Gemensam framtid för Hyltebruks pastorat

0kommentarer

Nomineringsgruppen Gemensam framtid för Hyltebruks pastorat vill
  • att församlingarna i det nya pastoratet ska bilda en livskraftig pastoral enhet där kristen tro kan levas och föras vidare helt i enlighet med Stiftets strukturarbetes intentioner.
  • se det nya Hyltebruk pastorat som en enhet och att som förtroendevald arbeta för hela pastoratet och pastoratsinvånarnas bästa.
  • arbeta för ett gott samarbete och utbyte av erfarenheter mellan församlingarna i det nya pastoratet.
  • skapa goda förutsättningar till en bra arbetsmiljö för de anställda.
  • skapa förutsättningar och avsätta medel för en utökad verksamhet för barn och ungdomar.
  • behålla det rika musikliv och den körverksamhet som finns även i det nya pastoratet.
  • att det diakonala arbetet ges resurser för besöksverksamhet i varje församling.
Kandidater till Kyrkofullmäktige:
1. Anders Bertilsson, Jälluntofta.
2. Sylvia Sjöö, Hyltebruk.
3. Rolf Johansson, Unnaryd.
4. Ove Benjaminsson, Unnaryd.
5. Britten Bodi, Unnaryd.
 
Gemensam framtid för Hyltebruks pastorat, Gemensam framtid i Hyltebruks pastorat, Kyrkoval,

Kommentera

Publiceras ej