Nyårsdagen

0kommentarer

Bästa sättet att börja ett nytt år är nog att göra det i en gudstjänst! 
På nyårsdagens kväll fanns möjlighet att delta i en sinnesromässa i Långaryds kyrka. 
Regina och Pia (Andersson) deltog med "lugna favoriter".
Mia predikade över Jesusnamnet. "Ty var och en som åkallar Guds namn skall bli räddade".
Mia hade hjälp av Naemi och Noomi som var kvällens miniministranter. 
 
En av kvällens sånger var "Håll mitt hjärta, håll min själ". Texten i den kan lätt tolkas som en bön, en vädjan till Gud:
 
Som jag väntat alla år
Du kan läka mina sår
Ta mina händer och gör mig hel
Ta mitt hjärta
Ta min själ.
 
Håll mitt hjärta, håll min själ
Låt mig bara  stanna här
Så allt jag ber dig, allt jag begär
Håll mitt hjärta
Håll min själ.
(B. Skifs)
 
/Helen
(genom Karina som laddade upp bilderna)
 
 
 
 

Kommentera

Publiceras ej