kl 16 i Långaryd, Mia & kören. Påsknattsmässa kl 23:30 i Långaryd, Mia. Sång av Rebecca Bäckman, Anna Roos, Petter Bäckman & Mia. Påskdagsgudstjänst kl 16 i Landeryd, Mia, kören & barngrupperna. Annandagsgudstjänst kl 15 i Långaryd.Tis 18/4 kl 19 syföreningen i Landeryd.
VECKA 48:
 
Tisdag 29/11 kl 19.00 har 3XT terminsavslutning i Landeryds församlingshem 
 
Lördag 3/12 kl 14.00-18.00 är det Julbasar i Nyarps bygdegård. Försäljning, Lucia, teater, underhållning, lotterier, tomte och servering! (Arrangör: Långarydsföreningar i samverkan)
 
Andra söndagen i advent 4/12 - Guds rike är nära
Julmusik i Långaryds kyrka kl 18.00. Långaryd-Landeryds kyrkokör, Gislaveds kammarorkester samt Rebecka Josefsson, sopran. Andakt: Mia
 
 
VECKA 49:
 
Torsdag 8/12 kl 18.00 Landeryds skolas Luciatåg i Långaryds kyrka
 
Tredje söndagen i advent 11/12 - Bana väg för Herren
Mässa i Långaryds kyrka kl 10.00, Mia. Kyrkfika.
 
 
VECKA 50:
 
Fjärde söndagen i advent 18/12 - Herrens moder
Sinnesromässa i Landeryds kyrka kl 18.00, Mia. En sånggrupp medverkar.
 
 
VECKA 51:
 
Julafton 24/12 - Den heliga natten
Krubbgudstjänst i Landeryds kyrka kl 10.00, Mia och kyrkmusen Matilda.
Julnattsmässa kl 23.30 i Landeryds kyrka, Mia och kyrkokören.
 
Juldagen 25/12 - Jesu födelse
Julotta i Långaryds kyrka kl 05.00, Mia, Julottegruppen medverkar.
 
 
VECKA 52:
 
Annandag jul 26/12 - Martyrerna
Gudstjänst i Långaryds kyrka kl 10.00, Mia. Musikmedverkan, kyrkfika
 
Nyårsafton 31/12
Nyårsbön i Landeryds kyrka kl 16.00, Mia.
 
 
Varmt välkommen till vår verksamhet och våra gudstjänster i advents - och juletid!!
 
 
 
 
Vi är ledsna att uppdateringen då det gäller vad som händer i församlingen varit dålig under en tid. Det är helt enkelt så att uppgiften "fallit mellan stolar" och därför inte blivit gjord. Vi ska nu försöka bättra oss! Här kommer i alla fall en översikt av vad som händer i Långaryds församling under resterande del av november!
 
VECKA 45
Tisdag 8/11 kl 14-19 Tisdagsklubb m.m. för barnen i Landeryds församlingshem
 
Torsdag 10/11 kl 18.30, Vi ber tillsammans en stund i Landeryds församlingshem
 
Torsdag 10/11 kl 19, Kyrkokören övar i Landeryds församlingshem
 
Söndag 13/11 Söndagen före Domsöndagen - Vaksamhet och väntan
Mässa Långaryds  kyrka kl 10, Bo. Kyrkfika
 
 
VECKA 46
Tisdag 15/11 kl 9.30, Promenadgruppen träffas utanför Landeryds församlingshem
 
Torsdag 17/11 kl 12, Sopplunch i Landeryds församlingshem
 
Torsdag 17/11 kl 19, Kyrkokören övar i Långaryds församlingshem  
 
Lördag 19/11 kl 14, Missionsauktion i Långaryds församlingshem
 
Söndag 20/11 Domsöndagen - Kristi återkomst
Mässa i Landeryds kyrka kl 18, Bo.
 
 
VECKA 47
Tisdag 22/11 kl 14-19, Tisdagskluen m.m. för barnen i Landeryds församlingshem
 
Torsdag kl 19, Kyrkokören övar i Landeryds församlingshem
 
Söndag 27/11 1:a advent - Ett nådens år
Gudstjänst i Landeryds kyrka kl 10. Mia. Barngrupperna medverkar, efter gudstjänsten blir det adventsfest!
 
 
VECKA 48
Tisdag 29/11 kl 19, 3XT (tjejer som träffas och trivs) har Adventsfest i Landeryds församlingshem
 
Varmt välkommen att delta i vår verksamhet och våra gudstjänster!